Demokratik barıştan yana saflaşmaya

ERKAN YILMAZ

Türkiye ve Kürdistan için tarihsel bir kavşak olarak nitelendirebileceğimiz İmralı müzakereleriyle ortaya çıkan yeni politik atmosfer, Türk halkımız arasındaki şovenist şartlanmayı zayıflatmaya daha elverişli bir nesnel zemin sunuyor.

Bu atmosferde, üniversitelerde son haftalarda yaşanan faşist saldırılar ve antifaşist direnişler, dikkatleri bir kez daha öğrenci gençliğe çeviriyor. Görülüyor ki, demokratik gençlik hareketi, içinden geçmekte olduğumuz süreci derinden etkileyebilecek dinamiklere sahip. Öğrenci gençliğin adil, onurlu ve demokratik barış mücadelesinde sesini yükseltmesi ve faşizme karşı kararlı durması, gelişmelerin yönünü Kürt halkımızın ve tüm halklarımızın özgürlüğü rotasında tutmakta büyük önem taşıyacak. Marx’ın “Başkalarını ezen ulus özgür olamaz” sözünden yola çıkarsak, Türk halk gençliğinin demokratik barış mücadelesinde özneleştirilmesi politik özgürlüğün ve halkların eşitliğinin kazanılması doğrultusunda tarihsel bir atılım anlamına gelecek.

Demokratik barış mücadelesinin önüne dikilen ve Abdullah Öcalan’la yapılan müzakereleri baltalamak isteyen ırkçı faşist kesimlerin öğrencilere yönelik saldırıları tırmanarak sürüyor. Türk gençliğini, ırkçı düşüncelerle zehirleme girişimlerine karşı, halkların eşitlik mücadelesiyle buluşturma görevi ise hiç şüphesiz sosyalist gençliğe düşüyor.

Dicle Üniversitesi’ndeki Hizbullah ve polis saldırıları, devrimci ve yurtsever öğrenciler tarafından Türkiye ve Kürdistan’ın birçok kentinde protestolarla yanıtlandı. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, ODTÜ, Cumhuriyet, 19 Mayıs gibi bir dizi üniversitede hem gerici-faşist güruhlar hem de polis saldırıları geri püskürtüldü, militan öğrenci çıkışları gerçekleştirildi. Bu saldırılara verilen politik-pratik yanıtların, üniversitelerde antifaşist hareketin ve dayanışmanın büyümesine, böylelikle demokratik barış ve halklara eşitlik mücadelesinin gelişmesine hizmet ettiği apaçık.

Sosyalist gençliğin kendi politik atılımını hazırlama ve önderleşme iddiası, şimdi bir bakıma, gerek faşist saldırganlığa karşı direnişleri yaygınlaştırıp alevlendirme inisiyatifinde gerekse öğrenci gençlik arasında demokratik barıştan yana saflaşmayı sağlama gayretinde sınanacak. Zira devasa mücadele birikimi ve potansiyeliyle öğrenci gençlik, demokratik barışın sokak ayağını örecek ve faşizme karşı en önde dövüşecek olan güçlerin başında geliyor. Dolayısıyla, okullarda ve öğrenci gençlik içinde, bir yandan demokratik barış eksenli politik ajitasyon ve eylem, öte yandan faşistlerle kitlesel ve dişe diş mücadele bugün kritik önem taşıyor.

Yakın geçmişte sosyalist gençliğin yürüttüğü Kardeş Üniversite, Barışa Köprü ve Roboskî gibi çalışmalar, demokratik barış mücadelesini ivmelendirmek için gerekli ve yeterli deneyim bulunduğuna işaret ettiği gibi, atılan her somut adımın kitlelerde bir karşılığı olduğunu da gösteriyor. Yazın Roboskî’de kurulacak müze ve öncesinde İstanbul ile Amed’de düzenlenecek konserler bu çalışmalara yeni halkalar eklerken, doğrudan öğrenciler arasında demokratik barış gündemli faaliyetlere yoğunlaşmak ise esas politik kulvar olacaktır.

Bu dönemde etkili bir rol oynamaya aday olan HDK Gençlik Meclisi’nin genellikle hareketsiz ve perspektifsiz kalması, acil ve iradi olarak değiştirilmesi gereken zaaflı bir gerçekliktir. Sosyalist gençliğin HDK Gençlik Meclisi’ni mücadele sahnesinde varetmekte ve politik açıdan sürüklemekte yeterince emek harcamamış ve iddiasına uygun bir konum alamamış oluşu da bu gerçeklik tablosunun bir parçasıdır.

Henüz kurulmadığı alanlarda HDK Gençlik Meclisi’nin kurulmasında, bulunduğu alanlardaysa aktif kılınmasında, HDK’nın barış kampanyasının Gençlik Meclisi aracılığıyla ve özgünleştirilerek öğrenci alanında sürdürülmesinde sosyalist gençliğin politik ataklığı ve iradesi belirleyici olacaktır.

Önümüz 1 Mayıs. İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününde meydanlarda yerini alacak olan öğrenci gençliğin, bununla beraber demokratik barış mücadelesinin havasını da solumasının zamanıdır.

* Atılım Gazetesi’nin 26 Nisan 2013 tarihli, 61. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 26 Nisan 2013, Cuma 13:35
Kategoriler: Makaleler, Rota