AP seçimleri ve devrimcilerin görevleri

AP seçimleri ve devrimcilerin görevleri

EROL BUGÜN –

Geçmişte devrimciler ve sosyalistler çokça Avrupa’da faşist ve ırkçı hareketin yükselişinden bahsediyorlardı. Söylemlerini güçlendirmek için ırkçı cinayetler ve ölümleri ve konuyla ilişkin istatistikleri örnek gösteriyorlardı.

25 Mayıs Pazar günü gerçekleşen AP seçimlerinde, devrimcilerin ve sosyalistlerin öngörüleri doğrulandı. Artık söylenenler bir iddia veya varsayım değildi, seçimler karşımıza ciddi bir tehlikenin çıktığını çarpıcı biçimde gösterdi. Irkçı, faşist ve insanlık dışı söylemleriyle politika yapan partiler Fransa, Büyük Britanya ve Danimarka’da birinci sıraya yerleştiler. Almanya, Avusturya ve Yunanistan’da bu partilerin oyları attı. Farklı bir durum, alternatif sol cephe Syrizia’nin etkin olduğu Yunanistan’da birinci parti olmasıyla yaşandı.

Devrimcilerin ve sosyalistlerin irdelemesi gereken iki nokta var. Birinci nokta, neden ırkçı ve faşist partiler Avrupa’da bu kadar kısa sürede bu kadar çok oy almayı başardılar? Bu sorunun cevabını belki şöyle verebiliriz: Avrupa’da yaşayan yerli ve göçmen işçi ve emekçilerin yaşam standartları ekonomik krizle birlikte ciddi oranda düştü. Toplu çıkışlar, taşeronlaştırma, esnek çalışma ve pahalılık, giderek daha fazla sayıda işçi ve emekçinin sefalet sınırı altına düşmesine sebep oldu.

2014 yılı rakamlarına göre Avrupa Birliği’nde yaşayan insanların % 16’sı sefalet sınırı altında gelire sahip. 27 milyon insan işsiz. Güney Avrupa ülkelerinde gençlik arasında işsizlik rakamları % 40-50’lerde seyrediyor. Aynı dönemde Avrupa’da işçi ve emekçilerin gelirlerinin önemli bir kısmını kapsayan konut kiraları da arttı. Krizle birlikte işsizlikten daha fazla etkilenen Güney Avrupa ülkelerinden Kuzey Avrupa ülkelerine işçi göçü de başladı. Faşist, ırkçı ve ayrımcı burjuva düzen partileri, Avrupa Birliği şahsında burjuvaziye karşı artan tepkiyi işsizlik ve sefalet sorununu göç eden insanlara karşı yoğunlaştırarak yeni bir ırkçı kampanya başlattı. AP seçimlerinde öncesinde görülmemiş oranda ırkçı dövizler sokaklara asıldı. Medya, işsizliğin sebebi olarak göçmenleri gösterdi. Gerici, faşist burjuva düzen partileri, Avrupa Birliği’ni eleştirerek yeni bir demagoji dalgasını başlattılar. Burjuvazinin işçi sınıfına ve emekçilere karşı oluşturduğu bu ideolojik abluka, sadece ilerici, antifaşist ve devrimcilerin daha iyi örgütlü olduğu Yunanistan’da delindi.

Devrimcilerin ve sosyalistlerin kendilerine sorması gereken ikinci soru şöyle olmalı: Biz nasıl bir öngörüye sahiptik ve nasıl müdahale ettik? Kendimize nasıl sonuçlar çıkartıyoruz? Göçmenlerin Avrupa çapındaki örgütlenmesi ve Konfederasyon bünyesinde AP seçimlerini ele alması olumlu bir ön koşul olarak kabul etmeliyiz. Ancak seçimlere katılım, bazı ülkelerdeki istisnalar dışında daha çok dayanışmacı ve izleyici bir düzeyde kaldı. Tüm sokaklarda ırkçı ve faşist afişler asılı olmasına rağmen ve aylarca basında ve gündemde Güney ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yeni göçmen işçi akımı üzerinde genel bir ırkçı propaganda hakim olmasına rağmen, seçimlere yaklaşım pasif ve izleyici düzeyinde kaldı.

Yerli ilerici ve devrimci partiler de gelişen ırkçılığa, ayrımcılığa ve faşizme karşı cevap veremediler ve gerçek ihtiyaçlardan uzak bir tutum sergilediler.

25 Mayıs 2014 AP seçimleri, Avrupa çapında örgütlü olan göçmen işçilerin öz örgütlerine önemli görevler düştüğünü gösteriyor.

AP seçimleri, geleneksel burjuva düzen partilerinin inandırıcılığını önemli ölçüde yitirdiğini bir kez daha gösterdi. Buna karşın yerlisi ve göçmeniyle ilerici, antifaşist, devrimci ve komünist güçleri kapsayan emekçi sol seçeneğin yaratılamamış olması, ırkçı-faşist burjuva düzen partilerinin yükselişini koşullayan önemli faktörlerden birisidir.

Ancak yerli ve göçmen sosyalistlerin, devrimcilerin, ilericilerin, antifaşistlerin ortak mücadelesiyle, emekçi sol seçeneğin devreye sokulmasıyla burjuvazinin bize dayattığı ırkçı, ayrımcı ve faşist ablukayı dağıtabiliriz. Sokaklarda, medyada ve basında geliştirilen gerici politikalara cevap olabiliriz.

* Atılım Gazetesi’nin 30 Mayıs 2014 tarihli 123. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 31 Mayıs 2014, Cumartesi 12:37
Kategoriler: Dünya, Haberler