Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

ALİ HAYDAR AKDENİZ –

Öz örgütlülüklerimizi var etme ve güçlendirme zamanı. Kolları sıvayalım yoldaşlar çünkü hayat uyuşukluğu, kendiliğindenciliği mahkûm ediyor. Son bir yılı bile göze aldığımızda, hayatın hızlı akışını hepimiz rahatlıkla görebiliriz. Neler yaşanmadı ki son bir yılda!

Gezi ayaklanması örgüt gerçeğini bir kez daha suratımızın ortasına sert bir tokat gibi çarptı. Haziran günlerinin temel kuvvetlerinden birinin liseliler ve gençler olduğunu defalarca yazdık, çizdik ve nihayetinde kendi gözlerimizle gördük. Bu bağlamda, gençlik kitlelerine layıkıyla yönelmemek, gençliğe dair politikalar geliştirmemek, örgüt formları yaratmamak tarihsel bir hata olacaktır. Onun için de derhal kolları sıvamamız lazım, harekete geçip milyonlarca genci partiyle buluşturmamız lazım.

Bulunduğum çalışma alanına baktığımda muazzam bir gençlik potansiyeli bulunmakta, demokratik kitle eylemlerinde, antifaşist gösterilerde, ani toplumsal gelişmelerde en önde olan ve sayısal çoğunluk olarak da genç kadın ve erkekler hesap sorma kararlılığıyla ilerlemekte. Neticesinde bizler emek verdiğimizde, geniş genç yığınlara göre politika yaptığımızda onları devrim ve sosyalizm safı etrafında örgütlememiz kaçınılmazdır. Bu bakımdan, yerellerde gençlik paylaşım merkezleri, tiyatro grupları, müzik grupları, folklor ekipleri, kolektif spor atölyeleri, gençlik turnuvaları, kolektif yaz etkinlikleri, üniversite hazırlık kursları, dil öğrenme atölyeleri, kütüphaneler, gençlik kampları, sosyal medya ekipleri, antifaşist gruplar vb. birçok aracı kullanabiliriz. Bunlara defalarca diğer yoldaşlarımız da değindi. Maalesef ki yazmak ve perspektif sunmak yetmiyor, hayata geçiremediğimiz her söz birer laf kalabalığı olarak kalıyor. Bazı yerellerde çeşitli girişimler olsa da bunlar maalesef çok geniş gençlik kesimlerine hitap etmekte ve örgütler oluşturmakta yetersiz kalıyor.

Evet, sevgili genç ve genç kalan yoldaşlar, dayandığımız temel noktalar örgütlerdir. Yukarıda değindiğimiz düşüncelerimize yaşam aşılayabilmemiz için, temel örgütlere ihtiyacımız bulunmaktadır. ESP Gençliği, HDP Gençlik Meclisi, LÖB’ler, Gençlik forumları bu durumu karşılayabilecek tarzda yönetildiğinde ve harekete geçirildiğinde durumu karşılayabilecek araçlardır. Bu örgütlenme araçlarının olmadığı yerlerde kurulması, olduğu yerlerde ise daha üst aşamalarda örgütlenmesi gerekmektedir. Tabi merkezi gençlik kurullarının oluşturulması, bu çalışmaları garantileyecek bir durumdur. Oluşturulacak gençlik örgütlerinin iradelerinin güçlendirilmesi ve harekete geçirme noktasında merkez oluşturmak önemlidir.

ESP Gençlik Konferansı’nın öğrettikleriyle, ışığıyla ileriye çıkma zamanı. Her genç yoldaş, görev ve sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır. Unutmayalım ki; milyonlarca genç kadın ve erkek okullarda, sokaklarda, kampüslerde, fabrikalarda bizleri beklemektedir. Yeni Haziranlar için örgütlenme ve örgütlülüklerimizi büyütme zamanı.

* Atılım Gazetesi’nin 27 Haziran 2014 tarihli 127. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 27 Haziran 2014, Cuma 11:47
Kategoriler: Gençlik, Haberler, Politika