MLKP 5. Kongre’sini topladı; ‘Haramilerin saltanatını yıkacağız’

MLKP 5. Kongre’sini topladı; ‘Haramilerin saltanatını yıkacağız’

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), 5. Kongre’sini gerçekleştirdiğini duyurdu. İşçi sınıfı ve tüm ezilenlere çağrı yapan MLKP Merkez Komitesi, Haziran Ayaklanması, 6-8 Ekim serhildanı ve Rojava devriminin savunulması için sürdürülen mücadelelere dikkat çekti; “Onu tüm kavgalarda yanıbaşınızda bulacaksınız. 5. Kongre’siyle kararlılığını bileyen ve daha büyük iddialarla harekete geçen MLKP’nin saflarında birleşin. MLKP’nin, kapitalist sömürüye, faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelesine omuz verin” çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ- Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), 5. Kongre’sini topladığını duyurdu.

“Haramilerin saltanatını yıkacağız” başlıklı bir açıklama yayımlayan MLKP Merkez Komitesi, 19 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında toplanan 5. Kongre’sini başarı ile tamamladığını açıkladı.

MLKP Merkez Komitesi’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşçiler, Kadınlar, Gençler!

Kendini işçi sınıfı ve halklarımızın kurtuluşuna adamış partimiz, 5. Kongre’sini başarıyla gerçekleştirdi. Özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşu, Enternasyonal marşı ve sloganlarla 19 Kasım’da açılan kongremiz, 1 Aralık’ta yine Enternasyonal marşı ve sloganlarla sona erdi.

Gizli ve yasadışı temelde örgütlenmenin yarattığı sayısız engeli kararlılıkla aşarak toplanan MLKP 5. Kongre’si, partimizin, kendini üretiş tarzı olan kolektivizme bağlılığının yeni bir örneğidir. Hazırlık çalışmaları sosyalist demokrasi temelinde yürütülen kongremizin kendisi de güçlü bir sosyalist demokrasi platformu oldu.

Enerjik bir kafa emekçiliği sergileyen ve eleştirel devrimci yöntemi büyük bir canlılıkla kullanan delegelerin hayat verdiği MLKP 5. Kongre’si, Merkez Komitesi’nin sunduğu örgütsel ve siyasi çalışma raporunu tartışarak, 4. Kongre sonrası dönemde Merkez Komitesi’nin faaliyetlerini ve partimizin politik, örgütsel, ideolojik, teorik gelişimini değerlendirdi.

İşçi sınıfı, Kürdistan, kadın özgürlük cephesi, emekçi memurlar, yeraltı örgütlenmesi, politik askeri mücadele, kitle çalışması cephesi, gençlik, basın-yayın, kültür-sanat, demokratik Alevi hareketi, halkçı demokratik cephe gündemleri başta olmak üzere, savaşımın değişik alanlarındaki parti pratiğini ve merkez komitesinin tüm bu çalışmalara önderlik düzeyini görüştü.

Eleştiri ve tartışma özgürlüğünün etkin biçimde kullanıldığı oturumlarda, Kongremiz, politik İslamcı egemenlik koşullarında faşist rejimin yapısında meydana gelen değişiklikleri ve emperyalist küreselleşmeyi de ele alıp çözümledi. 6. Kongreye kadar izleyeceği çizgiyi ve çeşitli cephelerinin gelişim perspektiflerini belirledi, bu temelde yönlendirici kararlar aldı. Sosyalist demokrasinin ve özeleştirinin devrimci şiddetinin geliştirici gücü tüm bu tartışmalar içinde bir kez daha ortaya çıktı.

5. Kongre’mizin değerlendirme ve kararları, MLKP’nin faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe karşı daha büyük mücadelelere atılma kararlılığını, işçi sınıfının öncü müfrezesi olarak, kapitalizmin, ırkçı-şoven diktatörlüğün ve erkek egemenliğinin ezdiği kadınlar, Kürt ulusu, Aleviler başta olmak üzere, değişik inançlar, ulusal topluluklar, emekçiler ve yoksullar karşısındaki devrimci sorumluluklarına, komünist bir yapı olarak dünya işçi sınıfı ve ezilenleri karşısındaki enternasyonalist görevlerine sımsıkı bağlılığını ortaya koydu.

İşçiler, Yoksullar, Ezilenler, Emekçi Halklarımız!

AKP Hükümeti ve diktatör Erdoğan, Türk, Kürt, Çerkes, Laz, Gürcü, Süryani, Rum, Ermeni, Arap, Boşnak, Roman işçi ve emekçilerine, kadınlara, gençlere, aydın ve sanatçılara, devlet mezhebini, devlet dinini kabul etmeyen inanç topluluklarına, onur ve özgürlük, adalet ve eşitlik isteyen halklarımıza kan kusturmaya hazırlanıyor.

Sırtını 12 Eylül’ün faşist devlet kurumlarına, faşist 12 Eylül anayasasına ve yasalarına dayamış, politik İslamcı faşist polisi, ırkçı faşist generalleri ve sivil bürokrasiyi seferber ederek, söz, basın, örgütlenme, toplantı, eylem ve halkların ulusal kaderini tayin özgürlüğü yolunda büyük bedellerle kazanılan ne varsa geri almak istiyor.

Faşist politik İslamcı katiller sürüsü, DAİŞ’i ve öteki halk düşmanlarını destekleyerek, bölgede yükselen onurlu ve özgür yaşam filizini yok etmeye, halkların kardeşliğini hançerlemeye çalışıyor.

Boğazına kadar yalana, zulme, hileye batmış bu hırsız ve rüşvetçiler, ahiret diye diye, mal, mülk, servet ve saltanat peşinde koşan bu arsız yağmacılar, sermayeyi işçi kanıyla besleyen bu sömürü düzeni zebanileri, gençlerin ağızlarını bantlamak isteyen bu hak ve özgürlük düşmanları, bu vicdansız çocuk katilleri, bu kadın katliamı himayecileri, bu doğa katilleri artık maskelerinin arkasına sığamıyorlar.

Bütün bunlara sessiz kalmak, örgütlenmemek, güçlerini birleştirmemek, cesaretle mücadeleye atılmamak; onurundan, insanlığından, mutluluk hakkından vazgeçmektir.

Soma’da katledilen işçilerin, Roboski’de katledilen çocukların, dört bir yanda katledilen kadınların haykırışlarına kulağınızı kapatamazsınız. Ceylan’ın, Uğur’un, Berkin’in, Nihat’ın çocuk gözlerine bakmaktan kaçamazsınız. Haziran ayaklanmasında, 6-8 Ekim serhildanında omuz omuza durduğunuz ölümsüzlerin anısını çiğneyemezsiniz. İşsizlik, iş gücünün yağması, yoksulluk, vergi soygunu çarkının yarattığı kitlesel acılara sırtınızı dönemezsiniz. Doğal ve tarihi çevrenin tahrip edilmesine seyirci kalamazsınız. AKP’nin silahlandırdığı, himaye ettiği faşist DAİŞ’in kadınlara uyguladığı tecavüz işkencesi, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani, Türkmen halkımızı hayvani bir katliamdan geçirişi karşısında kalbinizin perdelerini indiremezsiniz.

Rojava’da Kürt emekçilerinin öncülüğünde yürütülen halkların ulusal özgürlük ve eşitlik mücadelesine, Şengal’deki yiğit direnişe sırtınızı dönemezsiniz. Rojava devrimini savunmak ve Kobanê’nin inşası çalışmalarına omuz vermek, Şengal barikatında yer almak işçi, emekçi onurunun gereğidir. Bu onurdan yoksun kalmayı kabul edemezsiniz. Emekçi insanlığın en iyi geleneklerini bir kenara bırakamazsınız.

Susmayın. Boyun eğmeyin. Onur ve özgürlük için, adalet ve halklara eşitlik için, sömürüsüz, insani, mutlu bir yaşam için ayağa kalkın. Faşist yasa ve yasakları fiili meşru mücadeleyle işlemez hale getirin. Faşist devlet terörüne ve sivil faşist saldırılara karşı koyma hakkınızı kullanın, bunun araçlarıyla donanın. İnsanın insana köleliğinin, işsizliğin, horlanmanın, yoksulluğun, evsizliğin, ezilmenin, inkar edilmenin, çilenin, kahrın, çaresizliğin yok edilmesi için sesinizi yükseltin, gücünüzü harekete geçirin. Kurtuluş ellerinizdedir.

Kardeşler!

Haziran ayaklanması ve 6-8 Ekim serhildanı başta olmak üzere, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki kararlı savaşımında, Serêkaniyê, Kobanê ve Til Temir’deki şehitleri şahsında Rojava devriminin savunulması ve Şengal direnişindeki pratiğinde görüleceği gibi, MLKP, özgürlük ve sosyalizm savaşımının feda bölüğü olarak, sizleri katılmaya, büyütmeye çağırdığı bütün mücadelelerin ön mevzilerinde konumlanacaktır. Onu tüm kavgalarda yanıbaşınızda bulacaksınız. 5. Kongre’siyle kararlılığını bileyen ve daha büyük iddialarla harekete geçen MLKP’nin saflarında birleşin. Çağrılarını destekleyin, çevrenize yayın. Emeğinizle, bilginizle, cesaretinizle, yeteneklerinizle, olanaklarınızla, dualarınızla, MLKP’nin, kapitalist sömürüye, faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelesine omuz verin.

5. Kongre’yle Devrimci Atılıma!

Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni!

Kahrolsun İnkarcı Faşist Diktatörlük!

Tek Yol Devrim Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Dünya Devrimi!

* Atılım Gazetesi’nin 13 Mart 2015 tarihli 164. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 13 Mart 2015, Cuma 14:07
Kategoriler: Güncel, Haberler, Politika