‘Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür’

‘Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür’

Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), 4. Kongresi’ni gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ve Kürdistan gençliğine çağrı yapan KGÖ Merkez Komitesi, “Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür” diye belirtti.

HABER MERKEZİ- Marksist Leninist Komünist Parti’nin gençlik örgütlenmesi Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), 4. kongresin gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ve Kürdistan gençliğine çağrı yapan KGÖ, “Gün KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür” diye belirtti.

MLKP/KGÖ Merkez Komitesi, KGÖ 4. Kongresi’nin faşist kuşatma ve baskılarına rağmen 12-20 Eylül 2014 tarihleri arasında başarı ile toplandığını duyurdu. “Türkiye ve Kürdistan Gençliğine” başlıklı bir açıklama yapan KGÖ Merkez Komitesi, şunları kaydetti:

Türkiye ve Kürdistan Gençliğine

Faşist diktatörlüğün tüm kuşatma ve baskılarına rağmen, 12-20 Eylül 2014 tarihleri arasında 4. Kongremizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 20 yılına dört kongre sığdırmış olan KGÖ, sosyalist demokrasinin ileri örneklerinden birini daha gösterdi. Bu aynı zamanda partimiz MLKP’nin sosyalist demokrasiyi her şart altında yerine getirme iradesi bakımından da anlamlı ve önemlidir. 4. Kongre, devrimci ruhu ve eleştirel değiştirici gücüyle 3. Kongreden bu yana geçen sürecimizi politik, ideolojik ve örgütsel bakımdan değerlendirmiş, gerekli sonuçlar çıkartmış ve yeni görevler belirlemiştir.

Üniversiteli, liseli, işçi, işsiz genç arkadaşlar!

KGÖ bütün tarihi boyunca gençliğin militan mücadelesinin en önünde mevzilendi. Üniversiteli ve liseli gençliğin taleplerinin en kararlı savunucusu oldu. 4-5 Şubat Taksim-Kızılay-Konak zaferleri onun eseridir. Üniversite harçlarına karşı mücadelede parasız eğitim talebini daha da yükseklere taşıdık. NATO ve IMF karşıtı mücadelede ve Gezi ayaklanmasında barikat başındaydık. Liseli gençliğin şifre skandalına karşı öfkesinde de, zaptedilmez özgürlük talepli yürüyüşünde de yanı başındaydık. Genç kadınların sokakta, evde, okulda uğradığı katliamlara, taciz ve tecavüzlere karşı mücadelede sokaktaydık. LGBTİ’lerin uğradığı nefret cinayetlerine ve ayrımcılığa karşı, onların mücadele yoldaşıydık. Roboskî’de, Lice’de katledilen Kürt halkımızın genç evlatlarının Batı’daki sesi soluğu olduk. ’68 gençlik önderlerinden Sinan Cemgillerin hatıralarının yılmaz bekçileriydik. Rojava’da devrim patlak verdiğinde, Kobanê kuşatıldığında siperlere en önde koştuk, kan ve can taşıdık. Nejat’ı, Sinan’ı, Emre’yi ve İvana’yı bu uğurda şehit verdik.

KGÖ dün olduğu gibi bugün de yanı başınızda olacaktır. Gerek parasız-bilimsel-anadilde eğitim talebini yükselten üniversiteli gençliğin, gerek özgürlük çığlığını büyüten liseli gençliğin ve genç kadınların, gerekse ulusal talepleri için dövüşen Kürt gençlerinin yanında, her türlü mücadele araç ve biçimiyle yer almaya devam edecektir. LGBTİ’ler nefret cinayetlerine, devlet şiddetine, homofobi ve transfobiye karşı mücadelelerinde onu görecekler. Antifaşist mücadelede dün olduğu gibi bugün de en kararlı kuvvet olacağız. Nerede gençliğe dönük bir saldırı varsa, nerede gençliğin özgürlük arayışı zapturapt altına alınmaya çalışılıyorsa, orada en önde karşı koyacağız. Emekçi mahallelerde kapitalist sistemin bilinçli bir şekilde örgütlemeye çalıştığı uyuşturucu ve çeteleşmeye karşı yılmadan mücadele yürüteceğiz.

30 Mart 1972’de Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşları şahsında ’68 devrimci önderlerinin mirasına yaslanan KGÖ, Rojava şehitlerinin ideallerinde simgeleşen hayal gücünü iktidara taşıyacak ve devrimi anlayan devrimci kuşaklar yetiştirecektir. 21. yüzyılın devrimlerinin gençliğin sırtında yükseleceğinin bilincindeyiz. Gençliğin devrim ateşinin ve inancının adresi olacağız. Faşist diktatörlüğe karşı büyüyen militan genç öfkeyi örgütleyecek ve faşizme karşı savaştıracağız. Yeter ki KGÖ’ye güç verin, saflarında örgütlenin!

Yoldaşlar!

20 yıllık tarihimiz ve şehitlerimizin ışıklı yolu en önemli dayanağımızdır. Şengül, Özgür, Erkut, Aynur, Yasemin, Yılmaz ile Paramaz Kızılbaş, Alişer Dersim, Avaşin Tekoşin Güneş ve Suphi Garzan şahsında Rojava şehitlerimizin aziz hatıralarına bağlılık, onların ideallerini zafere taşımak, boşalan mevzilerini doldurmak, politikada ataklık ve süreklilik, komünist kitle örgütü olma ruhuna uygun biçimde konumlanmak, sınırlarımızı her bakımdan aşarak yürümek, feda ruhunu ve adanmış devrimciliği yükseltmek gibi görevler günün en önemli görevleri arasındadır. Devrimci mücadelenin her alandaki ihtiyacına (politik, teorik, askeri vb.) yanıt verecek genç kadın, erkek ve LGBTİ kadrolar yetiştirmek de öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Üniversiteli, liseli, işçi, işsiz genç arkadaşlar, yoldaşlar!

Gün, hayal gücünün peşinden koşarak Paramazlaşma günüdür!

Gün, faşist diktatörlüğe karşı Yaseminleşme günüdür!

Gün, emperyalist barbarlığa ve gericiliğe karşı Sinanlaşma günüdür!

Gün, faşizme ve kapitalizme karşı Mahirleşme günüdür!

Gün, 4. Kongremizin gücüyle KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür!

Yaşasın 4. Kongremiz!

Yaşasın Partimiz MLKP!

Yaşasın MLKP Komünist Kadın Örgütü!

Gençliğin Gücü Komünist Gençlik Örgütü!”

* Atılım Gazetesi’nin 3 Nisan 2015 tarihli 167. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 3 Nisan 2015, Cuma 11:47
Kategoriler: Gençlik, Haberler, Politika