Devrimin işçileri

Devrimin işçileri

FEHMİ ÇAPAN –

Cemil Yıldız yoldaşın “devrimin işçilere de ihtiyacı var” sözleri, sınıf bilinçli işçi ve emekçilere çağrı niteliğindedir. Devrimin enternasyonal işçileri olmanın anlamı bugün çok daha fazla artmıştır.

“Birlikte savunduk, birlikte inşa edeceğiz!” şiarıyla düşmüşlerdi yollara devrimin işçileri. Bu kez de harabeye dönen Kobanê’nin yaşam bulması için aylardır aşkla yürüttükleri faaliyetle Suruç’a gelmişlerdi SGDF üyeleri. Kobanê’ye geçmelerine izin verilmeyerek vahşice katledildiler.

DEVRİMİN İNŞASINA BİR TUĞLA

Sosyalist gençler, mütevazı çabalarıyla Kobanê’nin yeniden inşasına katkı sunacaklardı. Çocuklara oyuncaklar, kalemler ve defterler götürürken, orman kuracak, park ve kütüphane yapacaklardı. Devrimin genç işçilerinin yanında ruhu genç olan Cemil Yıldız yoldaşa “Rojava’da ne yapacaksın? diye soranlara “Devrimin işçilere ihtiyacı yok mu? Ben de inşaatlarda çalışırım” diyerek, enternasyonal duygularla geldiklerini ve devrimin inşasında birer tuğla koymak istediklerini belirtiyordu.

Devrimin işçilere ihtiyacı vardı. Ve sosyalist gençlerin faaliyeti bunun mütevazı adımıydı. Rojava devriminin zaferi devrimin inşasına bağlıydı. Sosyalist gençlik, devrimin savunmasıyla yetinmeyerek onun tamamlayıcı unsurları üzerinden de kafa açıklığına sahip olduklarını göstermekteydi.

DEVRİMİN İNŞASININ İKİ DİNAMİĞİ

Devrimin inşası iki dinamik üzerinde yükselecekti. Birincisi; Rojava halklarının kendi güçleriyle, Rojava’nın ulusal güçlerini esas alarak inşa gerçekleşecekti. Bu, sınırlı olanaklara rağmen devam ediyor. Savaş nedeniyle yalnız nüfusun bir bölümünün başta Türkiye ve Kuzey Kürdistan olmak üzere çevre ülkelere sığınması ve kaynakların sınırlılığı inşa sürecini yavaşlatan olgulardı.

İkincisi; Rojava devriminin enternasyonal güçleriyle 21. yüzyılın eşiğinde gerçekleşen bu devrimin başarıya ulaşmasının hayati önemi, enternasyonal direnişin yanında inşasının da zorunlu hale getiriyor. Sosyalist gençlerin inşa görevlerine katılması belki sembolik bir önem atfedilebilir. Ancak bu görevi görünür kılmak, ezilen halkların, emekçilerin dayanışmasını bir de devrimin işçiliğiyle güçlendirmek. Rojava devriminin zaferine önemli bir katkı olacaktı.

SOSYALİST GENÇLİĞİN ENTERNASYONAL BAKIŞINDAKİ DERİNLİK

Devrimi hem savunmak hem de inşasına katılmak, sosyalist gençliğin enternasyonal bakışındaki derinliği gösteriyor. ‘Devrimin kuruluşuna enternasyonal katkıda bulunmak için birlikte inşa edeceğiz!’ şiarında ifadesini buluyor. Rojava devriminin enternasyonal cepheden savunmanın bugün politik ifadesi devrimin işçiliğinde somutlaşıyor.

Kobanê’nin inşasına örgütlü ve kendiliğinden katılan gönüllüler vardır. Doktor, mühendis, mimar, sağlıkçı, eğitimci, işçi ve emekçilerden oluşan gönüllülerden söz edebiliriz.

KOBANÊ’NİN İNŞASINDA İŞÇİ VE EMEKÇİLER

Kobanê direnişinin zaferinden hemen sonra işçi sendikalarından bazıları, meslek örgütleri Kobanê’nin inşasına katılacaklarını açıkladı. DİSK Başkanı Kani Beko, Kobanê’nin inşasına katkıda bulunacağını açıkladı. TMMOB yönetimi inşa sürecinde yer alacaklarını duyurdu. Amed Genel İş Şubesi, Amed belediye işçileri gönüllü olarak Rojava devriminin inşasında yer alacaklarını açıkladı.

İnşaat işçileri sendikası, Kobanê’ye bir heyet göndererek yaptığı görüşme ve incelemelerden sonra inşaat işçileri olarak Kobanê’de bir hastane yapacaklarını kararlaştırdıklarını belirtti. Bu emek ve meslek örgütleri, devrimin gönüllü işçileri olacaklarını dile getirmişlerdi. Alınan karaların ne kadarının hayata geçirildiğinden bağımsız olarak Rojava devrimine hayat vermek yönüyle anlamlı olduğu açık.

KATLİAMIN ARDINDAN

Suruç katliamının ardından, Amed SES Şubesi “SGDF’li gençlerin hayalleri yarım kalmayacak, onların takipçisi olacağız” diyerek, ilk elden Kobanê’li çocuklara kolilerle her bir şehit adına oyuncaklar gönderdi. Benzer adımların Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden devrimci demokratik çevreleri, sendikalar ve kitle örgütleri tarafından atıldıklarını duymaktayız. Avrupa’dan bazı işçi ve emekçiler “Tatile gitmeyeceğiz, tatil parasını Suruç’ta şehit düşen gençlerin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için Kobanê’ye göndereceğiz” demişti. CHP’nin gençlik kolları da SGDF’lilerin hayallerini takip edeceklerini belirterek bazı adımlar attı.

Bugün devrimin işçilerini çoğaltmak devrimin işçiliğini yaygınlaştırmak daha fazla önem taşımaktadır. Sınıf sendikalarında, devrimci demokratik kitle örgütlerinde, emek ve meslek örgütlerinde, işçi ve emekçi bölüklerinde, işsizler arasında, gençlik örgütleri arasında devrimin enternasyonal işçilerini çoğaltmalıyız.

DEVRİMİN İŞÇİLERE DE İHTİYACI VAR

Bugün sosyalist genç yoldaşlarımızın hayallerinin takipçisi olmak, Rojava devriminin inşasına terimizi katmaktan geçiyor. Cemil Yıldız yoldaşın “devrimin işçilere de ihtiyacı var” sözleri, sınıf bilinçli işçi ve emekçilere çağrı niteliğindedir. Devrimin enternasyonal işçileri olmanın anlamı bugün çok daha fazla artmıştır. Bu yönlü atılacak her adım, SGDF’li yoldaşların mücadelesini sahiplenmek anlamına gelecektir. Şehit düşen yoldaşların izini sürmek, gitmek istedikleri yolu takip etmek katillere iyi bir yanıt olacaktır.

Kobanê’nin inşası, artık tüm ezilenlerin davası olmuştur. Sömürgeci faşizm, Kobanê’yle ezilen halklar arasında kurulan enternasyonal bağlantıya darbe vurmak peşinde. Suruç katliamı da bunun bir ürünü olması nedeniyle Kobanê’nin inşasını sahiplenmek gerekmektedir. İntikam saldırılarının hedefi olmaması için Kobanê gönüllüleri çoğaltılmalıdır.

Kobanê inşası için atılan her adım yeni yaşamın kurulmasını sağlayacaktır. Devrimin enternasyonal işçileri, attıkları, atacakları adımla Rojava devriminin zaferine mütevazı katkılar sunacaktır. Devriminin inşasıyla Rojava devrimi zafere ulaşacaktır.

* Atılım Gazetesi’nin 7 Ağustos 2015 tarihli 185. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 13 Ağustos 2015, Perşembe 15:10
Kategoriler: Güncel, Haberler, Politika, Serbest Kürsü