Kadın partisi gibi çalışmak

Kadın partisi gibi çalışmak

FADİME ÇELEBİ-

Kadın partisi gibi çalışmak nasıl olur? Partinin bütün omurgasıyla yani il, ilçe, değişik kurum ve kurulları kısaca partiyi tarif eden bütün örgütlerin toplamı; kadınlar içindeki çalışmayı kendi çalışması olarak görmeli, kendini buna göre örgütlemeli, önüne somut hedefler koymalı ve yönünü buraya dönmelidir.

Sosyalist Kadın Meclisleri olarak, 30 Ocak’ta yaptığımız 3. Kongre’miz ile SKM Genel Meclisi’nin ve Merkezi Yönetim Kurulu’nun seçilmesiyle birlikte, gerek politik gerekse de örgütsel olarak kadın çalışmamız yeni döneme güçlü bir ivme kazanarak girdi.

Kendini ve örgütlerini yenileyerek daha da güçlenen kadın örgütümüz, önümüzdeki dönemin politik ve örgütsel görevlerine de hazırlanmış durumda. Bu süreç, Kongre’nin iradesi ve gücüyle kadın akılının ortaklaşacağı ve kadın iradesinin daha da gelişeceği bir süreç olacak.

Sosyalist kadınların politik sıçrama hedefi partinin tüm örgütlerine sirayet etmediğinde, geride bıraktığımız dönemde yaşandığı gibi SKM çalışmasını sadece kadınların görevi olarak görüp, en iyi ihtimalle de kadın çalışması ile yardımcı pozisyonda ilişkilendiğinde, kadın devrimi perspektifimizin sekteye uğrayacağı aşikardır.

Kendini kadın partisi olarak tarif eden ESP, önümüzdeki dönemde parti toplamının ruhsal şekillenmesi olarak kadın partisi olmanın gereklerine göre konumlanması ve çalışması, kendi iddiasını da büyütüp geliştirecektir.

Kadın devrimi fikri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde öncelikle parti içindeki bir alt üst oluşu ifade ediyorsa ki; bu alt üst oluş, partinin yarısı olan kadınlarda değil, parti toplamının kendi içinde bir değişim ve dönüşümün ifadesi olmak zorundadır. Sosyalist erkeklerin kadınlar arasındaki parti çalışmasıyla kurduğu ilişki, kadın partisi olma fikri üzerinden büyümek ve kendilerini buna göre konumlandırmak zorunluluğu ile karşı karşıya.

Sosyalist erkekler, kadın özgürlük mücadelesinin özgün takvimsel günlerinde değil; her gün kadın partisi gibi çalışma, kadın partisi gibi düşünme, düşündüğünü somut politikanın pratik ihtiyaçları üzerinden harekete geçirme, diğer politik konularla nasıl ilişkileniyorsa aynı şekilde kadın politikalarıyla ve çalışmalarıyla da daha fazla ilişkilenmek zorunda. Kadın partisi gibi çalışmak; kadın alanında çıkan tüm yazıların okunmasından tutalım da, başta kadın mücadelesiyle kurulan ilişkinin derinleşmesi ve kendi pratiğine karşı özeleştirel yaklaşmanın gerekliliği olarak algılamalıdır.

KADIN PARTİSİ GİBİ ÇALIŞMAK NASIL OLUR?

Partinin bütün omurgasıyla yani il, ilçe, değişik kurum ve kurulları kısaca partiyi tarif eden bütün örgütlerin toplamı; kadınlar içindeki çalışmayı kendi çalışması olarak görmeli, kendini buna göre örgütlemeli, önüne somut hedefler koymalı ve yönünü buraya dönmelidir.

Yani, kitleler içindeki çalışmayı planlarken kadınlar arasındaki çalışmayı özel gündem olarak tutmalı, kadın kitlelerine nasıl gideceği, hangi araçların kullanılacağı, Sosyalist Kadın dergisinin ve bültenin kadınlara nasıl ulaştıracağı, kadınları etkinliklere nasıl taşıyacağı gibi günlük politik çalışmada kadınlar arasında nasıl bir çalışma yürüteceğini somutlaştırmak durumundadır.

Kadın kadroların gelişiminin takibi, genç kadın kadroların nasıl öne çıkarılacağı vb. tüm bunlar parti örgütlerimizin somut görevleri ve öncelikleri arasındadır. En asgari düzeyde bu çalışma sistematiği oluşturulabilirse, kadın partisi gibi çalışılıyor demektir.

Aksi takdirde, kadın partisi fikri sadece mekanik bir söylem, soyut bir düşünce ve niyet beyanından öteye geçmez. Bu durum da partimizin devrim iddiası ve perspektifi ile uyuşmaz.

Yaşamın, mücadelenin ve partinin yarısı kadınlar ise kadın partisi olma iddiasıyla yola çıkmış sosyalistler olarak, milyonlarca kadını politik mücadelenin öznesi yapmak görevi; sosyalist kadınların teorik, politik ve örgütsel önderliğinde tüm sosyalist erkeklerin temel görevleri arasındadır.

Devrim mücadelesi nasıl ki ötelenemez, ertelenemez görevlerimiz arasındaysa geniş emekçi kadın kitleleri arasında mücadele yürütmek ve kadın devrimi fikrini büyütmek de ertelenemez bir sorumluluktur.

Tüm bunlar yapıldığında kadın partisi fikri hayat bulmuş olur. Ve unutulmamalıdır ki, kadın partisi olma politikası tüm partinin toplam örgütsel gücüne sirayet ettiğinde gerçek bir değişim ve dönüşüm arz eder.

* Atılım Gazetesi’nin 12 Şubat 2016 tarihli 211. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 18 Şubat 2016, Perşembe 18:20
Kategoriler: Haberler, Kadın, Makaleler, Özgür Kadın, Politika