SKM: Saray’ın fermanına karşı yan yana duralım

SKM: Saray’ın fermanına karşı yan yana duralım

“Örgütlenerek özgürleşiyoruz” şiarıyla 3. Kongresi’ni toplayan Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), sonuç bildirgesini açıkladı. “Saray’ın fermanına karşı yan yana duralım” çağrısının yapıldığı kongre, devlet tarafından katledilen Yeliz Erbay, Şirin Öter, Dilek Doğan, Dilan Kortak, Günay Özaslan, Seve Demir, Fatma Uyar ve Pakize Nayır ile Özgecan Aslan’a atfedildi.

İSTANBUL- “Örgütlenerek özgürleşiyoruz” şiarıyla 3. Kongresi’ni toplayan Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), sonuç bildirgesini açıkladı. “Saray’ın fermanına karşı yan yana duralım” çağrısının yapıldığı kongrenin sonuç bildirgesi şöyle:

Sosyalist Kadın Meclisleri, 3. Kongresi’ni 30 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da topladı. “Örgütlenerek Özgürleşiyoruz” şiarıyla 14 ilde gerçekleştirilen yerel kurultayların ardından bir araya gelen delegeler, savaş politikalarına karşı kadınların barış politikaları, kadına yönelik şiddete karşı mücadele, toplumsal birikimde payı olan kadınların emeğinin görünür kılınması ve haklarının gasp edilmesinin önlenebilmesi, örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi ve birleşik kadın hareketinin sorunları ve çözüm yöntemleri üzerine tartışma yürüttü, hedeflerini belirledi.

***

SKM, 20 Kasım 2009’da “Cins bilinciyle, kadın devrimiyle özgürleşiyor, siyasetin merkezine yürüyoruz” şiarıyla, kadın özgürlük mücadelesinin toplam deneyim ve birikimi ışığında yola koyulduğundan bu yana her alanda erkek egemenliğiyle mücadele, siyasetin ve toplumsal yaşamın eşit üyesi olma, her yerde eşit temsiliyeti güvenceleme, hayatın değiştirici ve dönüştürücü karar mekanizmalarının ortağı olma hedefine ulaşma çabasını sürdürdü, kazanımlar elde etti. Siyasal mücadele alanında bütün parti ve örgütlerin yarısı olma fikrini partinin yarısı olarak özerk kadın örgütlenmesiyle kadın özgürlük mücadelesinde örnek oldu.

Ezilen kadın cinsin ve cinsel kimlikleri örgütleme, birlikte politika yapma gücüne ulaşma konusunda hedeflerine ulaşamasa da SKM, eksiklerini ve gelişme yönünü 14 ilde gerçekleştirdiği yerel kurultaylarda ele aldı, sonuçlarını kongreye taşıdı. Kadın kitleleriyle beraber politika üretme, erkek egemen devletin ve erkeklerin kadın düşmanı zihniyetine karşı duruşunda en temel ihtiyacının örgütlü mücadele içinde yer alması gerektiğine dikkat çekildi. Sosyalist kadınlar, kadın dayanışmasının ve en temel özsavunma gücü olarak kadın örgütlenmesi için üzerilerine düşen rolü oynama kararlılığını dile getirdi.

***

AKP ve Saray, 14 yıllık iktidar döneminde, kadın düşmanı politikalarıyla kadın emeği, kadın bedeni ve kadın kimliğini baskı ve şiddetle yok saymayı, inkar etmeyi ve sindirmeyi ideolojik ve politik saldırılarının odağında tutmaktadır. Siyasal iktidar her alanda tek tipleştirme, nefret ve ayrımcı dille siyaset yaparak, kadın düşmanı cinsiyetçi zihniyetiyle, hem doğrudan erkek eliyle hem de devletin zor ve şiddet aygıtlarıyla kadına yönelik bir savaş yürütmektedir.

Kürt halkına yönelik savaş aynı zamanda bütün halklara, emekçilere, cinsel kimliklere, inançlara da yönelirken, tek çözüm yolu birleşik mücadelenin büyütülmesidir. SKM, savaş ve şiddetin kadınlara ölüm, yoksulluk, göç ve şiddet olarak döndüğü gerçeğinden hareketle, en acil görevin bu sisteme karşı eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi yürüten kadınların birleşik fiili meşru mücadelesinin yükseltilmesi olduğunu belirtir.

Yaşadığımız coğrafyada ezilenler yeni özgür yaşam isteğini haykırıyor. Kürdistan’da sömürgeciliğe ve faşizme karşı özgür yaşam modeli olan özyönetim talebi tam da bu isteğin somutlaşmış halidir. SKM, Kürt kadınlarının can feda direnişle dile getirdiği özyönetim talebini, kadın özgürlük mücadelesinin bir talebi görür, destekler. “Benim bedenim benim kararım”, “Emeğim, kimliğim bedenim benimdir” diyen kadınlar ile kendi kendini yönetme, eşitlik ve siyasi statü talebinde bulunan Kürt halkının kaderinin ortak olduğuna dikkat çeker.

SKM Kongresi, adil, onurlu ve demokratik bir barışın tesis edilmesinin önündeki bugün başlıca engelin AKP/Saray cunta rejimi olduğu tespitini yapar. Saray’ın savaşına karşı tüm ezilen kesimleri kendi iradelerini ve mücadele güçlerini ortaya koymaya çağırır.

***

SKM 3. Kongresi, Türkiye ve Kürdistan’da yeni dönem politik faaliyet hattında ise şu başlıklarda karar aldı.

-Barış sesini yükseltmek için, öncelikli olarak 5 Şubat günü Amed’e yapılacak ‘Ölümden değil yaşamdan yanayız. Barış ve hakikat hakkımızı savunuyoruz’ kadın yürüyüşü için çalışma yürütecek.

– 8 Mart’ı da kapsayacak şekilde, Mart sonuna kadar “AKP savaş, kadınlar barış istiyor” ve “Ferman Saray’ınsa isyan kadınlarındır” şiarıyla çalışma yürütecek.

-Kadına ve LGBTİ’lere yönelik şiddete karşı özsavunmanın meşru bir hak olduğunu ilan eder. Özsavunma hattının büyütülmesinin, geliştirilmesinin olanaklarını hazırlar. Erkeği koruyan ve kollayan yasalara ve uygulamalara karşı “Erkek adalet değil gerçek adalet” talebinde bulunur.

-Devletin imzaladığı ama uygulamadığı İstanbul Sözleşmesi kadın hareketinin kazanımı görür. Sözleşmenin uygulanması için kadın ve LGBTİ örgütleriyle birlikte mücadele yürütür.

-Kadına yönelik şiddetle mücadelede Özgecan anısına her ayın 11’inde belirlenecek bir alanda eylem ve etkinliklerin yapılmasını önüne hedef olarak koyar.

-Kadınların ev içi emeğinin tanımlanması ve taleplerinin hayata geçirilmesi için, neoliberal politikaları uygulayan ve kadın emeği sömürüsünü burjuvazi çıkarına artıran AKP’ye karşı mücadele eder. AKP’nin kadını toplumsal yaşamın dışında atan uygulamalarına karşı, kadının toplumsallaşması ve iradeleşmesi için mücadele eder.

-Soma’da 301 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan iş cinayetinin aydınlatılması, gerçek sorumlularının yargılanması için adalet arayışını sürdüren Somalı kadınlarla dayanışma içinde olur ve ortak mücadeleyi büyütür.

-Kadın devriminin büyütülmesi için mücadele içinde yer alan ve alacak olan sosyalist kadınlarla kadın aydınlanması ve eğitimi için ihtiyaç duyulan eğitim çalışmalarını planlama ve uygulamayı kadın aklı ve iradesini büyütmenin ve derinleştirmenin bir ihtiyacı olarak gerçekleştirmeyi hedefler.

-Kadınların yaşam alanlarının, tarihinin, doğanın ve ekolojinin yok edilmesine karşı mücadele eder.

-Kadınlarla birlikte politika yapma araçlarını çoğaltır ve ihtiyaca bağlı olarak yeni araç ve biçimlerin kurulmasına destek olur, bu yönlü örgütlerle dayanışma içinde olur.

***

Dünya kadın özgürlük mücadelesinin deneyimlerini ve birikimlerini sahiplenerek yola çıkan SKM, erkek egemen kapitalist sisteme karşı kadınların birleşik örgütlü mücadelesi için üzerine düşeni yapma iradesini 3. Kongresi’nde bir kez daha ortaya koydu.

SKM, “Ferman Saray’ınsa isyan kadınlarındır” diyen kadınları daha fazla yan yana durmaya, birlikte mücadele etmeye ve özgürlüğümüzü kazanmaya çağırır.

Kongremiz; barikatların ve hendeklerin arasında yeni bir yaşamı, geleceği ve özgürlüğü ilmek ilmek ören Kürt kadınlarının direnişini, erkeklerin uyguladığı şiddete karşı özsavunma hakkını kullanan Nevin ve Çilem’i, HES mücadelesinde doğasını ve yaşam alanlarını savunan kadınları, Rojava ve Şengal’de DAİŞ faşist çetelerine karşı direnen kadınları selamlar. SKM 3. Kongresi’ni, erkek egemen sisteme ve onun faşist devletine karşı isyanı ve özgürlüğü en üst düzeyde haykırdığı için katledilen Yeliz, Şirin, Dilek, Dilan ve Günay’a, Kürdistan’da Seve, Pakize, Fatma şahsında katledilen Kürt kadınlarına, erkek şiddetinin vahşetiyle katledilen tüm kadınlar adına Özgecan’a ithaf edilmiştir.

* Atılım Gazetesi’nin 5 Şubat 2016 tarihli 210. sayısında yayımlanmıştır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş

Yayın tarihi: 18 Şubat 2016, Perşembe 14:23
Kategoriler: Güncel, Haberler, Kadın, Politika