Hayata, kavgaya, mutluluk ve sevgiye, yine Işık’a dair

Hayata, kavgaya, mutluluk ve sevgiye, yine Işık’a dair

ÖZLEM GÜMÜŞTAŞ- Işık; yürüdü, durdu, koştu; sordu, yanıtladı. Bütün bir ömrü hareket ve eylem içinde geçti. Bize bıraktığı mirasla kavgamızın harcı, düşünce ve eylemimizin mayası oldu. Şimdi kavganın en Işık’lı halindeyiz, daha da olunacağından gayrı! Karanlığı süpürmek üzere yola çıkmış devrimci sanatçılar, O’ndan öğreniyor. Söz, müzik, kavgada ezgi, ritm üretiyor. Komünist kadınlar aydınlanma ve önderleşmede […]

İlk Koalisyon dönemi: 1961-1965

İlk Koalisyon dönemi: 1961-1965

AYDIN AKYÜZ – Koalisyon dönemleri egemen klikler arasında rekabet ve çatışmayı artırdığından, sermaye oligarşisi tarafından istenmeyen bir olgudur. Burjuva cephedeki bu çelişkiler yönetmede zorluklara yol açtığından ezilenlerin mücadelesi açısından çeşitli olanaklar da açığa çıkartabilir. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye siyaseti yeni bir koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemine girdi. 1961’den günümüze buna benzer toplam 22 yılı […]

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

VAHAP BİÇİCİ – “PYD katliam yapıyor” palavrası tutmayınca yeni bir yalana sarılan Türk burjuva devletinin bu sefer ki argümanı, PYD’nin Rojava’da demografik yapıyı değiştirdiği ithamı. Hal böyleyken şu meşru soru gelip zihinlere takılmaktadır: Ey iftira sahibi, asıl sen bu devleti neyin üzerine inşa ettin? Anadolu ve Mezopotamya toprakları ile sermayenin Türkleştirilmesi; demografik yapının, fiili uygulayanın […]

Cüretle, düşünsel ve pratik yaratıcılıkla düşmanı püskürtelim

Cüretle, düşünsel ve pratik yaratıcılıkla düşmanı püskürtelim

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin 84. sayısında yer alan “Cüretle, Düşünsel Ve Pratik Yaratıcılıkla Düşmanı Püskürtelim”, yazısında, burjuva devletin halkın fiili meşru mücadelesine karşı kullandığı saldırı araçlarının devre dışı bırakılmasının bazı yöntemlerini ele alıyor. Yazı “Düşman, teknik olarak üstün, daha donanımlı olabilir. Bu onu yalnızca görece avantajlı kılar. Bizim sınırsızlığımız, özgür düşünüşümüz düşmanın esaretine […]

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

VAHAP BİÇİCİ – 1934, Yahudi halkına yönelik yağma ve sürgün saldırısı öncesi ve sonrasıyla devletin inkar, imha ve asimilasyon politikalarının kopmaz bütünlüğü içerisinde yer alan tarihsel bir uğrak noktasıdır… Türkçü ırkçılığın teorik ve pratik adımlarının aynı zaman dilimine ‘sığdırılması’ tesadüf bir tarih kesişim anına değil, bütünlüklü ideolojik-politik yönelime dikkat çeker. “Trakya Olayları” olarak bilinen devlet […]

Paramaz’ın partisi Hınçak

Paramaz’ın partisi Hınçak

AYDIN AKYÜZ- Hınçakların “üç Ermenistan”da genel ayaklanmayı hazırlama görevine bağlı olarak temel taktiklerinin aktif savunma olduğunu söyleyebiliriz. Devrimci demokrat Ermeni milliyetçiliği ajitasyon ve propagandasını esas alıyor, yanı sıra daha çok içe dönük sosyalizm propagandası da yapıyorlardı. Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü olan 2015 aynı zamanda Ermeni sosyalistler Paramaz ve 19 yoldaşının idam edilişlerinin de 100. […]

Kararları İradeleştirmek

Kararları İradeleştirmek

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin 84. sayısı yayımlandı. Mayıs 2015 tarihli Partinin Sesi’nde “Cüretle, Düşünsel ve Pratik Yaratıcılıkla Düşmanı Püskürtelim”, “Kolektivizm ve Zafer İçin Disiplin Niteliği”, “Yeni Güçler Yeni Olanaklar Yeni Kadrolar”, “Kararları İradeleştirmek” başlıklı yazılar ile 1 Mayıs ve Ermeni Soykırımı yıl dönümü öncesinde yayımlanan Merkez Komite açıklamaları yer aldı. “Kararları İradeleştirmek” başlıklı […]

Gölgede kalmış bir soykırım; Süryaniler

Gölgede kalmış bir soykırım; Süryaniler

AYDIN AKYÜZ Katliamların ardından on binlerce Süryani; Rusya, Suriye, Lübnan ve oradan da Amerika’ya göç etmişlerdir. Süryani soykırımı, üzerinde yeterince durulmayan bir kıyımdır. Bugün bu coğrafyada Süryaniler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Aynı şekilde Süryanice de yok olma riskiyle yüz yüze kalmış bir dildir. 1915 soykırımı, hem resmiyette Ermenileri hedef alması hem de öncelik yönünde […]

1915’ten Dersim soykırımı

1915’ten Dersim soykırımı

VAHAP BİÇİCİ İttihat ve Terakki, Ermeni soykırımını ekonominin ve Anadolu Mezopotamya topraklarının Türkleştirilmesi stratejisinin ürünü olarak devreye sokmuştur. Planın ilk aşamasında, Müslüman olmayan halklar sürgün ve gerekli görüldüğü hallerde de katliamlar yoluyla yok edilecek, ikinci aşamada da geriye kalan halklar zamanla Türklüğe asimile edilecektir. Ermeni soykırımının 100. yılı olması hasebiyle soykırım gerçekliği bir süredir siyasal […]

5. Kongre kararlarının devrimci hedefleri

5. Kongre kararlarının devrimci hedefleri

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin 83. sayısında, MLKP Merkez Komitesi’nin 9 Mart tarihli 2015/7 nolu bildirisinde yer alan 5. Kongre kararları yer aldı. Partinin Sesi’nin “5. Kongrenin kararlarının devrimci hedefleri” başlıklı başyazısında, 5. Kongre tartışmalarından çıkarılan sonuçların değerlendirmesi yer alıyor. Kongrede alınan kararlar; “Politik gelişmeler ve rejimin yapısı”, “Emperyalist Küreselleşme” […]