Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

ARİF ÇELEBİ- Kürdistan’daki sömürgeci devlet güçleri ile Kürt halkı arasındaki iç savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Bu koşullar altında dahi PKK’yi “Türkiyelileşmek”ten vazgeçmekle, HDP ve HDK projesini berhava etmekle eleştirenler çıkabiliyor. Burada dönüp sorgulanması gereken asıl mesele Türkiye devrimci hareketinin, Türkiye emekçi solunun ne kadar Kürdistanlılaştığıdır. Kürdistanlılaşamamak Türkiye solunun temel problemidir. Bu problemi çözmeden demokrasi ve […]

Kimin iradesi kazanacak?

Kimin iradesi kazanacak?

ARİF ÇELEBİ – İrade kırma beyinde başlar. Halkın ve öncülerinin devlete karşı savaşı kazanamayacağına ikna edilmeleri gerekir. Keza, irade kırmak için başkaldırıcılar halkın geri kalan kısmından tecrit edilmelidir. Psikolojik savaş bunu başarmak için devrededir. Yalan, çarpıtma, demagoji (laf ebeliği, lafazanlık) gerçeğin yerini alır. 7 Haziran seçimleri sonrası sömürgeci faşist TC’nin Kürt ulusal özgürlük hareketine askeri […]

Bir iki üç daha fazla Sur Silopi Cizre

Bir iki üç daha fazla Sur Silopi Cizre

ARİF ÇELEBİ – Koçgiri, Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim ayaklanmalarında da Kürtler kendi kendini yönetme girişiminde bulunmuştu. Her defasında devlet bu isteği ve girişimi soykırımla cevapladı. Bugün yine özyönetim ilanları ile kendi kendini yönetme girişimi var. Hendekler, bu soykırımcı girişimi bertaraf etmeye dönük bir hamledir. “6 milyon kişinin oyunu alan bir parti varken hendeklerin sırası […]

Tek yol devrim

Tek yol devrim

ARİF ÇELEBİ- Venezuela deneyi göstermiştir ki, ekonominin mali oligarşinin hâkimiyetinde olduğu bir ülkede, bu hâkimiyetin temellerine dokunmadan devlet yönetimini halkçı temelde yürütmenin bir sınırı var. Bu ikisi barış içinde bir arada yaşayamaz. Biri diğerini alt etmelidir. Arjantin’de 22 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini, emperyalist mali oligarşinin adayı Mauricio Macri kazandı. 2001’de Barikatçılar -Piqueteros- Hareketi olarak tarihe […]

Kadına şiddet savaş halidir

Kadına şiddet savaş halidir

MUKADDES ERDOĞDU ÇELİK – Kadına karşı şiddet çeşit çeşit, sorunlar ve sorular da öyle çok ki… Hangisini ele alsak diye düşünmeden edemiyoruz. Zorunlu bir seçim yaparak bu yazı, “içimizdeki” biçimlerle ve ortada dolaşan kafa karışıklıklarıyla ilgilenecek. Ahlak, kadını kurtarma, samimiyet dürüstlük adına olduğu öne sürülen bu ahlak kimin ahlakı, kim için ve nasıl bir ahlak, […]

Dördüncü etap: Zafer

Dördüncü etap: Zafer

ARİF ÇELEBİ- Faşizmdir bu, yapar deyip durumu kabullenmedik. Evet, faşizmdir yapar ve biz halkın devrimci evlatlarıyız, gürül gürül, türkü söyler gibi yatarız da ama bu durumu tevekkülle karşılayacağımız anlamına gelmez, bir yandan üretken devrimci olmaya devam ederken diğer yandan yoldaşlarımıza ve halkımıza güvendik. Faşizmin özel yetkili mahkemesi, 4 Kasım 2013 tarihinde beni ve dava arkadaşlarımı […]

Faşizmin yeni işletim sistemi (bunalımı)

Faşizmin yeni işletim sistemi (bunalımı)

ARİF ÇELEBİ – Kaldı ki, istense dahi burjuva yoldan faşizmin tasfiyesi mümkün görünmüyor. Gel gör ki, faşizm tasfiye edilmeden rejim krizini aşmak da mümkün değil. Faşizmin tasfiye edildiği ve politik özgürlüğün teminat altına alındığı bir Türkiye’de bu, eski devlet aygıtının parçalanıp yeniden inşa edilmesi anlamına gelir. Bunun, sermayenin işine gelmeyeceği açık. 1960 darbesinden sonra burjuva […]

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

ARİF ÇELEBİ – Unutulmamalıdır ki, Türk burjuvazisi tüm kanatlarıyla politik olduğu kadar ideolojik hegemonya krizi de yaşıyor. Kemalizm, Türk burjuvazisi için çağ dışı kalmıştır. Ama yerine onun işlevini üstlenecek bir ideoloji de üretememektedir. Bu nedenle, Kemalizmi mütedeyyinleri ve Kürtleri de kapsayacak tarzda yeniden kurgulamak ve ezilenlere yutturmak için girişimlerde bulunmaları anlaşılırdır. Ama kökü neyse kendisi […]

İçerik ve biçim

İçerik ve biçim

ARİF ÇELEBİ- CHP ve AKP’ye de yönelen kitlelerin hareketini “bireysel heves”, “cehalet” vb. ile izah edemeyeceğimize göre, araştırılması gereken asıl konu, Kemalist laikliğe ve AKP tipi politik İslamcılığa içeriğini veren maddi güçlerin ne olduğunu; yoksulların nasıl olup da gerçekte kendi çıkarlarına yabancı bu ideoloji ve politik öğretilerin peşine takıldığını araştırmalı. Bunlardan birini, laikliği, otomatikman diğerinin […]

Cehalet ve sınıf bilinci

Cehalet ve sınıf bilinci

ARİF ÇELEBİ Yığın ve kitle hareketini ve bu hareketin yönünü değerlendiren bir Marksistin temel ölçütü, sınıf bilincidir. Aksi her tutum ya karamsarlık ya da subjektivizm üretir. Örneğin bugün Türkiye yoksullarının önemli bir bölümünün AKP’ye oy vermesi, kimi solcularda karamsarlık nedeni olabilmektedir. Kendisini ilerici, sosyalist, komünist, Marksist sayan Türkiye’nin bir kısım akademisyen, aydın ve politikacısı, bir […]

1 2 3 7