Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

“Komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir.” (Marx-Engels, Alman İdeolojisi) “Mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek”, “Bulmuş olduğu duruma hücum etmek”, “Bulmuş olduğu durumu pratik olarak değiştirmek”… Marx-Engels’in “komünist için sorun” olarak tarif ettiği “durum” gerçekte komünist bireyin özneleşme serüveninin ta kendisidir. Sınıflı […]

Umut isyandadır

Umut isyandadır

DOĞAN ECE – Yabancılaşmanın ulaştığı boyut, insanın insana ve doğal olarak kendine (insani özüne, yani toplumsal bir varlık olmasına) düşmanlaştırılması derekesine doğru zorlanmaktadır. Kapitalizmin toplumsal bir düzen olmaktan çıkarak insanın toplumsal varlığını yok eden bir tahrip çukuru haline gelmesinin insanda bir karşı dirence yol açmaması düşünülemez Yabancılaşma kavramı, Marksist literatürde daha çok “meta fetişizmi”nin bir türevi […]

Bir yoldaşa mektup

Bir yoldaşa mektup

FERAT DENİZ – Yoldaşlık, insanların damarlarından birbirine bağlı olması anlamına gelir. Binlerce insanı birbirine bağlayan bu damarlardır. Elbette bu damarlar bir fikirdaşlık, bir idealdaşlığın ifadeleridir. Ortada bir fikirdaşlığın, idealdaşlığın olmadığı yerde böyle bir birliktelikten bahsedilemez. Yaşadığın sıkıntıları az çok anladığımı söyleyebilirim. Senin de belirttiğin gibi, sıkıntının odağında haksız yere tutuklanman ve hapis cezası alman bulunuyor. […]

Her ne yaparsanız yapın varacağız emelimize!

Her ne yaparsanız yapın varacağız emelimize!

“Her ne yapsan, varacağız emelimize”. Usta şair Nazım’ın, Kemalist burjuvazi tarafından Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın Karadeniz’in kanlı karanlık sularında boğularak katledilmesi üzerine yazdığı şiirde belirttiği gibi. Bu satır emeğin sermayeye, proletaryanın burjuvaziye karşı mücadele kararlılığını yansıtıyor. Aynı zamanda burjuvazinin mücadeleyi engelleyemeyeceği, devrimin er ya da geç zafere ulaşacağı inancını dile getiriyor. Bu boş ve […]

Onlardan öğrenmek

Hayatımızda birçok devrimci, sosyalist, komünist tanıdık. Peki, tanıdığımız bu yiğit kadın ve erkeklerden, hele ki ölümsüzleşenlerimizden neler öğrendik? Düşünün bir, neredeyse hepimizin muhakkak ölümsüzleşenlerimizle anılarımız, paylaşımlarımız olmuştur. Özellikle de biz, yani genç kuşağımız neler öğrendi onlardan? Yılmaz, Yasemin, Serkan… Kafanızdan çağrışımlar, yaşanmışlıklar canlanıyordur muhakkak. Neydi onlarda gördüklerimiz, onları farklı kılan; ölümsüzler kervanına katılmış olmaları mı? […]

10 Eylül devrimin güncelliğidir

10 Eylül devrimin güncelliğidir

Devrimin nabız atışı ile öncünün varoluşu arasında öznel ve nesnel bağlantı noktaları vardır. Öncü partinin varoluşunu devrimin nesnelliğine bağlarsak, varlık sebebini devrimin güncelliğini kavramaya bağlamak gerekli ve yerindedir. Nesnel zorunluluk varoluşu koşullar, başlangıç için bu yeterlidir. Ancak, varlık sebebini koruyabilmesi, devrimin güncelliği ekseninde kendisini üretme ve yeniden üretmeyi başarmasına bağlıdır. 10 Eylül, nesnel zorunluluğa iradi […]

Devrimci kitle partisi anlayışıyla mücadeleyi büyütmeye

Sokaklarda kitlesel bir ayaklanma var. Gezi Parkı’nın yıkılmasına karşı başlayan eylemler politik bir mecraya oturdu. Sokaktakiler sosyal yaşamın boğazlanmasına, şiddete, sömürüye, işkenceye, yok sayılmaya karşı kendi dilinden militan bir mücadele yürütüyor. Taksim’de başlayan direniş, 67 il ve sayısız ilçe ve mahalleye yayıldı. Her yer gece gündüz eylem alanına döndü. Sokak ‘Tayyip istifa, AKP istifa’ diyor. […]

“Ay ışığı vardı sadece… Ayı da gömdüm”

“Ali’yi mezara koyarken, ay ışığı vardı sadece. Mezar eşildi, ay güneş gibi doğdu mezarın içine. Ayı da gömdüm. Baktım arkadaşları uzaktan izliyorlar. Alimi toprağa gömdüğümde daha 26 yaşındaydı. Beş on kişi vardı cenazede.” Zindandaki oğlunu görmek için dilekçe yazdırmaya çalışırken asıldığını öğrenen Ganime Ana böyle anlatıyor sonrasını. Ali Aktaş yoldaş, 12 Eylül askeri faşist darbesinin […]

Yaralılarımız

“Tatvan’da denize uzak eski bir bahçede, yaz çiçeklerine vurgun oturuyordum. Belki bin yıllık yüksek duvarların dibinde. Cevizin gizemli gölgesinde. Yapraklarının çıkardığı koku başımı döndürüyor. Kolumu kanadımı kıpırdatmadan orda öylecene. Sessizlik. Sessizlik, dağınık bir ötüş salvosuyla parçalanıyor. Kargalar. Kocaman bir kavganın ortasında. Kıyasıya. Uzun sürmüyor. Uçup gidiyor bir bölük, dönmemek üzere. Yendiler mi onlar. Yenildiler mi? […]

Sadece bekarlık soyadı kullanılamaz

Sadece bekarlık soyadı kullanılamaz

ANKARA – Ankara 11. Aile Mahkemesi, evli bir kadının, yalnızca bekarlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kabul etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Hatice Yılmaz Yüksekyıldız, 13 Ocak 2011’de, evlilik soyadının iptaline ve yalnızca bekarlık soyadını kullanmasına karar verilmesi talebiyle avukatı Alev Yıldız aracılığıyla […]