İşçi katliamları sermayenin zayıf karnı

İşçi katliamları sermayenin zayıf karnı

DİNÇER ERGÜN  – ‘Politika ekonominin yoğunlaşmış biçimidir’ demişti Lenin. Kapitalizm, azami kar (artı değer) sömürüsüne dayanır. Azami karın asıl kaynağı işgücü sömürüsü olmasına rağmen, maliyetlerin en asgariye çekilmesi karın kaynaklarından, önemli kaynaklarından bir başkasıdır. Varlık sebebi sermayenin kolektif çıkarlarını korumak, yasallaştırarak meşrulaştırmak olan burjuva devlet, bunun karşısında gelişen her türlü direnişi ezmeye çalışır. Sermaye sınıfı […]

Mesele AKP’nin anladığı dilden konuşmakta

Mesele AKP’nin anladığı dilden konuşmakta

KANBER SAYGILI- İşçileri demir uçlu ayakkabı ile baret arasına sıkışmış değersiz bir nesne olarak gören hükümet, patron ve taşeron ittifakı; üçer, beşer, onar ve yüzer yüzer öldürmeye devam ediyor. İşçilerin madenlere, gemilere, inşaatlara, barajlara, tekstil atölyelerine, asfaltlara saçılan bedenleri ve akan kanları kar iştahlarını daha fazla kabartıyor ve vahşileştiriyor. Daha öncesi bir yana 12 yılda […]

Zehir torbası

Zehir torbası

EMİN ORHAN – TBMM Bütçe Plan Komisyonunda görüşülen Torba Yasa’da, yok yok! Bu yasa, kamuoyuna ve taşeron işçilerine “müjde”li haber başlıklarıyla yansıtıldı. 3 maddelik tasarı, hükümetin ve sermayenin ihtiyaç listesini de içerecek şekilde 106 maddeye çıkarıldı. Torbada hile ve emekçiye zehir var. Burada, torbada yer alan tüm yasa maddeleri yerine iki temel nokta üzerinde duracağız. […]

Sınıf sendikacılığı yakıcı bir ihtiyaç

Sınıf sendikacılığı yakıcı bir ihtiyaç

FEHMİ ÇAPAN – Soma katliamı, işçi sınıfına karşı olan ne varsa hepsinin ipliğini pazara çıkardı, işe yaramaz hale getirdi. Burjuva işbirlikçi besleme sendikacılık da bunların başında geliyor. İşbirlikçi besleme sendikacılığa alışmamamız, değiştirmemiz gerektiğini işçiler ağır bedeller ödeyerek; kanı ve canıyla gösterdi, göstermeye devam ediyor. Günlerdir eylemde olan Somalı maden işçileri, bu kez de işbirlikçi hain […]

AKP’nin yeni planı: Acıdan canavar çıkarmak

AKP’nin yeni planı: Acıdan canavar çıkarmak

KANBER SAYGILI – Soma’da madenci işçilerin katliamı ile taşeron sistemi geniş toplum kesimlerinde iyiden iyiye teşhir oldu. Oysa aynı AKP, birkaç aydan bu yana taşeron sisteminin kapsamını genişletmek için taslak ileri sürüp geri çekme hamleleri yapıyordu. Taşeron sistemi yasasını ısıtma derdindeydi. Fakat ısınan ve giderek yangına dönen maden ocakları oldu. Ve ısınma patlamaya dönüştü. Maden […]

Eller işçi katliamı için kalkarken

Eller işçi katliamı için kalkarken

FEHMİ ÇAPAN Kölecilik döneminde köle sahipleri, arenada yenilen kölelerin öldürülüp öldürülmeyeceğine ellerini kaldırarak karar verirdi. 21. yüzyılın başında da benzer örnekle karşılaşıyoruz. CHP Milletvekili Özgür Özer, 2013 Kasım ayında Soma’daki iş ‘kaza’ları ve cinayetlerine dikkat çekmek için bir önerge verdi. Soma’da, 2013 yılı boyunca 4500 iş ‘kaza’sı gerçekleşti. İşçiler kolunu, bacağını, gözünü ve çeşitli uzuvlarını […]

Devlet denetiminde birinci sınıf katliam

Devlet denetiminde birinci sınıf katliam

EMİN ORHAN – Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük katliamının üzerini örtebileceklerini sandılar. Ölüm, maden ocağına ve hastanelerin morguna sığmadı. Soma’da, iki bin metre uzunluğundaki yeraltı tünellerinde çalışan işçilerin çığlıklarının, ailelerinin, arkadaşlarının feryatlarının birbirine karıştığı saatlerde hükümet yetkilileri “rakamları telaffuz etmeyin” talimatı verdi basına. Yıllardır işçilerin oylarını çalan AKP iktidarı, şimdi katliam düzeyine ulaşan ölümlerle […]

1 Mayıs’ta 3 cephe

1 Mayıs’ta 3 cephe

FEHMİ ÇAPAN – “Ve cellat uyandı yatağında bir gece/Tanrım, dedi “bu ne zor bilmece”/Öldürdükçe çoğalıyor adamlar/ Ben tükenmekteyim öldürdükçe.” Siyasal iktidarın Taksim kâbusunu çok yalın biçiminde yansıtmakta dizeler. 1 Mayıs’tan günler önce başlayan ve 1 Mayıs’ta zirveye ulaşan Taksim saflaşması, en yalın haliyle de alanlara yansıdı. Taksim, gerek egemenler cephesinde gerekse de işçi sınıfı ve […]

İşçilerin kanlarıyla yükseliyor

İşçilerin kanlarıyla yükseliyor

ETHEM DURMAZ “Eser”lerinin kanlı olmasında bir beis görmüyordu. Tıpkı Gezi’de 7 insan katledildiğinde, yüzlercesi yaralandığında polisine “destan yazdılar” dediğinde de. Keza, Roboski’de “Devletin gücünü görecekler”, “Kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacaktır” emirlerinden sonra yapıldığı gibi. Bugün de “eser”lerinin seçimlere yetiştirilmesi için 3. köprünün ayaklarından birinin başlık kirişinin çökmesi sonucu üç işçinin düşmesi sonucu […]

Bir direnişin anatomisi: Moda Çorap işçilerinin işgali

Bir direnişin anatomisi: Moda Çorap işçilerinin işgali

NUMAN ŞAHİN – İşçiler arasında direnerek hak alma bilinci ve eğilimi gelişiyor. Bu direnişlerde yer alan işçiler, işçi sınıfının tarihsel mücadele deneyimlerine yaslanıyorlar ve oradan besleniyorlar. Hak almanın çeşitli biçimleri olabilir. Fakat işçiler daha ileri mücadele biçimlerini bulup açığa çıkarana kadar, bizim “ezber” diye bildiğimiz yöntemlere başvuruyorlar. Genel olarak sendikaların da içinde bulunduğu ruh hali, […]