Mücadelenin yeni araçlarına sarılmak

Mücadelenin yeni araçlarına sarılmak

FEHMİ ÇAPAN Haziran ayaklanmasıyla birlikte işçi ve ezilenler yeni bir mücadele aracıyla tanışıyor: İşgal fabrikaları ve işgal evleri. Latin Amerika’dan tanık olduğumuz bu araçlar coğrafyamızda uç veriyor, yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Gezi’yle birlikte ortaya çıkan yeni dinamikler, gelişmenin ne yönde olacağını da bize gösteriyor. Coğrafyamızda da ilk örneği 1969 yılında yaşanan Alpagut Linyit İşletmesi […]

Asgari ücret ayakkabı kutusunda

Asgari ücret ayakkabı kutusunda

DİNÇER ERGÜN 17 Aralık yolsuzluk-rüşvet depremi, siyasal-ekonomik fay hattında kırılmalara yol açtı. Ekonomiyi fay hatları üzerine inşa etmiş olan AKP Hükümeti, siyasi krizin tetiklemesiyle ortaya çıkan kırılmaların maliyetini işçi ve emekçilere fatura etmeye uğraşırken, mağrur-mağdur ikileminde siyaset sörfü yapıyor. AKP, iç-dış düşman, lobi-fobi kumpası ve mili irade cilasıyla, post-komplo teorileri üreterek rüşvet-yolsuzluk sathından sıyrılmaya bakıyor. […]

Sıradaki isyan

Sıradaki isyan

ALP ALTINÖRS 2013’ün Temmuz-Eylül döneminin ekonomik büyüme verileri TÜİK tarafından açıklandı. Üçüncü üç aylık dönemde GSYH, yüzde 4,4 artmış. Bu artışın ana kaynağı ise finans sektörü olmuş. Geçen yılın aynı döneminde sadece 20.6 milyar kredi veren bankalar bu yıl, 66.9 milyar kredi vermiş. Bu üç aylık dönemde finans sektörü yüzde 11 büyümüş. Bu 4.4’lük artışın […]

‘Serbestleşme’ hevesi

‘Serbestleşme’ hevesi

DİNÇER ERGÜN Küresel sermaye 2008 dünya ekonomik krizi sonrası yaşadığı bunalımı aşmanın yollarından biri olarak, ikili veya bölgesel ticaret anlaşmaları yaparak krizi aşmaya çabalıyor. Serbest ticaret anlaşmaları, bağımlılığı geliştiren, küresel kapitalist pazarda daha çok pay elde etmenin en yaygın yollarından biri. Buradaki amaç, dünya ticaret sisteminde oyunun kurallarını yeniden belirlemek ve güç kazanmaktır. 1980-2011 yılları […]

Neden Kamu Emekçileri Birliği?

Neden Kamu Emekçileri Birliği?

İşçi ve emekçiler giderek daha fazla esnek ve güvencesiz çalıştırmanın, taşeronlaştırmanın ve ucuz iş gücü olarak sömürülmenin girdabına sürükleniyor. Sermaye, çıkardığı yasalarla emekçiler üzerindeki sömürüsünü katmerleştiriyor, örgütsüzleştirerek birlik olmalarını ve mücadele etmelerini de olanaksız hale getirmeye çalışıyor. 4+4+4 gerici eğitim yasası, KESK yönetici ve üyelerinin hukuksuzca tutuklanmasıyla KESK’in hem itibarsızlaştırılmaya çalışılması hem de sendikalı kamu […]

Üç çocuk işçi

Üç çocuk işçi

DİNÇER ERGÜN AKP Hükümeti’nin neden üç çocuk istediği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Zira Başbakan Erdoğan geleceğin istihdamına yatırım yapıyormuş. Baksanıza çocuk yatırımı için kadınları eve kapatmaya dahi razı. Ee tabi kötü niyete meyil vermeyelim, çocuklar da şeker yiyebilsin istiyorlar. Kıdem tazminatının gaspı, özel istihdam büroları, uzaktan çalışma, geçici iş ilişkisi, taşeronlaştırma, tam gün yasası vb. […]

Batıyoruz!

ALP ALTINÖRS Bankaların toplam kredi hacmi, Ekim 2013 itibariyle tarihte ilk kez 1 trilyonu aştı. Yeni parayla 1 milyon 2 bin 458 TL oldu. Son bir yılda kredi hacmi yüzde 30 arttı. Son üç yılda yüzte 87! Halkımızın borç köleliği inanılmaz bir hızla tırmanışa geçti. Durumun korkunçluğunu aşağıdaki tablo gösteriyor: Tablonun özeti şu: Nüfusun giderek […]

Servet dağılımında büyük gedik

DİNÇER ERGÜN Credit Suisse’nin yıllık küresel raporuna göre, dünyada serveti bir milyon dolar ve üzerinde olan kişi sayısı 2012’de 28,5 milyon kişiden 2013’te 31,5 milyona ulaşmış. Türkiye’de de 2012’de 84 bin 282 olan bu sayı, 2013’te 102 bin 550 kişiye çıkmış. Yayınlanan küresel servet dağılım raporu, gelir dağılımındaki dengesizliği gözler önüne seriyor. Çin ve Hindistan, […]

Taşeron cumhuriyeti ve birleşik mücadele

Taşeron cumhuriyeti ve birleşik mücadele

DİNÇER ERGÜN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, on yıl öncesine göre kamuda çalışan sayısının üç yüz bin azaldığını söyledi. Çelik, “Durumu araştırdık, altında taşeronlaşma çıktı” diyor. Yine Faruk Çelik, “Kıdem tazminatı fonu korkulduğu gibi değil, taşeron işçiler ve yeni işe girenler için geçerli olacak” diyor. Bilindiği gibi, Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı paketi, Çalışma ve […]

AKP’nin saldırı paketi sokakta yanıtlanmalı

AKP’nin saldırı paketi sokakta yanıtlanmalı

DİNÇER ERGÜN AKP Hükümeti, Çalışma Bakanlığı aracılığı ile işçi sınıfına yönelik yeni bir paket hazırlığında. Hazırlığı yapılan paketin Eylül ayında gündemleştirileceği belirtiliyor. Paket, Çalışma Bakanlığı, işveren ve işçi sendikalarından üçer temsilcilin yer alacağı “üçlü kurul”da görüşülecek. Peki, hazırlanan pakette ne var? Pakette, kıdem tazminatının fona devri, özel istihdam bürolarını geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışmaya […]