100 YILLIK ACILARI BÖLÜŞMEK İÇİN; ÖZÜR DİLİYORUZ

100 YILLIK ACILARI BÖLÜŞMEK İÇİN; ÖZÜR DİLİYORUZ

24 Nisan 1915’te Ermeni aydınlarının sürgünüyle başlayan katliam günleri, 1.5 milyon Ermeni’nin katledildiği tarihi bir soykırıma dönüştü. Deyri Zor yolunda ölüme terk edilen, köylerinde kılıçtan geçirilen Ermenilerin, Süryanilerin, Asurilerin, Keldanilerin feryatları yüzyıllık bir acı oldu. 1915, bu topraklarda işlenen en büyük suçlardan biridir. Soykırım, insanlık suçudur. Bu toprakların ilk sosyalist örgütlerini oluşturan Ermenilerin 100 yıllık […]

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

Ermeni Soykırımı-6 AYDIN AKYÜZ – 1913’te kararlaştırılan ermeni soykırımı, fırsatlar kollanarak iki yıllık hazırlıkları tamamlanmış, mart, nisan 1915’te de birkaç yerde lokal ön provaları ya da pilot uygulamaları diyebileceğimiz bir süreç yaşanmıştır. Sıra, Anadolu ve Mezopotamya’da soykırım startını vermeye gelmişti. 24 Nisan’da İstanbul’da 220 aydının tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya sürgün edilmeleri yeni aşamanın ilk adımıdır. […]

100. yılında emperyalist paylaşım savaşı

100. yılında emperyalist paylaşım savaşı

AYDIN AKYÜZ – Eşitsiz gelişme yasası işlemeye devam ediyor, güç dengeleri hızla değişiyor. Güç dengelerinin gelişmesi ve emperyalizmin iç çelişkilerinin derinleşerek büyük bir paylaşım savaşının eşiğine dünyayı taşıması kaçınılmaz. Kaldı ki, emperyalistler bölgesel savaşlarla yüzyılı aşkın bir zamandır kesintisiz bir hegemonya mücadelesi veriyorlar. Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Afrika’da ve Kafkasya’da emperyalist saldırganlık ve savaş, yerel işbirlikçileri aracılığıyla […]