Gölgede kalmış bir soykırım; Süryaniler

Gölgede kalmış bir soykırım; Süryaniler

AYDIN AKYÜZ Katliamların ardından on binlerce Süryani; Rusya, Suriye, Lübnan ve oradan da Amerika’ya göç etmişlerdir. Süryani soykırımı, üzerinde yeterince durulmayan bir kıyımdır. Bugün bu coğrafyada Süryaniler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Aynı şekilde Süryanice de yok olma riskiyle yüz yüze kalmış bir dildir. 1915 soykırımı, hem resmiyette Ermenileri hedef alması hem de öncelik yönünde […]

1915’ten Dersim soykırımı

1915’ten Dersim soykırımı

VAHAP BİÇİCİ İttihat ve Terakki, Ermeni soykırımını ekonominin ve Anadolu Mezopotamya topraklarının Türkleştirilmesi stratejisinin ürünü olarak devreye sokmuştur. Planın ilk aşamasında, Müslüman olmayan halklar sürgün ve gerekli görüldüğü hallerde de katliamlar yoluyla yok edilecek, ikinci aşamada da geriye kalan halklar zamanla Türklüğe asimile edilecektir. Ermeni soykırımının 100. yılı olması hasebiyle soykırım gerçekliği bir süredir siyasal […]

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

Ermeni Soykırımı-6 AYDIN AKYÜZ – 1913’te kararlaştırılan ermeni soykırımı, fırsatlar kollanarak iki yıllık hazırlıkları tamamlanmış, mart, nisan 1915’te de birkaç yerde lokal ön provaları ya da pilot uygulamaları diyebileceğimiz bir süreç yaşanmıştır. Sıra, Anadolu ve Mezopotamya’da soykırım startını vermeye gelmişti. 24 Nisan’da İstanbul’da 220 aydının tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya sürgün edilmeleri yeni aşamanın ilk adımıdır. […]

1915’in acısını da yasını da paylaşıyoruz

1915’in acısını da yasını da paylaşıyoruz

İSTANBUL- Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Ermeni soykırımının 98. yılında anma düzenledi, katledilenleri andı, soykırımı lanetledi. Son 4 yıldır sokakta yapılan 24 Nisan anmalarının en kitleseli, bu yıl gerçekleşti. HDK’nin çağrısıyla Taksim Meydanı’nda bir araya gelen bini aşkın kişi, katledilen Ermenileri anmak için oturma eylemi yaptı. Ermeni ağıtlarının çalındığı anmada, Hrant Dink ve Sevag Balıkçı’nın da […]