Diktatörün hiç şansı yok

Diktatörün hiç şansı yok

Sözün özü, Erdoğan, ilan ettiği topyekûn savaşın “zaferi”yle elde etmeyi umduğu şeyin tam tersi sonuçları yaşanmaktadır günbegün: karşıdevrimin, faşist sömürgeci sistemi kirli savaş terörüyle savunması, devrimin/devrimci halk savaşının ilerleyişi tarafından kırılmakta, sistemin ve aynı anlama gelmek üzere darbesinin çöküşü elle tutulur, gözle görülür bir hal almakta, devrimci kriz derinleşmektir. Sonunda o da oldu. Saray oligarşisi […]

Erdoğan öz-darbe yolunda

Erdoğan öz-darbe yolunda

ALP ALTINÖRS 5 Nisan 1992’de Peru devlet başkanı Alberto Fujimori televizyona çıkarak, hükümeti, Meclisi ve yargı kurumlarını feshettiğini ilan etti. Yeni bir hükümet kurduğunu, bütün yasama ve yargı yetkilerini bu hükümetin üstleneceğini açıkladı. Meclis bu kararı tanımayarak, anayasada var olan Başkan’ı görevden alma yetkisini kullanmak istedi. Fujimori orduya, Meclis’i basma ve dağıtma emrini verdi. Fujimori […]

7 Haziran’ın gelişi 7 Nisan’dan bellidir

7 Haziran’ın gelişi 7 Nisan’dan bellidir

7 Nisan’da bütün partiler milletvekili aday listeleriyle seçmenin karşısına çıktılar. AKP, MHP ve CHP’nin geçmiş seçimlere göre aday listelerinde farklı toplumsal aidiyetlerin görece çokluğu en dikkat çeken yanlardan biri. Bu durumun, gelişen yeni siyasi konjonktür ve özelde HDP’nin halklar nezdinde bir arayışa cevap olmasıyla ilişkisi gözardı edilmemelidir. Eşit temsil ilkesini sadece bir ilke olmaktan çıkartıp, […]