Yeni anayasa ve rejim krizi

Yeni anayasa ve rejim krizi

Yeni anayasa yeni devlet demektir. AKP’de artık düzenin eski aktörlerinden biridir. Tüm burjuva güçler, Kürtlerin fiili statü ilanı karşısında AKP’yi destekliyor olabilir. Aralarında ne kadar husumet, nefret olursa olsun söz konusu Kürtlerin statü talebi olunca AKP ile kol kola girebilirler. TÜSİAD ve ordunun da desteğiyle AKP düzen partisi haline gelmiş olabilir. Kürt direnişi sürdükçe bu […]

Erdoğan öz-darbe yolunda

Erdoğan öz-darbe yolunda

ALP ALTINÖRS 5 Nisan 1992’de Peru devlet başkanı Alberto Fujimori televizyona çıkarak, hükümeti, Meclisi ve yargı kurumlarını feshettiğini ilan etti. Yeni bir hükümet kurduğunu, bütün yasama ve yargı yetkilerini bu hükümetin üstleneceğini açıkladı. Meclis bu kararı tanımayarak, anayasada var olan Başkan’ı görevden alma yetkisini kullanmak istedi. Fujimori orduya, Meclis’i basma ve dağıtma emrini verdi. Fujimori […]

Mayıs direnişinden Haziran ayaklanmasına

Mayıs direnişinden Haziran ayaklanmasına

Barış yönünde atılacak her adımın Türkiye’de örtük kalmış sınıfsal çelişkileri açığa çıkartacağını ve açık sınıf savaşımını geliştireceğini öngören gazetemiz açısından, 1 Mayıs’tan bu yana yaşanan kıyasıya sınıf kavgası şaşırtıcı değildir. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda başlayan direniş Türkiye sınıf mücadeleleri tarihinde yeni bir dönemin kapısını açmıştır. 6 Mayıs’ta gençlik bu direnişe yeni bir halka eklemiştir. 15 […]