Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

ARİF ÇELEBİ- Kürdistan’daki sömürgeci devlet güçleri ile Kürt halkı arasındaki iç savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Bu koşullar altında dahi PKK’yi “Türkiyelileşmek”ten vazgeçmekle, HDP ve HDK projesini berhava etmekle eleştirenler çıkabiliyor. Burada dönüp sorgulanması gereken asıl mesele Türkiye devrimci hareketinin, Türkiye emekçi solunun ne kadar Kürdistanlılaştığıdır. Kürdistanlılaşamamak Türkiye solunun temel problemidir. Bu problemi çözmeden demokrasi ve […]

Dersim’den Cizre Botan’a Türk burjuva basını

Dersim’den Cizre Botan’a Türk burjuva basını

VAHAP BİÇİCİ- Günümüz ile 1937-’38’in benzerliği çeşitli paralellikler sunar ve ayrı ayrı anılmayı hak ederken, burjuva basın, aktüelde yaşanan katliamları ele alış tarzı itibariyle 1930’lardan seçmeler sunan bir hattan ilerleyerek fazla söze gerek bırakmıyor. Saray basını bir yana, seçimler öncesi Saray’la ihtilaflı gibi görünen medya gurupları dahil kullanılan dilin düşmanlaştırıcı ortaklığı, sürecin topyekun saldırı konseptine […]

Burjuvazinin dayanılmaz çaresizliği

Burjuvazinin dayanılmaz çaresizliği

ARİF ÇELEBİ – Kapitalistler eşitsizlik bıçağını her gün biraz daha biliyor. O bıçağın kendi boğazlarına dayanacağını bile bile yapıyorlar bunu. Çünkü başka çareleri yok, varlıklarını ancak o bıçağı keskinleştirerek sürdürebiliyorlar. Var olmanın dayanılmaz çaresizliği bu olsa gerek. “Küreselleşmenin insan tarafı yok. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 60 milyon insan evini […]

Ya statü ya statü

Ya statü ya statü

ARİF ÇELEBİ- Kürdistan devrimi yeni bir aşamada. Ulusal statüyü talep etmiyor, ilan ediyor. Söz, eylemde cisimleşiyor. Halkın ve gerillanın öz gücüyle yapılan bir ilan bu, devrimci yoldan ve devrimci biçimde. Bunu erken bulanlar, barışçıl yöntemlerin yeterli olduğunu savunanlar aldanıyor. “Türk’ün gücünü göreceksiniz” diyen bir devlete halkın gücünü göstermekten başka bir yol var mı? Burjuva Türk […]

Kitle örgütçülüğünde militanlık

Kitle örgütçülüğünde militanlık

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin (PS) 85. sayısı çıktı. PS’nin son sayısında yer alan “Kitle örgütçülüğünde militanlık” başlıklı yazıda “Kitleleri kazanmadan onları burjuvazinin ideolojik ve politik etki alanından çıkarmadan, onları örgütlemeden, onları savaştırmadan devrim yapılamaz. Devrim kitlelerin eseridir, partilerin değil. Partilerin görevi kitleleri bu doğrultuda sevk ve idare etmek, onlara öncülük ve önderlik etmektir” […]

Kolektivizm ve zafer için disiplin niteliği

Kolektivizm ve zafer için disiplin niteliği

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin 84. sayısında yer alan “Kolektivizm ve Zafer İçin Disiplin Niteliği” başlıklı yazıda, devrimci komünist partide disiplinin rolüne dikkat çekiliyor; “Disiplin, güçlülük oluşturan niteliklerden biridir. Sımsıkı bir örgütlülükten, disiplinli hareket etme yeteneğinden mahrum partilerin büyük savaşımlar yürütmeleri ve zafere ulaşmaları beklenemez. Partimizde disiplin, komünist amaçlarla bağlı gönüllük ve iç enerji […]

Faşizmin yeni işletim sistemi (bunalımı)

Faşizmin yeni işletim sistemi (bunalımı)

ARİF ÇELEBİ – Kaldı ki, istense dahi burjuva yoldan faşizmin tasfiyesi mümkün görünmüyor. Gel gör ki, faşizm tasfiye edilmeden rejim krizini aşmak da mümkün değil. Faşizmin tasfiye edildiği ve politik özgürlüğün teminat altına alındığı bir Türkiye’de bu, eski devlet aygıtının parçalanıp yeniden inşa edilmesi anlamına gelir. Bunun, sermayenin işine gelmeyeceği açık. 1960 darbesinden sonra burjuva […]

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

ARİF ÇELEBİ – Unutulmamalıdır ki, Türk burjuvazisi tüm kanatlarıyla politik olduğu kadar ideolojik hegemonya krizi de yaşıyor. Kemalizm, Türk burjuvazisi için çağ dışı kalmıştır. Ama yerine onun işlevini üstlenecek bir ideoloji de üretememektedir. Bu nedenle, Kemalizmi mütedeyyinleri ve Kürtleri de kapsayacak tarzda yeniden kurgulamak ve ezilenlere yutturmak için girişimlerde bulunmaları anlaşılırdır. Ama kökü neyse kendisi […]

Korku ve çaresizlik

Korku ve çaresizlik

ARİF ÇELEBİ – Dünya kontrolden çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı ve ezilenler baş kaldırıyor. Burjuvazi korku ve çaresizlik içinde ne yapacağını bilmiyor. Yine de burjuva yazarlar mezardan geçerken ıslık çalmayı unutmuyorlar. “Hem zengin hem de yoksul ülkelerdeki kemer sıkma karşıtı hareketlerden orta sınıf isyanlarına uzanan toplumsal huzursuzluklar, tüm dünyada yükseliyor. (…) Dayandıkları ortak […]

Zamanın ruhu (IV): İsyan-kaos-anarşi

Zamanın ruhu (IV): İsyan-kaos-anarşi

ARİF ÇELEBİ Eğer üretim ilişkileri üretici güçlerin önünde aşılması zorunlu bir engel halini almışsa, egemen sınıfın ezilenleri ne siyasi ne de ideolojik aygıtlarıyla eskisi gibi boyunduruk altında tutması mümkün omlayacaktır; bu boyunduruktan kurtulma çabası ezilenler arasında genel bir isteğe dönüşecektir. Bugün tam da böyle bir süreçten geçtiğimiz içindir ki; her yerel isyan bu genel isteğin […]