Bahanelere sığınmaktan vazgeçin

Bahanelere sığınmaktan vazgeçin

DTK, demokratik özerklikle ilgili önerilerini güncelleyerek kamuoyuna sunduğunda birçok cepheden saldırıya uğradı. Saray ve AKP , pas tutmuş bütün cephaneliğini ortaya saçtı. Tehdit, şantaj, HDP’yi kapatma, eşbaşkanları başta olmak üzere bazı milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma girişimlerini hızlandırma, öldürme kastıyla saldırılar, sürdürülmekte olan katliam politikalarının yanına eklendi. Politik İslamcı medya başta olmak üzere, sözde AKP-Erdoğan muhalifi burjuva […]

Ya hendek ya da Erdoğan-AKP diktatörlüğü

Ya hendek ya da Erdoğan-AKP diktatörlüğü

TOPRAK AKARSU- Kürt halkı, diğer bütün halklar gibi kendi kendisini yönetmek istiyor. Bu onun dokunulmaz, doğal hakkıdır! Bırakın demokrat olmayı bunu amasız, fakatsız kabul etmeyen Türk aydını, çelişkinin görülmemiş düzeyde keskinleştiği mevcut koşullar altında Erdoğan-AKP diktatörlüğünün basit bir piyonu olmaktan kurtulamaz. Ya hendekten yanasınız ya Erdoğan-AKP diktatörlüğünden yana. Ara bir yer, orta bir yer kalmadı. […]

Bakûr şehirlerinde otorite savaşı

Bakûr şehirlerinde otorite savaşı

Bakûr’da kır ve şehir mücadelesi, gerilla ve barikat savaşı birbirini tamamlar tarzda iç içedir. Şehirlerde otorite savaşı taktik bir manevra değil stratejik bir hamle olarak ele alınmalıdır. Devletin stratejik hedefini boşa çıkarmak, devlet hegemonyasını tarumar ederek halk içinde devrimci demokratik hegemonyayı inşa etmek için koşulları oluşmuş bir mücadele biçimidir. Kürt halkı, Kuzey Kürdistan’ın (Bakûr) pek […]

Diktatörün hiç şansı yok

Diktatörün hiç şansı yok

Sözün özü, Erdoğan, ilan ettiği topyekûn savaşın “zaferi”yle elde etmeyi umduğu şeyin tam tersi sonuçları yaşanmaktadır günbegün: karşıdevrimin, faşist sömürgeci sistemi kirli savaş terörüyle savunması, devrimin/devrimci halk savaşının ilerleyişi tarafından kırılmakta, sistemin ve aynı anlama gelmek üzere darbesinin çöküşü elle tutulur, gözle görülür bir hal almakta, devrimci kriz derinleşmektir. Sonunda o da oldu. Saray oligarşisi […]

İki, üç… daha fazla Rojava

İki, üç… daha fazla Rojava

AYDIN AKYÜZ – Suriye’deki gerici iç savaş, Rojava devriminin doğumunun zemini oldu. Ukrayna’daki emperyalist dalaş ise Donetsk ve Luganks halk cumhuriyetlerinin kurulmasının yolunu açtı. Bunlar, emperyalist sistemin hegemonya krizinin göstergeleridir. Dikiş tutturamıyorlar, nereye el atıyorlarsa orası dağılıyor. Bu ortam, halkçı devrimci iktidarların oluşmasına da zemin oluşturuyor. O yüzden Rojava, sadece Rojava devriminden ibaret değildir. 19 […]

Mehmet Altan: Aslına rücu…

Mehmet Altan: Aslına rücu…

AYHAN YENER – Mehmet Altan, ‘Batı’da Faşizm, Doğu’da Özerklik mi?’ başlığını taşıyan T24 sitesindeki 30 Nisan tarihli yazısında, Kürt Ulusal Demokratik Hareketinin (KUDH) Özerklik elde etmesi karşılığında Erdoğan’ın Batı’da faşist diktatörlüğünü savunur hale geldiği ithamında bulundu. Burjuva liberal dünya görüşünün sıkı savunucularından ve temsilcilerinden biri olduğu iyi bilinen M. Altan’ın, aynı zamanda egemenci “Türk aydın” […]