Demek ki doğru yoldayız

Demek ki doğru yoldayız

FUAT UYGUR – Seçim güvenliği kalmadı. Bu, bir yanıyla devlet krizinin boyutlanmasına bağlı olarak yönetememe durumunun yarattığı bir sonuçtur. Ama esas olarak, rejimin genel karakteristik özelliğidir: Nerede yükselen bir ezilenler hareketi varsa, topyekûn saldırı konsepti devreye sokulur. 17 Aralık’tan beri “paralel devlet” manipülasyonuyla toplumu yönetmeye çalışan siyasi iktidar, bir ölçüde bunda başarılı da oldu. Polis […]

İman

İman

SAMİ ÖZBİL AKP-cemaat partisi çatışmasında ithamlar havada uçuşuyor: Mafya, tuzak, yolsuzluk, ajanlık, namertlik, şebeke, şizofren, paranoyak… Paraya iman edenler, düne kadar ortak menfaatleri dolayısıyla devletten ve cemaatten imkanlarını, kadrolarını aynı istikamette seferber edenler, şimdi bu noktadalar. Devlet ve hükümet olma avantajını kullanan iktidar partisi liderinin son zamanlardaki iki ifadesi, hesaplaşmanın varabileceği aşamaları işaret ediyor. Cemaat […]

Nispet beresi

Nispet beresi

SAMİ ÖZBİL On binler Hrant’ı anarken polislerin nispet yaparcasına beyaz bere takması, faşizm koşullarında, şu veya bu hükümetin, şu veya bu iktidarın hükümranlığında belirleyici olmadığını göstermesi bakımından önemli. Süreklilik içinde kopuş diyalektiği devlet bakımından da geçerli. “Zamanın ruhu”na dikkat ederek ama ille de faşizmin ideolojik ve siyasal köklerini mutlaka hatırlatan bir çizelgeye göre işler faşizmin […]

Özgürlük için daha fazla cüret

Özgürlük için daha fazla cüret

Eski rejimi (devleti) ihtiyaç duydukları kadar “yenileyen” AKP ve Cemaat kliği, karşılarına dikilenleri ABD ve AB emperyalistlerin desteği ile ekarte etmeyi başardılar. Rejimin “yeni” sahipleri kendi egemenliklerini pekiştirip geliştirirken, iç çelişki ve çatışma da büyüdü ve derinleşti. Bu çatışmanın uluslararası emperyalist ülke ve tekellerden bağımsız olduğu söylenemez. Aksine; doğrudan bu emperyalist ülke ve tekellerle bağı […]

Doğu Çin Denizi’nde bir ada

Doğu Çin Denizi’nde bir ada

ALP ALTINÖRS Doğu Çin Denizi’ndeki Diaoyus kayalıklarının, Türkiye’de yaşanmakta olan devlet kriziyle ne alakası olabilir? Eskiler, böyle bir soruya “Diyalektik alaka” diye yanıt verirlerdi. Konuyu inceleyelim. Çin ve Japonya arasında, bir nevi bizim “Kardak krizi” benzeri bir siyasal kriz patlak verdi. Hayır, iki tarafın gazetecileri kayalıklara çıkıp bayrak dikecek kadar şarlatan değiller. Ama ihtilafın konusu, […]

Burjuvaziye devrim lazım

Burjuvaziye devrim lazım

ARİF ÇELEBİ Belki tuhaf gelecek ama Türkiye burjuvazisine bir politik devrim gerekiyor. Burjuvazinin, mevcut devleti dağıtıp yeniden inşa etmesinden başka bir çıkış yolu görünmüyor. Onun ortak sınıf çıkarı bunu gerektiriyor, yoksa devlet tümden elden gidecek. Ne ki, burjuvazinin herhangi bir katmanının radikal bir çözüm etrafında diğer burjuva katmanları ve halkı toplaması mümkün görünmüyor. İnsanın insanı […]

Burjuva düzen krizi

Burjuva düzen krizi

ARİF ÇELEBİ Kuşkusuz bu pislik hep vardı. Ama şimdi Gezi’den beri uyanışını ilan eden Türkiyeli halk yığınları var. Yine hiç kuşkusuz bu uyanış antifaşist olduğu kadar antikapitalist bir nitelik de kazanıyor. Bu da, rejim devlet krizinin bir burjuva düzen krizine saplanması ihtimalini güçlendiriyor. Geçen yıl bu vakitler, AKP ve Başbakan Erdoğan gücünün doruğunda gözüküyor; AKP’nin […]

Türkiye’de devrim olur mu? II

ARİF ÇELEBİ Türkiye’nin geride bıraktığımız on yılına baktığımızda başlıca üç partinin politika arenasında boy gösterdiğini görürüz: Değişim Partisi, Ordu Partisi, Devrim Partisi. Teoride Doğrultu’nun 2003 tarihli 13. sayısında (üç parti üç program) bu partiler özetle şöyle tanımlanmıştı. Değişim Partisi: Emperyalist tekellerle çıkarları bütünleşmiş sermaye oligarşisini ve onun siyasal arenadaki sözcüleri. Bunlar, emperyalizme yeni tipte siyasi […]