MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay: Ölümsüzlük yarışıyla yeni bir yıla…

MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay: Ölümsüzlük yarışıyla yeni bir yıla…

MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay (Berçem Renas), partisine bıraktığı mektupta, “Ömrümüze koyduğumuz son nokta, attığımız son imza. Bu imzayı bir güzelliği nakşeder gibi atabilmek, tarihe iz bırakır gibi derinliğine işlemek, ömrünün bütün anlamlarını barındıran bir ışıltıda nakşetmek de mümkün; kuma yazılan bir yazının dalgalarla savaşında yaşayabildiği kısalıkta iz bırakarak, unutulurcasına bu imzayı atmak da” dedi. […]

Parti Yayınlarını Sahiplenelim

Parti Yayınlarını Sahiplenelim

MLKP merkezi yayını Partinin Sesi’nin Aralık 2015 tarihli 86. sayısı yayımlandı. Derginin “Parti Yayınlarını Sahiplenelim” başlıklı yazısında, “Partinin fikirlerine ilgisiz bir eylemci, eyleminin şiddeti ne denli yüksek olursa olsun, gerektiği gibi özneleşemez, yeterince iradeleşemez. O, duruma devrimci yanıtlar veren bir eylemci değil, durumun sürüklediği bir bireydir. Eylemi ne kadar güçlü olursa olsun kendisi zayıftır, bu […]

Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

Türkiye solunun problemi: Kürdistanlılaşamamak

ARİF ÇELEBİ- Kürdistan’daki sömürgeci devlet güçleri ile Kürt halkı arasındaki iç savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Bu koşullar altında dahi PKK’yi “Türkiyelileşmek”ten vazgeçmekle, HDP ve HDK projesini berhava etmekle eleştirenler çıkabiliyor. Burada dönüp sorgulanması gereken asıl mesele Türkiye devrimci hareketinin, Türkiye emekçi solunun ne kadar Kürdistanlılaştığıdır. Kürdistanlılaşamamak Türkiye solunun temel problemidir. Bu problemi çözmeden demokrasi ve […]

Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

“Komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir.” (Marx-Engels, Alman İdeolojisi) “Mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek”, “Bulmuş olduğu duruma hücum etmek”, “Bulmuş olduğu durumu pratik olarak değiştirmek”… Marx-Engels’in “komünist için sorun” olarak tarif ettiği “durum” gerçekte komünist bireyin özneleşme serüveninin ta kendisidir. Sınıflı […]

Ölümsüzlerimize bağlılığın içeriği ve eylemi

Ölümsüzlerimize bağlılığın içeriği ve eylemi

MLKP merkezi yayını Partinin Sesi’nin Aralık 2015 tarihli 86. sayısı yayımlandı. Dergide “Ölümsüzlerimize bağlılığın içeriği ve eylemi” başlıklı başyazının yanı sıra “Parti yayınlarını sahiplenelim”, “Örgütsel önderliğin başarısının temel bir koşulu: Kuvvetlere hakimiyet”, “Sihir ellerimizde”, “Pirsus bir sıçrama eşiğidir”, “Faşizme karşı genel direnişi yükseltelim”, “Halklarımızın özgürlük, adalet ve ulusal eşitlik mücadelesi durdurulamaz” başlıklı yazılar yer aldı. […]

Arap isyanlarından Ortadoğu savaşına II

Arap isyanlarından Ortadoğu savaşına II

ALİ HAYDAR SAYGILI- Arap isyanları dalgası, hem tek tek ülkelerde hem de bölgesel düzeyde bir devrimci önderliğin olmayışının handikabını yaşadı, yaşıyor. Ancak devrimci durum sürüyor, yerel ve bölgesel dinamiklerini koruyor. Arap isyanları, eşzamanlılığa ve taleplerindeki ortaklığı ile bölgesel çapta halkları birleştiren bir hareket yaratmıştır. Halkların bir arada eşit ve özgür biçimde yaşayacağı demokratik bir Ortadoğu […]

Yürek atışlarınızı duyarak gülümsüyorum devrime

Yürek atışlarınızı duyarak gülümsüyorum devrime

ŞİRİN ÖTER*- Ben’i biz kılan can damarlarım, devrim düşlerine kök salmış çınarlarım, umudun sesinde ezgileşenlerim, yoldaşlarım! Yürümeyi nasıl becerdim hatırlamıyorum, sormadım hiç anneme. Zorlandım mı yürürken, tökezledim mi? Kırdığım bir yerim oldu mu? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var; büyüdüm, yürürken tereddüt etmiyorum haliyle, ama tökezlediğim, kafamı kolumu duvarlara çarptığım zamanlarımda size tutunduğumu biliyorum. Bazen […]

Faşist saray cuntasının yedeğine düşenler

Faşist saray cuntasının yedeğine düşenler

TAYLAN IRMAK – Egemenlere karşı ezilenlerin yanında yer almazsanız demokrat bile olamazsınız. Böylesi koşullarda “Kürt yurtseverliği” ve “komünist”lik iddiasıyla ibretlik tutumlar geliştirenler de var. TAYLAN IRMAK- MİT-DAİŞ koordineli Suruç katliamıyla başlatılan inkarcı sömürgeci savaş ve faşist devlet terörü ile onun başarısızlığa uğratılması, halklarımızın özgürlük mücadelesinin yeni mevziler kazanması için geliştirilen direniş ve savaşım sürüyor. Devrimci ve […]

2016’da Atılım’ı daha geniş kitlelere ulaştırmak

2016’da Atılım’ı daha geniş kitlelere ulaştırmak

ENDER ÇELİKEL – Gazete dağıtımının örgütlenmesi, emekçi solun ve devrimci/komünist bölüğünün spesifik kadim sorunlarından biridir. Zira, aşağıdaki nedenini etraflıca açıklayacağımız üzere, gazete dağıtımı sadece gazete dağıtımı değildir. Ne kadar da eski, “klişeleşmiş” bir söz, öyle değil mi? Aynen öyle! Ama gelin görün ki gazete dağıtımının önemi hakkında sarf edilen -herkesin malumu!- bu sözler pratiğe, yani […]

Derlenme vakti

Derlenme vakti

SAMİ ÖZBİL –  Kürtler onca ölüme, onca zulme ve medya taaruzuna karşı mütevazı fakat özgüvenli bir dille konuşuyor ve şimdi devlete ve Türk halkına çok açık biçimde şunu soruyorlar: Siz bizimle birlikte yaşamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz?! Davos’taki “One munite” çıkışı ardından, Ortadoğu’nun bir çok ülkesinde Erdoğan posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşler düzenlenmişti. Niyeti ne olursa […]

1 2 3 14