ICOR 2. Ortadoğu Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

ICOR 2. Ortadoğu Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

ICOR’un davetiyle devrimci, komünist ve antiemperyalist örgütler tarafından gerçekleştirilen 2. Ortadoğu Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Rojava devrimi ve Ortadoğu’da gelişen halklar mücadelesine ilişkin önemli tespit ve kararlar yer aldı. BERLİN – Uluslararası Devrimci Parti ve Örgütler Koordinasyonu (ICOR) tarafından Kasım ayında Ortadoğu’ya yönelik emperyalist müdahaleler, savaşın sonuçları ve halkların direnişi üzerine düzenlenen 2. Ortadoğu […]

HDP kongre süreci ve devrimci sosyalistlerin tutumu

HDP kongre süreci ve devrimci sosyalistlerin tutumu

ÇİÇEK OTLU- Emekçilerin ve ezilenlerin politik mücadelesi ve devrimci-demokratik blokunun birleşik partisi, ortak siyasal sözcüsü, Meclis’teki temsilcisi HDP’dir. Ancak tersinden Erdoğan kliği de ırkçı faşist güçleri ve “ez-çöz” çizgisini kendi etrafına toplamış, politik İslamcı kitleleri de faşist rejimin vurucu gücü ve sosyal tabanı haline getirmiştir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemin temel mücadelesi, Erdoğan etrafında oluşan faşist savaş […]

Değişmenin zorunluluğuna önce kendiniz inanın

Değişmenin zorunluluğuna önce kendiniz inanın

FADİME ÇELEBİ- Değişim, belli günlerde “biz değişiyoruz bakın” diyerek, bunu kadınların gözüne batıra batıra olmayacağı açık. Öncelikle erkek sosyalistler, bu değişimin zorunluluğuna ikna olmalıdır. Bunun tarihsel ve toplumsal bir görev olduğunu anlayarak ve kavrayarak kendileriyle hesaplaşmalıdır. Yüzyılların içinde yerleşmiş toplumsal cinsiyetçi rollerden gerek kadınların gerekse erkeklerin kopuşlar sağlaması elbette çok kolay olmayacaktır. Bu mücadele, günlük […]

Siyasal sürecin termodinamik okuması

Siyasal sürecin termodinamik okuması

ALİ HAYDAR SAYGILI- AKP’nin fabrika ayarlarına dönmesi olasılığını bir yana bırakın, 7 Haziran öncesi duruma ve ilişkilere dönmesi bile çok ama çok zordur. 1 Kasım’a giden süreçte yürüttüğü politikayı sürdürmekten başka umarı yoktur. Nitekim seçimlerden sonra da bu siyasette ısrar etmektedir. Ayağını gazdan kaldırması demek, bu süreçte yoğunlaştırdığı ve saflaştırdığı kendi kampının çözülmesine yol açacaktır. […]

Kim kazandı kim kaybetti?

Kim kazandı kim kaybetti?

ARİF ÇELEBİ- 1 Kasım seçimini kazanan da kaybeden de belli. AKP kazandı, MHP ve HDP kaybetti. 7 Haziran’da ise manzara tersineydi. Görünüşte her şey apaçık: AKP’den umudunu kesmekte olan halk yığınları yeniden yüzünü AKP’ye döndü. Görünen bu. Ama gerçek bundan ibaret değil. Nasıl oldu da 5 ay gibi kısa bir sürede AKP yeniden eski gücüne […]

Devrim işçisi barış şehidi Ziya

Devrim işçisi barış şehidi Ziya

HİLMİ TOY- Ankara’da şehit düşen Ziya Saygın yoldaşı uğurlamaya Sivas’a gidiyoruz. En eski ve en yeni tanıyanlar olarak. Gebze’den gitmişti Ankara’ya. Barışa bir ses olmak için yola çıkanlarımızdan. İşçi bir yoldaş Ziya. Devrimin emekçisi. Okumayı sever, şiir okumasını da. Elinden kitabı, gazetesi düşmeyenlerden. Mütevazı bir kişilik. Sessiz ve sakindir çokluk. Bazen de öfke patlamasına düşer. […]

Yeni güçler yeni olanaklar yeni kadrolar

Yeni güçler yeni olanaklar yeni kadrolar

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin 84. sayısında yer alan “Yeni Güçler Yeni Olanaklar Yeni Kadrolar”, devrimci zamanların kadro yetişmesi ve gelişmesinde devrimci sıçramalara yol açtığına dikkat çekiliyor. Yeni güçlerin yeni kadrolara dönüştürülmesi sorununu ele alan yazı, geçmiş alışkanlıkların rolüne özel vurgu yapılıyor ve “Bugünkü gençler çok daha hızlı gelişmekte ve daha büyük sorumluluklar almaya […]

Devrimci ciddiyet

Devrimci ciddiyet

MLKP Merkezi Yayın Organı’nın Ocak 2015 tarihli 182. sayısında yayımlanan “Devrimci Ciddiyet” yazısından: “Komünist dünya görüşü ve devrimci iradenin birliği komünist devrimciliğin ayırt edici yanıdır. Devrimci ciddiyet işte tam da bu içerikte çıkar karşımıza: Fikrin insanı olmak, savunduğu dünya görüşüne, Marksizme uygun bir pratik içinde olmak, hayatın her alanında devrimci iradeyi kuşanmak. Kuşkusuz bir olmuş […]

Üretken devrimcilikte kararların rolü

Üretken devrimcilikte kararların rolü

MUSTAFA ÖNER – Mücadele devrimci özneyi, birey ise mücadeleyi geliştirir. Bunlardan biri, kendi devrimci gelişimimiz, niteliğimizin yükseltilmesine yönelik alacağımız kararlardır. Mücadele yürüttüğümüz, söküp atarak arınacağımız yanlarımıza ilişkin somut kararlar alarak, önümüze görevler koyarak başarılı oluruz. Kararların ikinci yanı ise çalışma yürüttüğümüz alanın politik, ideolojik ve örgütsel ihtiyaçları gözetilerek o alanda mücadeleyi ve partiyi büyütmek içindir. […]

Sorumlu devrimcilik

Sorumlu devrimcilik

MUSTAFA ÖNER – Sorumluluk hissetmek, duymak; sorumlu, özverili, feda ruhlu davranmakla, insanı önemsemekle, sorunlara karşı duyarlı davranmak ve devrimci görevleri ciddiye almakla olur. Başarılı sonuçlar elde etmek, mücadeleyi ilerleterek kendimizle birlikte yoldaşlarımızın ilerlemesini de sağlayarak gerçekleşebilir. Ne kadar sorumlu davranılır, özverili çalışılırsa o oranda olumlu sonuçlar elde edilir. Devrimci mücadelenin görevlerini, sorunlarını ciddiye almak bunlarla […]