Şovenizmle mücadele tercih değil tarihsel sorumluluktur

Şovenizmle mücadele tercih değil tarihsel sorumluluktur

AYDIN AKYÜZ- Gerillaya, Kürt çocuklarına ve halkına sıkılan kurşunun, atılan gaz bombasının, tankın, topun ve panzerin maliyeti işçi ve emekçilerin sırtına bindirilen vergilerden sağlanıyor. Devletin Suriye’de ve Rojava’da kışkırttığı, Kuzey Kürdistan’da yürüttüğü savaşların ateşidir, bomba olup Ankara’ya düşen. İşçi sınıfının öncü ve hareketli bölükleri bütün engelleri aşma mücadelesi verirken şovenizme karşı mücadelede görevi, tercih meselesi […]

Ahmet İnsel’in kafasına taş mı düştü?

Ahmet İnsel’in kafasına taş mı düştü?

ARİF ÇELEBİ “Dünya Bankası 6 Ekim’de yayımladığı 2014 Dünya Kalkınma Raporu’nda, küreselleşme nedeniyle artan ve artmaya hızla devam edecek olan işsizliğe, küresel ısınma nedeniyle artan ve artmaya devam edecek olan çevre felaketlerine, sınırsız rekabetin yarattığı ve arttırdığı sosyal/siyasal istikrarsızlıklara, yıkıcı mali çalkantılara işaret edip, suç oranlarının yükselişinin altını çiziyordu (…) IMF, özellikle gelişmiş ekonomilerde, yüksek […]

Servet dağılımında büyük gedik

DİNÇER ERGÜN Credit Suisse’nin yıllık küresel raporuna göre, dünyada serveti bir milyon dolar ve üzerinde olan kişi sayısı 2012’de 28,5 milyon kişiden 2013’te 31,5 milyona ulaşmış. Türkiye’de de 2012’de 84 bin 282 olan bu sayı, 2013’te 102 bin 550 kişiye çıkmış. Yayınlanan küresel servet dağılım raporu, gelir dağılımındaki dengesizliği gözler önüne seriyor. Çin ve Hindistan, […]

İçimize su serptin Aydemir Güler!

HAYDAR ÖZKAN TKP yöneticilerinden Aydemir Güler’in Sol Portal’daki yazısı, “Sermaye sınıfı 20. yüzyıl sonlarında milliyetçiliği ana ideolojisi olmaktan çıkarttı” tezini ortaya koyuyordu. Güler’e göre, Fransız Devrimi’yle başlayan, “Milliyetçiliğin egemenliği elinde tuttuğu 200 yıllık bir çağ yaşanmış ve esas itibariyle kapanmış oldu.”(06/02/13) Bu yazıyı önceleyen bir başka yazısında da “20. yüzyılın son çeyreğinden 2008 krizine kadar […]

Politik İslam-AKP III

ARİF ÇELEBİ AKP’NİN KENDİ VARLIK MİSYONU AKP’nin kendi varlık misyonu, burjuva politik İslamı devletleştirmek, daha doğrusu devlet yönetiminde burjuva politik İslama yer açmaktı. Aşama aşama bu yolda ilerlendi. Devlet idaresini tekilinde bulundurmakta ısrar eden, bunu korumak için darbeciliğe yeltenenleri AKP, emperyalizm ve sermaye oligarşisiyle kurduğu blokun desteğiyle geriletmeyi ve alt etmeyi başardı. Yüzlerce üst düzey […]

Devrimci bir işçi hareketi için…

AKP iktidarı, özellikle de “ustalık” döneminde çıkardığı apaçık işçi  ve emekçi  düşmanı ağır saldırı yasalarıyla sermaye sınıfının bir parçası ve gücü olduğunu ortaya koyuyor, adeta rüşt ispatlıyor. Çıkarılan bu yasaların iki boyutu var: İlki, emperyalist küreselleşme politikalarının bir sonucu ve uzantısı olarak, emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçilerinin  çıkar ve istekleri doğrultusunda devreye sokulan yapısal nitelikli […]