Arayış

Arayış

FEHMİ ÇAPAN- İktidar erkanının dillendirdiği ve hiç bir değeri olmayan ‘yerli ve milli sendika’ kavramlarının cazibesine Türk-İş yönetimi de kapıldı. Keza, asgari ücretle ilgili de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay iktidarın diliyle konuşuyor. Bir yanda işbirlikçi sarı sendikacılık dibe vururken diğer yandan tabandan gelişen mücadeleler sadece patronlara yönelmiyor, doğrudan sınıf işbirlikçi sendikal yönetimlere çizgiye de yöneliyor. […]

AKP’nin asgari ücret ve taşeron işçiye kadro oyunu

AKP’nin asgari ücret ve taşeron işçiye kadro oyunu

FEHMİ ÇAPAN- Seçim öngününde işçilerin kazandığı hakkı seçim vaadi olarak pazarlama üçkağıtçılığına başvurdu. Kamuda asıl işte çalışan her taşeron işçiye kadro verecekmiş havası yaratıldı. Oysa, karayollarında asıl işte çalışan taşeron işçi haricinde kimsenin kadroya alınması gündemde değil. 1 Kasım’da hükümeti tekrar alan AKP’nin işçi ve emekçilere yönelik planları yeni kapsamlı saldırılar içermekte. AKP, seçim sonuçlarını […]

Devrimin işçileri

Devrimin işçileri

FEHMİ ÇAPAN – Cemil Yıldız yoldaşın “devrimin işçilere de ihtiyacı var” sözleri, sınıf bilinçli işçi ve emekçilere çağrı niteliğindedir. Devrimin enternasyonal işçileri olmanın anlamı bugün çok daha fazla artmıştır. “Birlikte savunduk, birlikte inşa edeceğiz!” şiarıyla düşmüşlerdi yollara devrimin işçileri. Bu kez de harabeye dönen Kobanê’nin yaşam bulması için aylardır aşkla yürüttükleri faaliyetle Suruç’a gelmişlerdi SGDF […]

MESS’in saldırılarını boşa çıkarmak için

MESS’in saldırılarını boşa çıkarmak için

FEHMİ ÇAPAN- Gerek işçi önderlerinin işten atılması gerekse de işçilerin ücret taleplerinin bir aylık süreye rağmen dikkate alınmamasından dolayı işçilerin direnme ve patronların saldırılarına yanıt verme hakkı doğmuştur. Renault işçisi bu hakkını tekrar kullanarak kazanımlarının uygulanmasını sağlayarak gerçekleştirdi. Saldırılara karşı Renault işçileri, izlenmesi gereken yolu gösteriyor. Metal işçilerinin fiili grev ve direnişleri esasta başarıyla sonuçlandı, […]

Dipten gelen dalga

Dipten gelen dalga

FEHMİ ÇAPAN – Metal işçileri tabandan örgütlenerek ayağa kalıyor, barikatları yıkarak ilerliyor; MESS’i çözerek işbirlikçi kontra sendikalar Türk Metal’i ezerek ilerliyor. Renault işçilerinin öncülüğünde, Tofaş’a, Mako’ya, Coşkunöz’e, Ford Otosan’a, Ototrim’e, Türk Traktör’e yayılan, birilerinde kazanımla biterken diğerlerine sıçrayan dalga durdurulamıyor, büyümeye devam ediyor. Coşkunöz, Tofaş, Mako ve Ototrim ve en son Renault fiili grevi ve […]

Burjuva partilerin emekçilere seçim “ilgisi”

Burjuva partilerin emekçilere seçim “ilgisi”

FEHMİ ÇAPAN AKP tarafından yayılan sadaka kültürü CHP, MHP, SP, DSP vb. üzerinden seçim bildirgelerine yansıyor. Emekçileri politikalarıyla açlığa, sefalete itenler peşinden verecekleriyle sadaka kültürünü devam ettirmekten başka bir amaç gütmemekteler. ‘Vaat etmez yapar’ edalarındaki AKP, 13 yıllık iktidarında işçi ve emekçilerin azılı düşmanı olduğunu hemen her uygulamasında gösterdi. Seçim havasına girildikten sonra burjuva partilerin […]

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

FEHMİ ÇAPAN Yedek sanayi ve hizmet ordusunun rekor seviyeye ulaşması “sınıf barışını” bozacak nitelikte. Yoksulluğun ve açlığın girdabına itilen işçi sınıfı, sermaye sınıfının bu pervasız saldırıları karşısında büyüyen çelişkilerin çatışmalara dönmesine yol açmaktadır. Kapitalizmin çarkları teklemeye başladıkça üretimde durgunlukla birlikte işsizlik de çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin 52 kentinde yapılan ankete göre de, işsizlik yüzde 32,4 […]

İnsanlığın kıyısında sığınmacılara linç saldırıları

İnsanlığın kıyısında sığınmacılara linç saldırıları

FEHMİ ÇAPAN – Bir grup ırkçı faşist çete, tekbir sesleri arasında Antep sokaklarında bir haftadır. Suriyeli sığınmacı avını sürdürüyor. Sığınmacıların çoğu, korkudan arkalarına bakmadan Antep’i terk etmek zorunda kaldı/kalıyor. Suriyeli sığınmacıların lince uğrayarak kentten sürülmesi karşısında sessiz kalan, gerekli tepkiyi göstermeyen, durumu engellemeyen herkes, tarihsel olarak sorumludur. Suriye’de süren savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan, resmi olarak […]

Grev yasağına karşı fiili meşru mücadele hattı

Grev yasağına karşı fiili meşru mücadele hattı

FEHMİ ÇAPAN – Grevin ustaları olarak biliniyorlardı. Başladıkları her grevi sonuna kadar götürmekte mahirdiler. Bu kez de, şalterleri indirip meydanlara çıktıklarında çok geçmeden grevlerinin 8. günü, adı “erteleme” olan grev yasağı ile karşılaştılar. Şişecam’da Kristal-İş Sendikası’na bağlı 5800 işçinin Trakya’dan Akdeniz’e kadar yayılan 10 fabrikada grev başlamıştı. “Milli güvenliği” ve “genel sağlığı” bozucu nitelikte bulunduğu […]

Sınıf sendikacılığı yakıcı bir ihtiyaç

Sınıf sendikacılığı yakıcı bir ihtiyaç

FEHMİ ÇAPAN – Soma katliamı, işçi sınıfına karşı olan ne varsa hepsinin ipliğini pazara çıkardı, işe yaramaz hale getirdi. Burjuva işbirlikçi besleme sendikacılık da bunların başında geliyor. İşbirlikçi besleme sendikacılığa alışmamamız, değiştirmemiz gerektiğini işçiler ağır bedeller ödeyerek; kanı ve canıyla gösterdi, göstermeye devam ediyor. Günlerdir eylemde olan Somalı maden işçileri, bu kez de işbirlikçi hain […]