Sokak kedileri iş başına

Sokak kedileri iş başına

Mücadelelerin temel dinamik gücünü, ataklığı ve girişkenliği ile gençliğin oluşturduğunu biliyoruz. Bu gücü biz ‘motor güç’ olarak tanımlasak hata etmiş olmayız. Yazımızda üzerinde durmayı amaçladığımız nokta, daha özelde öğrenci gençlik içerisinde yer alan liseli gençliktir. Bunu tartışırken de daha evvelki konularımıza bağlı olarak, “Aracımız hangi temellere dayanmalı?” sorusunu sormamızda fayda var. Tarihlerden beri eğitim-öğretim, egemen […]

Gençlik mücadelesinin önü açık

Gençlik mücadelesinin önü açık

Geçtiğimiz haftalarda, günümüz gençliğini anlamaya, tariflemeye çalışmıştık. ”Bu gençlik neden örgütsüz? Bu gençlik neden tembel?” gibi soruları cevaplamaya çalışmıştık. Gençliğin bazı ideolojik zaaflarından, bu zaafların tarihsel/öznel bazı sebeplerinden ve bunun yarattığı örgütsel daralmadan bahsetmiştik. Bunu yaparken, gençliği örgütlü-örgütsüz şeklinde ayırmamış, bütünlüklü bir cevap üretmeyi denemiştik. Buradan, ”Herhalde, gençlik kendi bağımsız-devrimci-politik bir komsomol örgütlülüğü yaratmalıdır. Bu […]

Ayaklanmanın ışığında gençliğin tarihsel rolü

Ayaklanmanın ışığında gençliğin tarihsel rolü

Toplumsal varoluşun bilinci belirlediği denklemde, örgütsüz gençliğin bilinci kapitalizm ve burjuva ideolojisi tarafından belirlenir. Burjuva ideolojinin hâkimiyeti ve ideoloji taşıma yönündeki araçları gençliğin yabancılaşma sürecini hızlandır. Örgütsüz gençliğe dışarıdan bilinç götürme sürecini, sosyalist bireylerce görev sorumluluğuyla yürütülmesi gerekir. Bilinç götürme sürecinde örgütsüz bireylerle birebir ilişkilerinin geliştirilmesi ve örgütsüz bireylerle paylaşım yönünde sosyalist gençliğin aktif olması, […]

Gençlik hareketinde üç tarz-ı siyaset

Gençlik hareketinde üç tarz-ı siyaset

Komünist hareketimiz, Türkiye halklarının resmi devlet ideolojisinden kopmasını, devrimi ilerletecek en önemli süreçlerden biri olarak görür. Öngördüğümüz gibi, Haziran ayaklanmasının hemen öncesinde demokrasi ve özgürlük cephesinin devlete dayattığı çatışmasızlık ve müzakere süreci, halklarımızın kendi özgün gündemlerine dönmesinde önemli bir rol oynadı. Ezilenlerden yana gelişen bu bilinç sıçraması, Haziran ayaklanmasının baskın fikrini yarattı: Demokratik devrim. Ayaklanma […]

Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz

Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz

YOLDAŞ AYDIN Kavranamayacak düzeyde hızlı akan hayat ve hayatın içinde var olabilme ya da daha doğru bir ifadeyle var olamama… Hayata ve kendine değer katma isteği, kendini değerli hissetme, kendine anlam yükleme çabası… Bunun yanında kendini; kimliğini ve cinsiyetini tanıyamama, anlayamama sorunları… Hayatımıza giren konular ve sorular çok çeşitli fakat aynı zamanda çok benzer: Bizi […]