Gençlik Saray’ın savaşına karşı mücadelesini büyütecek

Gençlik Saray’ın savaşına karşı mücadelesini büyütecek

ALİ DENİZ ESEN- Gençlik, parlamenter siyasetin tarihi boyunca seçimler açısından, kendine güçlü bir temsiliyet oluşturamadı. Bunun en büyük sebebi, kuşkusuz egemenlerin güçlerini paylaşmak istememesiydi. Egemenler açısından gençlik; “oy alınması ve siyasetle uğraşmaması gereken iş gücü yığınlarıydı”. Fakat burjuva siyasetin aksine devrimci-demokrat siyasetin ve hareketin öznesi, hatta lokomotifi şüphesiz gençlikti. 68’lerden 78’lere, Kürdistan serhildanlarına ve en […]

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

FEHMİ ÇAPAN Yedek sanayi ve hizmet ordusunun rekor seviyeye ulaşması “sınıf barışını” bozacak nitelikte. Yoksulluğun ve açlığın girdabına itilen işçi sınıfı, sermaye sınıfının bu pervasız saldırıları karşısında büyüyen çelişkilerin çatışmalara dönmesine yol açmaktadır. Kapitalizmin çarkları teklemeye başladıkça üretimde durgunlukla birlikte işsizlik de çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin 52 kentinde yapılan ankete göre de, işsizlik yüzde 32,4 […]

‘Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür’

‘Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür’

Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), 4. Kongresi’ni gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ve Kürdistan gençliğine çağrı yapan KGÖ Merkez Komitesi, “Gün, KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür” diye belirtti. HABER MERKEZİ- Marksist Leninist Komünist Parti’nin gençlik örgütlenmesi Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), 4. kongresin gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ve Kürdistan gençliğine çağrı yapan KGÖ, “Gün KGÖ’de birleşme ve savaşma günüdür” diye […]

Yeni bir dönem, yeni bir yol haritası

Yeni bir dönem, yeni bir yol haritası

MEHMET ALİ GENÇ – Yeni bir dönem başlıyor. Öyle bir dönem ki; Ortadoğu direnişler coğrafyası halinde yeniden keşfediliyor, Kürdistan’da dalgalanmalar boy veriyor. Buna rağmen Batı’da yani Türkiye’de henüz mücadelenin çıtası istenildiği ya da beklenildiği düzeyde seyretmiyor. İhtiyaç; bu suskunluğu yarıp yıkacak bir güç… Özcesi yeni bir mücadele cephesi olarak üniversiteler yeni alanlarda yeni çalışmalara başlayacak […]

Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

ALİ HAYDAR AKDENİZ – Öz örgütlülüklerimizi var etme ve güçlendirme zamanı. Kolları sıvayalım yoldaşlar çünkü hayat uyuşukluğu, kendiliğindenciliği mahkûm ediyor. Son bir yılı bile göze aldığımızda, hayatın hızlı akışını hepimiz rahatlıkla görebiliriz. Neler yaşanmadı ki son bir yılda! Gezi ayaklanması örgüt gerçeğini bir kez daha suratımızın ortasına sert bir tokat gibi çarptı. Haziran günlerinin temel […]

Gençlik demokrasi ve özgürlükler dersine

Gençlik demokrasi ve özgürlükler dersine

SITKI GÜNGÖR Başbakan Erdoğan’ın seçim mitinglerini az çok takip eden üniversite öğrencileri, onun 8 Aralık’taki açıklamalarını da ilgiyle dinlemiş olmalılar. Zira, Erdoğan’ın gündeminde öğrenci affı ve üniversite gençliği vardı. Başbakan, “Şu anda sınırsız af diye bir şeyi artık tanımıyoruz. Çünkü, sınırsız affı verdiğimiz öğrenciler, üniversitelerimizi terör alanına çevirdi” dedi. Devamında, “Bundan sonra buna müsaade etmeyeceğiz. […]

Yaşayamamak ve ölememek

Yaşayamamak ve ölememek

EMRE GENÇ AKP, hükümete geldiği dönemden itibaren cumhurbaşkanlığından yargıya, eğitim-öğretim kurumlarından ordu ve polise, medyadan istihbarata, geniş bir kontrol ve iktidar ağı kurdu. Ve elde ettiği bu güçle toplumu yeni düzenin ihtiyaçlarına göre dönüştürme hamlelerine girişti. Yerine göre kitle iletişim araçlarıyla, muazzam ölçülerde yaygınlaştırılan cemaat örgütlenmeleriyle, demagojik söylemlerle, halkın gözünü bağlamayı hedefleyen açılımlarla, hatta kimi […]

Gençliğe mülteci devrimci gençlik

Gençliğe mülteci devrimci gençlik

-Dede -Efendim çocuğum -Biz komünistmişiz, değiliz değil mi dede? (Dedesi küçük Metin’e sarılır ve çaresizce onu teselli etmeye çalışır.) Eylül Fırtınası filminden bu sahne oldukça tanıdıktır. Metin, dedesinin çaresizliğinden anlamıştır: Kendini korumalı, kollamalıdır. Bunun için saklanmalıdır. Belki Alevi olduğunu, belki Kürt olduğunu, belki de anne-babasının hapis yattığını/işkence gördüğünü; ne varsa hepsini saklamalıdır. Eğer yanında güvenebileceği […]

Postal sesleri ve gençlik mücadelesinin yönü…

Postal sesleri ve gençlik mücadelesinin yönü…

MEHMET ALİ GENÇ Gezi Direnişi’yle genelde gençliğin, özelde ise üniversite ve liseli gençliğin, gelişen toplumsal muhalefetin en aktif ve militan, sokak çatışmalarında en önde olan, enerjisi ve dinamikliğiyle kitleyi sarsan bir yerde durduğu birçok kere yazıldı/çizildi. Bu tablo karşısında, AKP’nin 12 Eylül dönemini aratmayacak bir azimle üniversiteleri “potansiyel suçlu” yetiştiren, “anarşi yuvası” bir yer olarak […]

Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz

Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz

YOLDAŞ AYDIN Kavranamayacak düzeyde hızlı akan hayat ve hayatın içinde var olabilme ya da daha doğru bir ifadeyle var olamama… Hayata ve kendine değer katma isteği, kendini değerli hissetme, kendine anlam yükleme çabası… Bunun yanında kendini; kimliğini ve cinsiyetini tanıyamama, anlayamama sorunları… Hayatımıza giren konular ve sorular çok çeşitli fakat aynı zamanda çok benzer: Bizi […]