Saldırgan ve kışkırtıcı

Saldırgan ve kışkırtıcı

SAMİ ÖZBİL – Kemalist hareketin bir faşist devlet tahayyülü yoktu. Sovyetlerle flörtten sahte TKP kurdurmaya uzanan geniş salınımlı ulus devlet yaratma projesi, Kemalizmi 1930’larda nihayet İtalya tipi faşist yönetim modeline kadar savurdu. Sığ projelerin, kaba iktidar projelerinin konjonktürel dalgalanmalardan birebir etkilenmeleri kaçınılmazdır. Pragmatik Kemalizmin kurucu unsur saydığı reaksiyoner milliyetçilik, onun faşist modele itirazsız intibak etmesini […]

Restorasyon mu devrim mi?

Restorasyon mu devrim mi?

SAMİ ÖZBİL – Türkiye, seçimden öte bir demokratik devrim konjonktüründe. Diktatörlük kendisini en güçlü hissettiği dönemde yıkımın eşiğine geldi. İktidar bloku dağıldı, birbirine girdi. Her kliğin türlü pislikleri saçılıyor ortalığa. Hepsinin mide bulandırıcı bir gözü dönmüşlükle menfaat mücadelesine girdikleri, üstelik bu durumu bir varoluş mücadelesi biçiminde kavradıkları açık. Rejim tükendi. Faşizm sürdürülebilir değil. Uluslararası tekellerin […]

‘Kökünü kazımak’

‘Kökünü kazımak’

Demokratikleşme vaatleriyle hükümet ve iktidar olan bir partinin dilindeki otoriterlik, başkalarını hasım sayma ısrar ve düşmanlaştırma dozajı yükseliyorsa, o parti ile vaatleri arasında bir uçurum var demektir. Bugün diktatörlük, iktidar partisi liderinin söyleminde ve eyleminde cisimleşmiş durumdadır. İktidarın vaatleriyle eylemleri arasındaki uçurumu, bizzat onun varlığında temsil bulmaktadır. Tam da bu nedenle tüm halk muhalefeti, bir […]

Panik

Panik

SAMİ ÖZBİL – Önce Berkin’in annesini kitlelere yuhalattı. İki gün sonra kendisini protesto eden iki kadını gözaltına aldırdı. Daha önce de direnen, sözünü söylemekten sakınmayanlara karşı takındığı tutum ortadaydı. Tipik bir yetersizlik tablosu gösteriyor. Tıknefes bir sabrı var. Sinirleri laçka. Sürekli tıkanıyor. Tıkandıkça aşağılayarak, döverek, uzaklara sürerek rahatlamaya çalışıyor. “Büyüğümüz” sadece siyasal analizlerle izah edilemeyecek […]

Sıfırlamak

Sıfırlamak

SAMİ ÖZBİL – Yerel seçim atmosferinin tetiklemesiyle ortaya çıkan bir tür miyopluk nedeniyle AKP-Cemaat varoluş savaşının 30 Mart’ta nihayete ereceği sanılıyor. AKP’den kurtulmak isteyenler bakımından anlaşılır bir arzu olmakla beraber henüz öyle bir işaret yok. Üstelik “bu daha başlangıç”. Erken seçimle noktalanmazsa çatışma dal budak salarak 2015 ortasına dek sürecektir. İki taraf da böyle bir […]

Çaptan düşenlerin hezeyanı

Çaptan düşenlerin hezeyanı

SAMİ ÖZBİL Amigolar bir ağızdan bağırıp “büyüğümüzün” telekenezi ile öldürülmek istendiğini söylüyorlardı. Şimdilerde ise “büyüğümüze” bir çip takıldığı, o nedenle huyunun değiştiği anlatılıyor. Kış mevsiminin kurak geçmesinin “vaiz lobisi” bedduası nedeniyle olduğunu bilmeyen yok. “Alo Fatih hattı” açık. Yeni tape ve görüntü kayıtlarının servis edilmek üzere olduğu konuşuluyor. Bitmedi. Camide içki içildiği palavrası patladığı halde […]

Nispet beresi

Nispet beresi

SAMİ ÖZBİL On binler Hrant’ı anarken polislerin nispet yaparcasına beyaz bere takması, faşizm koşullarında, şu veya bu hükümetin, şu veya bu iktidarın hükümranlığında belirleyici olmadığını göstermesi bakımından önemli. Süreklilik içinde kopuş diyalektiği devlet bakımından da geçerli. “Zamanın ruhu”na dikkat ederek ama ille de faşizmin ideolojik ve siyasal köklerini mutlaka hatırlatan bir çizelgeye göre işler faşizmin […]

Zurnada peşrev

Zurnada peşrev

SAMİ ÖZBİL Cemaat liderinin şedid bedduasının yasal sorumluluk doğurabileceği tartışılırken, cemaate terk edildiği söylenen Yargıtay’ın verdiği kararla “Allah belanı versin Başbakan” demenin suç olmadığı içtihadını oluşturması, güncel toz duman arasında neşesini yitirmeyenler bakımından eğlenceli bir haber. Beddua, eninde sonunda güçsüz olanın sığınağıdır. Yeterli kuvveti olan özne, onu gerçekleştirmeye girişeceği için bedduaya ihtiyaç duymaz. Cemaat liderinin […]

Çürüme

Çürüme

SAMİ ÖZBİL Egemen siyaset şayet günlük tefrika roman halinde yazılsaydı “çıkan kısmın özeti” olarak, her gün şu not düşülebilirdi: “Saraydan günbegün çürümenin kokusu gelmektedir.” Güncel durumu şöyle özetleyebiliriz: Cemaat partisi, birkaç ismi feda etme karşılığında iktidar partisini zorlayabileceğini gösterdi, müttefikleri ile oturduğu masada elini kuvvetlendirdi. Mola süresi çok kısa olan ve giderek kızışması kaçınılmaz savaşın […]

Alevlenen ateş

Alevlenen ateş

SAMİ ÖZBİL Pek hisli iktidar partisi lideri, adalet ve özgürlük isteyenlere karşı şedidken, bir taraftan da bize ağabey, baba, amca olmaya çok istekli. Misal, artık “Yavrum” diye sesleniyor gençlere. Kulağımızı büküyor, öğüt veriyor, azarlıyor… Bu “samimiyet” gösterisinin “Yavrum, ceketimi sattım da seni öyle okuttum, sakın hiçbir şeye karışma”ya bağlanması an meselesi; hazırlıklı olunmalı. Ağzından her […]