Zihniyet değişimine ihtiyaç var

Zihniyet değişimine ihtiyaç var

KANBER SAYGILI- Dünkü mücadele ve örgüt anlayışıyla artık yürüyemeyiz. Günlük durumu kurtaran, örgütlü olduğu fabrika ve işletmelerde çalışan işçileri sürece katmayan, yüzeysel hareket tarzı kendi sınırlarına dayanmış durumda. Dolaysıyla, sendikal hareketin yeniden yapılanması sorunu, üzerinden atlayamayacağımız bir görev halini almıştır. İşin, barışın ve demokrasinin sermaye ve AKP devleti tarafından kurşuna dizildiği, kelepçelenip tutsak edildiği koşullarda […]

Zamlar ve tanklar

Zamlar ve tanklar

OLCAY ÇELİK – Devlet, kendini hissettirmeye başlayan küresel ekonomik kriz doğrultusunda gelirlerini ve harcamalarını yeniden yapılandırıyor. Emekçilerin yaşam maliyetini yükselten bu ve benzeri zamların çok daha fazlası da yolda. Emekçi kitlelere dayattıkları ekonomik yıkımı savaş naralarıyla geçiştirmeye çalışmaları bu yüzdendir. Devlet, kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan küresel ekonomik kriz doğrultusunda gelirlerini ve harcamalarını sermaye sınıfı […]

Dil ağrıyan dişe gider

Dil ağrıyan dişe gider

FUAT UYGUR- Ali Koç’un “eleştiri”si ilk değil. Neredeyse tüm uluslararası platformlarda, G8, G20, IMF, Dünya Bankası toplantı ve zirvelerinde araya sıkıştırılmış bir “kapitalizm eleştirisi”, “sosyal paylaşım” cümlelerini bulmak mümkün. Kapitalizm debelendikçe, Marks’a atıfta bulunanlar, kapitalizme sövgüler dizenler sıraya girdi adeta. “Bu ülkeye komünizm lazımsa, onu da biz getiririz” repliği, Türk devlet yönetme geleneğinin tipik yansımasıydı […]

Şovenizmle mücadele tercih değil tarihsel sorumluluktur

Şovenizmle mücadele tercih değil tarihsel sorumluluktur

AYDIN AKYÜZ- Gerillaya, Kürt çocuklarına ve halkına sıkılan kurşunun, atılan gaz bombasının, tankın, topun ve panzerin maliyeti işçi ve emekçilerin sırtına bindirilen vergilerden sağlanıyor. Devletin Suriye’de ve Rojava’da kışkırttığı, Kuzey Kürdistan’da yürüttüğü savaşların ateşidir, bomba olup Ankara’ya düşen. İşçi sınıfının öncü ve hareketli bölükleri bütün engelleri aşma mücadelesi verirken şovenizme karşı mücadelede görevi, tercih meselesi […]

‘Yeni meclislerle mücadeleyi büyütmeye’

‘Yeni meclislerle mücadeleyi büyütmeye’

DİSK’e bağlı Limter-İş, işçi sorunlarına karşı yeni mücadele yöntemleri tartışmak ve daha geniş işçi kesimlerini örgütlemek için kurultay düzenledi. Örgütlü mücadelenin gücüne dikkat çeken Limter-İş Genel Başkanı Saygılı, “Programlı, örgütlü ve sistematik bir şekilde, meclislerle yol alalım” dedi. İSTANBUL- DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş), işçi sorunlarına karşı […]

Fay hattı çatladı, işçi sınıfı (da) değişim istiyor

Fay hattı çatladı, işçi sınıfı (da) değişim istiyor

KANBER SAYGILI- Sermayenin ve devletin pansumanları işçi sınıfımızın ateşini düşürmeye artık yetmeyecektir. Çünkü kırılan fay hattıdır. Büyük deprem için öncü sarsıntılar sürmeye devam edecektir. Metal işçileri, öncekilerden farklı, daha kararlı ve ısrarlılar. Sınıf-emek cephesinde iyi şeyler oluyor, olacak. 12 Eylül darbesi ve yasasıyla örgütlülüğü parçalanan, dağıtılan, AKP diktatoryasıyla derinleşerek devam eden, sendika patronlarının pençesinde onurları […]

Burjuva partilerin emekçilere seçim “ilgisi”

Burjuva partilerin emekçilere seçim “ilgisi”

FEHMİ ÇAPAN AKP tarafından yayılan sadaka kültürü CHP, MHP, SP, DSP vb. üzerinden seçim bildirgelerine yansıyor. Emekçileri politikalarıyla açlığa, sefalete itenler peşinden verecekleriyle sadaka kültürünü devam ettirmekten başka bir amaç gütmemekteler. ‘Vaat etmez yapar’ edalarındaki AKP, 13 yıllık iktidarında işçi ve emekçilerin azılı düşmanı olduğunu hemen her uygulamasında gösterdi. Seçim havasına girildikten sonra burjuva partilerin […]

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

İşsizlik çığ gibi büyüyor isyan kaçınılmaz

FEHMİ ÇAPAN Yedek sanayi ve hizmet ordusunun rekor seviyeye ulaşması “sınıf barışını” bozacak nitelikte. Yoksulluğun ve açlığın girdabına itilen işçi sınıfı, sermaye sınıfının bu pervasız saldırıları karşısında büyüyen çelişkilerin çatışmalara dönmesine yol açmaktadır. Kapitalizmin çarkları teklemeye başladıkça üretimde durgunlukla birlikte işsizlik de çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin 52 kentinde yapılan ankete göre de, işsizlik yüzde 32,4 […]

MLKP: 1 Mayıs meydanlarını zapt edelim

MLKP: 1 Mayıs meydanlarını zapt edelim

Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’la ilgili açıklama yapan MLKP Merkez Komitesi, “Diktatörlüğün AKP Hükümeti ve faşist şefleri Erdoğan, başta Taksim olmak üzere, 1 Mayıs meydanlarını yasaklamaya hazırlanıyor. İşçi sınıfını ve ezilenleri 1 Mayıs meydanlarını zapt etmeye çağırıyoruz” diye belirtti. HABER MERKEZİ- Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komitesi, işçi sınıfının Birlik Mücadele ve […]

Grev yasağına karşı fiili meşru mücadele hattı

Grev yasağına karşı fiili meşru mücadele hattı

FEHMİ ÇAPAN – Grevin ustaları olarak biliniyorlardı. Başladıkları her grevi sonuna kadar götürmekte mahirdiler. Bu kez de, şalterleri indirip meydanlara çıktıklarında çok geçmeden grevlerinin 8. günü, adı “erteleme” olan grev yasağı ile karşılaştılar. Şişecam’da Kristal-İş Sendikası’na bağlı 5800 işçinin Trakya’dan Akdeniz’e kadar yayılan 10 fabrikada grev başlamıştı. “Milli güvenliği” ve “genel sağlığı” bozucu nitelikte bulunduğu […]