Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

VAHAP BİÇİCİ- Bugün, Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın sunduğu zeminde gerçekleştirilen soykırım nedeniyle, özerklik ya da bağımsızlık talebinde bulunabilecek bir Ermeni varlığından söz edemiyoruz. İTC, Ermeni halkımızın bu statü talep ve mücadelesini soykırım ile “aşmıştır”. Fakat aynı statü talebi, bir asır sonra bugün Kürt halkımızca inkarcı sömürgeciliğe dayatılmaktadır. Tam da bu yüzden, Saray’ın başını çektiği egemenler cephesi, […]

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

VAHAP BİÇİCİ – 1934, Yahudi halkına yönelik yağma ve sürgün saldırısı öncesi ve sonrasıyla devletin inkar, imha ve asimilasyon politikalarının kopmaz bütünlüğü içerisinde yer alan tarihsel bir uğrak noktasıdır… Türkçü ırkçılığın teorik ve pratik adımlarının aynı zaman dilimine ‘sığdırılması’ tesadüf bir tarih kesişim anına değil, bütünlüklü ideolojik-politik yönelime dikkat çeker. “Trakya Olayları” olarak bilinen devlet […]