1915’ten Dersim soykırımı

1915’ten Dersim soykırımı

VAHAP BİÇİCİ İttihat ve Terakki, Ermeni soykırımını ekonominin ve Anadolu Mezopotamya topraklarının Türkleştirilmesi stratejisinin ürünü olarak devreye sokmuştur. Planın ilk aşamasında, Müslüman olmayan halklar sürgün ve gerekli görüldüğü hallerde de katliamlar yoluyla yok edilecek, ikinci aşamada da geriye kalan halklar zamanla Türklüğe asimile edilecektir. Ermeni soykırımının 100. yılı olması hasebiyle soykırım gerçekliği bir süredir siyasal […]

Çifte mekanizma: Sürgün ve katliamlar -II

Çifte mekanizma: Sürgün ve katliamlar -II

ERMENİ SOYKIRIMI 8 AYDIN AKYÜZ – Bütün bu gerçeklerle yüzleşmek farkına varmakla, anlamaya çalışmakla ve sorunu doğru tanımlamakla başlar. Tarihle hesaplaşmak, soyut sadece geçmişte kalmış bir olayla ilgili kabullenme değildir. Aksine bugünü değiştirmek ve aşmaktır. Toplumdaki soykırımcı zihniyeti mahkum etmek, soykırımcı devlet zihniyetiyle mücadele etmektir. Halkların eşitliğine ve kardeşliğine giden yol buradan geçer. İttihat ve […]

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

Ermeni Soykırımı-6 AYDIN AKYÜZ – 1913’te kararlaştırılan ermeni soykırımı, fırsatlar kollanarak iki yıllık hazırlıkları tamamlanmış, mart, nisan 1915’te de birkaç yerde lokal ön provaları ya da pilot uygulamaları diyebileceğimiz bir süreç yaşanmıştır. Sıra, Anadolu ve Mezopotamya’da soykırım startını vermeye gelmişti. 24 Nisan’da İstanbul’da 220 aydının tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya sürgün edilmeleri yeni aşamanın ilk adımıdır. […]

Soykırım nasıl ve neden başladı ve resmi tarihin yalanları

Soykırım nasıl ve neden başladı ve resmi tarihin yalanları

Ermeni Soykırımı-5 AYDIN AKYÜZ – Şubat 1915’te İttihat önderliği, hem Kafkas cephesinde çeteci faaliyeti yoğunlaştırmak hem de Ermeni soykırımı için hazırlık yapmak ve kimi ön adımlarını atmak amacıyla Teşkilatı Mahsusa’yı (Özel Örgüt) yeniden organize etmek için çeşitli kararlar aldı ve planlar yaptı. “Üçlü İcra Komitesi” adında özel bir komisyon kurularak Teşkilatı Mahsusa’nın başına geçirildi. Teşkilatı […]

İttihatçıların soykırım provası

İttihatçıların soykırım provası

Ermeni soykırımı-4: AYDIN AKYÜZ Balkan savaşları daha bitmeden 1913 Ocak’ında “Babıali baskını” denilen darbe ile Osmanlı yönetiminin Talat, Enver ve Cemal paşaların tekeline girmesiyle dengeler değişti. Bu yönetim topyekün yok etme de (soykırım) dahil olmak üzere her yola başvurmayla Hristiyan halklardan kurtulmakta kararlıdır. Ermeni soykırımının iki temel ‘provası’ yapıldı. Bunlardan ilki, 1894-1896 yıllarında 200 binden […]

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

Ermeni soykırımı-3: AYDIN AKYÜZ- İttihatçılar şahsında devrimci düşünceler, Ermeni sorunu gibi ulusal sorunları Osmanlı sınırları içinde çözmeye çalıştı; tutarlı demokratik bir paradigmaya sahip olmayışı dayandığı Türk burjuva sınıfın güdüklüğü Osmanlı’nın birliğini “koruma” ve “devleti kurtarma” saplantısı seçkinci kaba materyalist ve pozitivist ilerlemeci anlayışı bürokratik ve giderek daha fazla orduya dayanan yapısı iktidara geldikten sonra İttihatçıları […]