Tek yol devrim

Tek yol devrim

ARİF ÇELEBİ- Venezuela deneyi göstermiştir ki, ekonominin mali oligarşinin hâkimiyetinde olduğu bir ülkede, bu hâkimiyetin temellerine dokunmadan devlet yönetimini halkçı temelde yürütmenin bir sınırı var. Bu ikisi barış içinde bir arada yaşayamaz. Biri diğerini alt etmelidir. Arjantin’de 22 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini, emperyalist mali oligarşinin adayı Mauricio Macri kazandı. 2001’de Barikatçılar -Piqueteros- Hareketi olarak tarihe […]

Burjuvazinin dayanılmaz çaresizliği

Burjuvazinin dayanılmaz çaresizliği

ARİF ÇELEBİ – Kapitalistler eşitsizlik bıçağını her gün biraz daha biliyor. O bıçağın kendi boğazlarına dayanacağını bile bile yapıyorlar bunu. Çünkü başka çareleri yok, varlıklarını ancak o bıçağı keskinleştirerek sürdürebiliyorlar. Var olmanın dayanılmaz çaresizliği bu olsa gerek. “Küreselleşmenin insan tarafı yok. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 60 milyon insan evini […]

Dil ağrıyan dişe gider

Dil ağrıyan dişe gider

FUAT UYGUR- Ali Koç’un “eleştiri”si ilk değil. Neredeyse tüm uluslararası platformlarda, G8, G20, IMF, Dünya Bankası toplantı ve zirvelerinde araya sıkıştırılmış bir “kapitalizm eleştirisi”, “sosyal paylaşım” cümlelerini bulmak mümkün. Kapitalizm debelendikçe, Marks’a atıfta bulunanlar, kapitalizme sövgüler dizenler sıraya girdi adeta. “Bu ülkeye komünizm lazımsa, onu da biz getiririz” repliği, Türk devlet yönetme geleneğinin tipik yansımasıydı […]

Kapitalist tükenişin zirvesi G20

Kapitalist tükenişin zirvesi G20

Liberal aydınlar, moderniteyi aşan bir postmoderniteyi beklerken birden karşılarına çıkan modernizm öncesi (pre-modern) dönemin emarelerinden ürperdiler. Dünya Mad Max filmini andırınca, eleştirdikleri modernitenin şemsiyesi altına koştular! Oysa ortaya çıkan bu derebeylikler, kapitalist uygarlığın tükeniş ve çöküşünün ürünlerinden başka bir şey değildi. Tam da Marksistlerin ısrarla vurguladıkları gibi; kapitalist uygarlığı aşan bir postmodern çağ asla mümkün […]

Ağacı, yaşamı ve mahallemizi savunuyoruz

Ağacı, yaşamı ve mahallemizi savunuyoruz

DENİZ ÇOKGÜL- Gazi Mahallesi’nden Deniz Çokgül, Sultangazi Belediyesi ekiplerinin polis eşliğinde Kemal Pir Parkı’ndaki Barış Spor Kulübü lokalinde ve çevresinde gerçekleştirdiği yıkıma karşı verilen yeniden inşa ve direniş sürecini yazdı. Burjuva krizin derinleşmesi, devlet-halk çelişkisinin üst düzeyde yaşandığı emekçi semtlere yönelik baskının yoğunlaşmasını da beraberinde getirdi. Bunun en somut örneği, Kürt ve Alevi kimliğinin baskın […]

Yazgımız kazanmaktır

Yazgımız kazanmaktır

MUSTAFA ÖNER- Devrimci durumun yaşandığı süreçlerden geçiyoruz. Şimdi görev, özgürlük sevdalılarında ve devrimin kadroları olmayı başaranlarda. Kutsiye yoldaş, Kasım şehitler ayı için yazdığı yazısında: “Şimdi, yazgısı kazanmak olan genç yapıcılarda sıra. Onlar; anlamlıysa ölüm yaşamak kadar güzeldir diyen bir mirasın kuşağıdırlar” diyor. Kasım; umutların, dayanışmanın, isyanın, düzene karşı öfkenin büyüdüğü, devrimci bilincin bilendiği, safların daha […]

Yaklaşan krizin parametreleri

Yaklaşan krizin parametreleri

ALP ALTINÖRS- Dolar kurundaki artışın küresel olduğu kadar Türkiye’ye özgü sebepleri de var; ki kur artışının bir mali krize dönüşmesi olasılığı daha çok da bu ikinci sebeplerle ilgili. Ancak TL’nin değer yitimi sadece doların küresel değer kazanmasıyla açıklanamaz. TL’nin önlenemez düşüşü, Doların değer artışının tetiklediği bir sorunlar zincirinin açığa vuruşudur. Son iki yılda TL’nin yaşadığı […]

Kadın bedeni üzerinden iktidar inşası

Kadın bedeni üzerinden iktidar inşası

BİRSEN KAYA – AKP iktidarı, faşist rejime dinci aşı yapmaya devam ediyor. İktidarın gücünü kullanarak, devlet İslamını topluma dayatıyor. Neoliberal kapitalist sömürü ve soyguna rıza gösterecek bir toplumsal yapıyı inşa ediyor. Kendisini de yeni formda devlet İslamı şeklinde kurumsallaştırıyor. Bu saldırısını “hak ve özgürlükler” maskesi altına gizliyor. İlköğretim öğrencisi kız çocuklarının kıyafetlerini düzenleyen yönetmelik, getirdiği […]

10 Eylül: Devrimin zaferine dek!

10 Eylül: Devrimin zaferine dek!

20 yıl önce dünya başka bir dünyaydı… Emperyalist barbarlık, Sovyet revizyonizminin iflası ve çöküp dağılışını tarihsel bir fırsat bilip, işçi sınıfı ve ezilenlerin hareketinde ve hafızasında bilimsel sosyalizme ve devrimci kurtuluşa ait ne varsa ona karşı yok edici bir ideolojik ve fiziki saldırı kampanyası yürütmekteydi… İşçi sınıfı hareketinin gerileyişi, hem örgütsel dağılma ve daralma hem […]

Düşler sağaltır yaralarımızı

Düşler sağaltır yaralarımızı

DOĞAN ECE – Soluk ama keskin bir aydınlık var dışarıda. Oradan oraya savrulup duruyor gri bulutlar. Sanki her şey acı, hüzün ve öfkeyi çağrıştırıyor. Sivas, Roboskî, gündelik hale gelen kadın kırımı ve son olarak da Soma… Adı her zaman yeterince açık biçimde telaffuz edilmiyor belki ama bu düpedüz bir savaş. Egemenlerin ezilenlere karşı savaşı. İşin […]