Kimin iradesi kazanacak?

Kimin iradesi kazanacak?

ARİF ÇELEBİ – İrade kırma beyinde başlar. Halkın ve öncülerinin devlete karşı savaşı kazanamayacağına ikna edilmeleri gerekir. Keza, irade kırmak için başkaldırıcılar halkın geri kalan kısmından tecrit edilmelidir. Psikolojik savaş bunu başarmak için devrededir. Yalan, çarpıtma, demagoji (laf ebeliği, lafazanlık) gerçeğin yerini alır. 7 Haziran seçimleri sonrası sömürgeci faşist TC’nin Kürt ulusal özgürlük hareketine askeri […]

Tek adam cumhuriyeti mi, konseyler cumhuriyeti mi?

Tek adam cumhuriyeti mi, konseyler cumhuriyeti mi?

AYDIN AKYÜZ- Tayyip Erdoğan’ın istediği Mustafa Kemal’in uyguladığı partili Cumhurbaşkanlığı böyle bir Cumhurbaşkanlığıydı. 1920’li-30’lu yılların tek parti diktatörlüğüyle Erdoğan’ın özlemini duyduğu politik İslamcı diktatörlük, Kürt halkına devrimci/demokratik, halk güçlerine ve burjuva muhalefete karşı tavrı özsel olarak farklı değildir. Kabuk değişmiş, halk karşıtı öz korunmuştur. Bu hesap tutmaz. Ne toplumsal muhalefetin örgütlülüğü ve direnme potansiyeli ne […]

Kemalizmin asırlık yalanları

Kemalizmin asırlık yalanları

VAHAP BİÇİCİ – Feodal-burjuva egemenler açısından emperyalist paylaşım savaşına girmek demek, bin bir çeşit zorbalıkla tahakküm altında tuttukları, türlü katliamlarla kan deryasına çevirdikleri halklar hapishanesine yeni “tutsaklar” dahil etmek anlamına gelmekteydi. Geriye savaş için bir bahane uydurmak gerekiyordu ki, o da kapalı kapılar ardında tezgâhlandı. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ile cumhuriyetin ilk yıllarını kapsayan süreç, […]

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

ARİF ÇELEBİ – Unutulmamalıdır ki, Türk burjuvazisi tüm kanatlarıyla politik olduğu kadar ideolojik hegemonya krizi de yaşıyor. Kemalizm, Türk burjuvazisi için çağ dışı kalmıştır. Ama yerine onun işlevini üstlenecek bir ideoloji de üretememektedir. Bu nedenle, Kemalizmi mütedeyyinleri ve Kürtleri de kapsayacak tarzda yeniden kurgulamak ve ezilenlere yutturmak için girişimlerde bulunmaları anlaşılırdır. Ama kökü neyse kendisi […]

Seçim sonuçlarından geleceğe bakmak

Seçim sonuçlarından geleceğe bakmak

DENİZ BAKIR – Seçimler bitti. Meydanlardan yükselen sert nutuklar yerini şok haline bıraktı. Hayal kırıklığı, öfke, kafa karışıklığı ve zafer sarhoşluğu, toplumsal atmosfere hakim olan kimi tepkiler olarak öne çıkıyor. Sözün özü, herkes durduğu yerdeki havayı soluyor. Bu durum bir bakıma doğal olsa da aşılamadığı oranda karamsar ve sınırlı bir algı üretimine yol açacaktır. Devrimci […]

Hangisi daha gerici: AKP mi, CHP mi?

Hangisi daha gerici: AKP mi, CHP mi?

ARİF ÇELEBİ CHP’nin AKP’ye muhalefetinin gericinin gericiye muhalefeti olduğu açık. Peki bütün bunlar gözler önündeyken nasıl oluyor da bir kısım solcularımız CHP ile ortak hareket edebiliyor. Ona, AKP’ye karşı tercih edilebilir paye verebiliyor. Bunun nedeni, Kemalizmden kopuşamama. Ne tuhaftır ki, Kemalizm bir kısım solcularımızın dinidir hala. 30 Mart yerel seçimlerinden hemen önceki günlerde, Sol gazetesinde […]

HDK/HDP’nin önemi

HDK/HDP’nin önemi

Örgüt bir araçtır. Herhangi bir örgütün biçimi kendisine yüklenen işleve uygun olmalıdır. Biçim işleve uygun olmazsa, örgütten (araçtan) beklenilen fayda sağlanamaz. İşlevi belirleyen, sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarıdır. Sınıf mücadelesi de tek biçimli ve statik bir süreç olmadığına göre, onun ihtiyaçları da içinde hareket ettiği koşullara bağlı olarak değişir. Dün gerekli olan, bugün fazlalık haline gelebilir; dün […]

Yeni durum içinde ‘yeni bir durum’

Yeni durum içinde ‘yeni bir durum’

SEDAT ŞENOĞLU Hükümet istifa” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları, yaşanan toplumsal patlama içinde hareket eden kitlelerin/öznelerin en genel politik duygusunu ve bilincini yansıtan irade beyanı olarak cisimleşmiş bulunuyor… Ayaklanan halk kitlelerinin isyan deneyimi içinde daha da billurlaşan pratik bilincinin, bundan daha geri bir politik düzeye çekilmesinin koşulları ortadan kalkmış bulunuyor… Hükümeti, gelişmelerin sıcak ve […]

Türk tipi “ilerici” şovenistler

ARİF ÇELEBİ 2012’in son haftasında, İstanbul’da “Diktaya, Korkuya, Adaletsizliğe, Sanat Ve Sanatçı Düşmanlığına Karşı Büyük Buluşma” gerçekleştirildi. Tarık Akan, Müjdat Gezen, Ataol Behramoğlu, Rutkay Aziz, Levent Kırca, Edip Akbayram gibi kendini “ilerici” olarak tanımlayan aydın ve sanatçıların sözcülüğünü yürüttüğü Sanatçılar Girişimi tarafından düzenlendi gece. Etkinliğe kimler katılmadı ki, solcu-ilerici kitlenin yakından tanıdığı ve takip ettiği […]

Kemalizm-CHP: Kemalist modernleşmenin ikili karakteri

ARİF ÇELEBİ Osmanlı sonrası Türkiye’yi baz alarak konuşacak olursak, başlıca dört ideolojinin toplumsal bilinç üzerinde etkide bulunduğunu görürüz: Kemalizm, faşist milliyetçilik, politik İslam ve sosyalizm. İlk ikisinin devletten topluma yayıldığı, politik İslam’ın toplumdan devlete sızma mücadelesi içinde şekillendiği, sosyalizmin ise -zaman zaman genişleyen, zaman zaman da çok daralan biçimde de olsa- toplumun emekçi tabakaları ve […]