Biz Yaşamayı Zulümsüz Sevdik*

Yıldızsız, simsiyah geceye bakıyorum. Yağmur yağıyor. Dışarıda otomobil gürültüleri. Bağdat yine karanlıktadır şimdi. Ve direnmeyi emmektedir aç çocuklar. “Acıya kurşun işlemez artık/ Biz yaşamayı zulümsüz sevdik” diyen dizeler dilimde. Ama emperyalizm zulümsüz olmuyor. Zulüm bomba olmuş Bağdatlıların başına yağıyor. Pazar yerleri, cenaze konvoyları, üniversiteler, doğum evleri, elektrik ve telefon santralleri bombalanıyor. Kızılhaç sözcüsü El Hille’ye […]