Dördüncü etap: Zafer

Dördüncü etap: Zafer

ARİF ÇELEBİ- Faşizmdir bu, yapar deyip durumu kabullenmedik. Evet, faşizmdir yapar ve biz halkın devrimci evlatlarıyız, gürül gürül, türkü söyler gibi yatarız da ama bu durumu tevekkülle karşılayacağımız anlamına gelmez, bir yandan üretken devrimci olmaya devam ederken diğer yandan yoldaşlarımıza ve halkımıza güvendik. Faşizmin özel yetkili mahkemesi, 4 Kasım 2013 tarihinde beni ve dava arkadaşlarımı […]

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

‘Halk Kemalizmi’ mümkün mü?

ARİF ÇELEBİ – Unutulmamalıdır ki, Türk burjuvazisi tüm kanatlarıyla politik olduğu kadar ideolojik hegemonya krizi de yaşıyor. Kemalizm, Türk burjuvazisi için çağ dışı kalmıştır. Ama yerine onun işlevini üstlenecek bir ideoloji de üretememektedir. Bu nedenle, Kemalizmi mütedeyyinleri ve Kürtleri de kapsayacak tarzda yeniden kurgulamak ve ezilenlere yutturmak için girişimlerde bulunmaları anlaşılırdır. Ama kökü neyse kendisi […]

İçerik ve biçim

İçerik ve biçim

ARİF ÇELEBİ- CHP ve AKP’ye de yönelen kitlelerin hareketini “bireysel heves”, “cehalet” vb. ile izah edemeyeceğimize göre, araştırılması gereken asıl konu, Kemalist laikliğe ve AKP tipi politik İslamcılığa içeriğini veren maddi güçlerin ne olduğunu; yoksulların nasıl olup da gerçekte kendi çıkarlarına yabancı bu ideoloji ve politik öğretilerin peşine takıldığını araştırmalı. Bunlardan birini, laikliği, otomatikman diğerinin […]

Cehalet ve sınıf bilinci

Cehalet ve sınıf bilinci

ARİF ÇELEBİ Yığın ve kitle hareketini ve bu hareketin yönünü değerlendiren bir Marksistin temel ölçütü, sınıf bilincidir. Aksi her tutum ya karamsarlık ya da subjektivizm üretir. Örneğin bugün Türkiye yoksullarının önemli bir bölümünün AKP’ye oy vermesi, kimi solcularda karamsarlık nedeni olabilmektedir. Kendisini ilerici, sosyalist, komünist, Marksist sayan Türkiye’nin bir kısım akademisyen, aydın ve politikacısı, bir […]

Hangisi daha gerici: AKP mi, CHP mi?

Hangisi daha gerici: AKP mi, CHP mi?

ARİF ÇELEBİ CHP’nin AKP’ye muhalefetinin gericinin gericiye muhalefeti olduğu açık. Peki bütün bunlar gözler önündeyken nasıl oluyor da bir kısım solcularımız CHP ile ortak hareket edebiliyor. Ona, AKP’ye karşı tercih edilebilir paye verebiliyor. Bunun nedeni, Kemalizmden kopuşamama. Ne tuhaftır ki, Kemalizm bir kısım solcularımızın dinidir hala. 30 Mart yerel seçimlerinden hemen önceki günlerde, Sol gazetesinde […]

Üç tür ayaklanma

Üç tür ayaklanma

ARİF ÇELEBİ – Nesnel olgular doğrudan, gizli ve tarihsel olarak isimlendirilen ayaklanmaların bundan önceki tüm tarihsel dönemden farklı olarak evrensel düzeyde belirleyici hale gelen çelişkilerin (emek-sermaye, burjuva devlet-halk) çeşitli düzey ve biçimde şiddeti bir dışavurumu olduğunu gösteriyor. Tüm bu ayaklanmalar, henüz kapitalizmin yıkılması ve komünizmin inşası program ve hedefinden uzaktır. Fakat akış bu yöndedir. Ayaklanmaların […]

Marksizm ve tarihin uyanışı

Marksizm ve tarihin uyanışı

ARİF ÇELEBİ Marksizm, bir yandan bize nesnel toplumsal hareketin yasalarının bilimsel kanıtını sunar. Diğer yandan toplumsal üretim güçlerinin gelişmesinin belirli bir aşamasında insanın içinde yaşadığı topluma nesnel hareketinin bilincine varabileceğini ve yeni bir toplumun bilinçli bir tasarımla inşa edebileceğini bilimsel olarak gösterir. Alain Badiou, Marksizmi şöyle tanımlar: “O ne ekonomik bir dalıdır (ücret ilişkilerinin teorisi) […]

Korku ve çaresizlik

Korku ve çaresizlik

ARİF ÇELEBİ – Dünya kontrolden çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı ve ezilenler baş kaldırıyor. Burjuvazi korku ve çaresizlik içinde ne yapacağını bilmiyor. Yine de burjuva yazarlar mezardan geçerken ıslık çalmayı unutmuyorlar. “Hem zengin hem de yoksul ülkelerdeki kemer sıkma karşıtı hareketlerden orta sınıf isyanlarına uzanan toplumsal huzursuzluklar, tüm dünyada yükseliyor. (…) Dayandıkları ortak […]

Zamanın ruhu (V): Komünizm

Zamanın ruhu (V): Komünizm

ARİF ÇELEBİ Bugünkü dünyayı gözlemlediğimizde, Marx’ın sermayenin ölümü ve komünizmin doğuşuna delalet olarak gösterdiği emareleri kolaylıkla fark edebiliriz. Tarihin rüzgârı kapitalizmi dağıtıyor, henüz biçimini arıyor olsa da zamanın ruhu komünizme akıyor. Elbette bilinmeli ki “hem komünist bilincin kitlesel ölçekte oluşturulması için hem de davanın kendisinin başarısı için insanların kitlesel biçimde değişime uğraması zorunludur. “Hani nerede?” […]

Zamanın ruhu (III) – Paranın sonu

Zamanın ruhu (III) – Paranın sonu

ARİF ÇELEBİ – Bir sohbet ortamında yukarıdaki başlığı konu alan bir makale yazacağımı söylediğimde yoldaşlardan biri konunun içeriği ile ilgili “enteresan bir hayal” deyiverdi. Ne kadar enteresan (!) hep birlikte görelim. Ateşin bulunması insanın doğasal varlığının sürdürmesinde nasıl büyük bir devrimci etki yaratmışsa, paranın keşfi de insanın toplumsal varlığının evriminde öylesine büyük bir devrimci itki […]

1 2 3 5