MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay: Ölümsüzlük yarışıyla yeni bir yıla…

MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay: Ölümsüzlük yarışıyla yeni bir yıla…

MLKP FESK komutanı Yeliz Erbay (Berçem Renas), partisine bıraktığı mektupta, “Ömrümüze koyduğumuz son nokta, attığımız son imza. Bu imzayı bir güzelliği nakşeder gibi atabilmek, tarihe iz bırakır gibi derinliğine işlemek, ömrünün bütün anlamlarını barındıran bir ışıltıda nakşetmek de mümkün; kuma yazılan bir yazının dalgalarla savaşında yaşayabildiği kısalıkta iz bırakarak, unutulurcasına bu imzayı atmak da” dedi. […]

Üretken devrimcilikte kararların rolü

Üretken devrimcilikte kararların rolü

MUSTAFA ÖNER – Mücadele devrimci özneyi, birey ise mücadeleyi geliştirir. Bunlardan biri, kendi devrimci gelişimimiz, niteliğimizin yükseltilmesine yönelik alacağımız kararlardır. Mücadele yürüttüğümüz, söküp atarak arınacağımız yanlarımıza ilişkin somut kararlar alarak, önümüze görevler koyarak başarılı oluruz. Kararların ikinci yanı ise çalışma yürüttüğümüz alanın politik, ideolojik ve örgütsel ihtiyaçları gözetilerek o alanda mücadeleyi ve partiyi büyütmek içindir. […]

Dil üslup ve davranışların devrimci yaşamdaki önemi

Dil üslup ve davranışların devrimci yaşamdaki önemi

MUSTAFA ÖNER – Kitlelere güvenen, kitlelerle birlikte politika yapmayı savunan devrimci ve Marksist Leninist komünistler, savundukları dünya görüşleri ve taşıdıkları kimlikleri gereği insan merkezli düşünmeyi esas alırlar. Bu temel ögeyi bilince çıkartmış, içselleştirmiş devrimciler insana değer verir. Dillerine, üsluplarına ve davranışlarına bu değerlere göre biçim verirler. Öncünün politika yapış tarzında ve öncü çıkışlar gerçekleştirmede geldiği […]

TKP’de bölünme ve bir dönemin sonu

TKP’de bölünme ve bir dönemin sonu

HAYDAR ÖZKAN –  Siyasi parti isimlerinde “komünist” kavramına yönelik yasağın sürdürüldüğü belirli siyasal koşullar altında, temsil etmediği bir siyasi geleneğin ismini alarak, komünizme sempati duyan kitleleri ve TKP geleneğinden gelen kitleyi kapsama yolundan niceliksel bir büyüme sağlayan “Sosyalist İktidar” hareketi, içine yuvarlandığı parti krizinden bölünerek çıktı. Bölünmeden doğan her iki grubun da TKP ismini kullanmama […]

10 Eylül: Devrimin zaferine dek!

10 Eylül: Devrimin zaferine dek!

20 yıl önce dünya başka bir dünyaydı… Emperyalist barbarlık, Sovyet revizyonizminin iflası ve çöküp dağılışını tarihsel bir fırsat bilip, işçi sınıfı ve ezilenlerin hareketinde ve hafızasında bilimsel sosyalizme ve devrimci kurtuluşa ait ne varsa ona karşı yok edici bir ideolojik ve fiziki saldırı kampanyası yürütmekteydi… İşçi sınıfı hareketinin gerileyişi, hem örgütsel dağılma ve daralma hem […]

Marksizmi yüzeysel kavrayış ve görevlerimiz

Marksizmi yüzeysel kavrayış ve görevlerimiz

MUSTAFA ÖNER – Marksizmi, partinin programı-çizgisini ve devrimci politika yapmanın inceliklerini daha fazla derinlikli kavrayıp içselleştirerek yüzeyselliğin kapı açacağı apolitik düşünce ve davranışlara karşı ideolojik mücadeleyi arttırarak sürdürmeliyiz. Yaşam boşluk tanımadığı için; ya Lenin’in Marksizmle ilişkileniş tarzından öğrenmek ya da Marksizmin-Leninzmin içini boşaltan bilumum burjuva liberal sol vb. sapma görüşlerin girdabına kapılıp savrulacağız. Devrimci yaşama […]

Cehalet ve sınıf bilinci

Cehalet ve sınıf bilinci

ARİF ÇELEBİ Yığın ve kitle hareketini ve bu hareketin yönünü değerlendiren bir Marksistin temel ölçütü, sınıf bilincidir. Aksi her tutum ya karamsarlık ya da subjektivizm üretir. Örneğin bugün Türkiye yoksullarının önemli bir bölümünün AKP’ye oy vermesi, kimi solcularda karamsarlık nedeni olabilmektedir. Kendisini ilerici, sosyalist, komünist, Marksist sayan Türkiye’nin bir kısım akademisyen, aydın ve politikacısı, bir […]

KCK’nin önerdiği ekonomik modelin eleştirisi

KCK’nin önerdiği ekonomik modelin eleştirisi

HAYDAR ÖZKAN Sınıflar mücadelesi bizim niyetimizden, irademizden tümüyle bağımsız olarak vardır, onu reddederek sınıfsız topluma varılamaz. Derin sınıf zıtlıklarıyla bölünmüş bir toplumun “ortak ahlaki değerler etrafında kenetlenmesi” mümkün değildir. Sınıfsız topluma ancak büyük sınıf savaşlarından geçilerek varılacaktır. Ulusal baskı, ezilen ulusun bütün sınıflarını birleştirir. Bu anlamda, Kürdistan’da burjuvazi de yoksul emekçiler de sömürgeci Ankara’ya karşı […]

Marksizm ve tarihin uyanışı

Marksizm ve tarihin uyanışı

ARİF ÇELEBİ Marksizm, bir yandan bize nesnel toplumsal hareketin yasalarının bilimsel kanıtını sunar. Diğer yandan toplumsal üretim güçlerinin gelişmesinin belirli bir aşamasında insanın içinde yaşadığı topluma nesnel hareketinin bilincine varabileceğini ve yeni bir toplumun bilinçli bir tasarımla inşa edebileceğini bilimsel olarak gösterir. Alain Badiou, Marksizmi şöyle tanımlar: “O ne ekonomik bir dalıdır (ücret ilişkilerinin teorisi) […]

İnsan ve ağlamak

İnsan ve ağlamak

TAHİR LAÇİN Marks ve Engels, Alman İdeolojisi adlı eserlerinde şöyle yazıyorlardı: “Tarih ne evrensel bir ahlakın (etnigue) somutlaşmasıdır, ne de felsefi insan bilimde (antropoloji) insan cismine bütünleşmesidir. “Ama toplumsal ilişkilerin nesnelliğinden, hemen aceleci davranarak, Marksizmin anti hümanizm olduğu sonucuna varmayalım. (…) Materyalist tarih anlayışının pratikteki sonucu, devrimci savaşımda cisimleşmiş bir hümanizmdir. Üretim araçları üzerindeki özel […]