Örgütlenerek özgürleşiyoruz

Örgütlenerek özgürleşiyoruz

FADİME ÇELEBİ- Kadınlar cephesinde toplumsal bir aydınlanmanın ciddi anlamda geliştiğini ve milyonlarca kadının da artık erkek egemen sisteme ve yasalarına karşı bir bilinç düzeyi yakaladığını düşündüğümüzde, bunun örgütlenmesi sosyalist kadınlara düşüyor. 25 Kasım’da tüm alanlarda kadınlar renkleriyle meydanları doldurdu. Bu yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası’nda geçen yıllardan farklı olarak, özsavunmanın meşruluğu ve bunun […]

Kazanımı HDK’de örgütlemek

Kazanımı HDK’de örgütlemek

SARA ROBER –  10 Ağustos günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bir ilk olması bakımından önemliydi. Ancak bundan da önemli olan olgu, bu seçimlerin tarihi bir dönemeç niteliği taşımasıdır. Seçim sonuçlarının politik arenada yarattığı sarsıntı, faşist devletin temellerine dokunarak zaten halihazırda var olan yapısal nitelikteki rejim krizini en üst boyuta taşımıştır. Burjuva siyasetin derinlerine nüfuz eden krizin […]

Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

Genç yoldaş; örgütlen, önderleş!

ALİ HAYDAR AKDENİZ – Öz örgütlülüklerimizi var etme ve güçlendirme zamanı. Kolları sıvayalım yoldaşlar çünkü hayat uyuşukluğu, kendiliğindenciliği mahkûm ediyor. Son bir yılı bile göze aldığımızda, hayatın hızlı akışını hepimiz rahatlıkla görebiliriz. Neler yaşanmadı ki son bir yılda! Gezi ayaklanması örgüt gerçeğini bir kez daha suratımızın ortasına sert bir tokat gibi çarptı. Haziran günlerinin temel […]

Sokak kedileri iş başına

Sokak kedileri iş başına

Mücadelelerin temel dinamik gücünü, ataklığı ve girişkenliği ile gençliğin oluşturduğunu biliyoruz. Bu gücü biz ‘motor güç’ olarak tanımlasak hata etmiş olmayız. Yazımızda üzerinde durmayı amaçladığımız nokta, daha özelde öğrenci gençlik içerisinde yer alan liseli gençliktir. Bunu tartışırken de daha evvelki konularımıza bağlı olarak, “Aracımız hangi temellere dayanmalı?” sorusunu sormamızda fayda var. Tarihlerden beri eğitim-öğretim, egemen […]

Özgürlük mü dediniz!

Özgürlük mü dediniz!

Düşünceyi ifade, gösteri, örgütlenme, basın ve haber alma özgürlüğü, temel insan haklarından. Ancak Türkiye’de hepsi yasak! HABER MERKEZİ- 2013, son yıllarda temel hak ve özgürlüklerin en yoğun şekilde ihlal edildiği yıllardan oldu. Yasaklara karşı direnişin simgesi olan Haziran ayaklanmasıyla birlikte baskılar arttı. Ancak demokrasi ve özgürlük isteyen milyonların direnişi sürüyor. İnsan Hakları Haftası’nda en çok […]

Haziran deneyiminin ışığında kitle örgütlenmesi ve mücadelesi üzerine notlar – 4

Haziran deneyiminin ışığında kitle örgütlenmesi ve mücadelesi üzerine notlar – 4

Devrim artık belirsiz bir geleceğin sorunu değil, bugün içindeki mücadele dinamiklerinin siyasi-programatik bir ifadeye kavuşup kavuşmayacağına bağlı olan somut bir olasılıktır. Devrimin güncelliği diskuru bu bakımdan bir genellemenin ötesinde, somut bir yoğunluk kazanmıştır. Tam da bu temelde kafamızdaki tüm kalıpları kırmalı, amaca (devrim) kilitlenmeli, tüm gücümüzle, enerjimizle, varlığımızla kitlelere giderek “yeni dönemin devrimci öncü formu”na […]

Haziran deneyiminin ışığında kitle mücadelesi ve örgütlenmesi üzerine notlar-3

Haziran deneyiminin ışığında kitle mücadelesi ve örgütlenmesi üzerine notlar-3

DENİZ BAKIR Devrimci partinin varlık gerekçesinin devrim olduğunu unutmayın. Grup çıkarlarını, siyasal pratiğin ve ittifakların yönlendirici güdüsü haline getiren grupçu duygu ve düşüncelerden arının. Devrimin genel çıkarlarını esas alın. Grup varlığı ve çıkarları devrimin genel çıkarları temelinde kişilik ve amaç kazansın. Haziran ayaklanması politik sistemde ve kitle bilincinde olduğu kadar geleneksek devrimci siyaset tarzında da […]

ESP gençliği örgütleniyor

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 31 Mart’ta Gençlik Örgütlenme Kurultayı topluyor. Devrimci varoluşunu işçi sınıfı ve ezilenlerin bütün kesimleri içinde örgütlenerek devrim mücadelesini büyütme göreviyle anlamlandıran ESP, bugünkü aşamada, gençlik kolunu oluşturma adımını atıyor. Yunanistan’dan Tunus ve Mısır’a, Şili’den İspanya’ya uzanan halk isyanı dalgaları gençliğin taşıdığı muazzam devrimci potansiyeli yeniden ve yeniden ortaya koyuyor. Çürüyen sermaye düzeni […]

Sermayenin ‘karlı cennetlerine’ karşı birleşik mücadele

DİNÇER ERGÜN AKP iktidarı, çıkardığı yönetmelik ya da yasal düzenlemelerle sermayeyi güvence altına alarak “iş kazaları”nın faturasını çalışana kesiyor. Milyonlarca kayıt dışı, güvencesiz işçinin çalıştırıldığı, her yıl yüzlerce işçinin bundan dolayı hayatını kaybettiği Türkiye’de, iş cinayetleri, AKP iktidarınca “kader” olarak gösteriliyor. İşçilerin, iş cinayetlerine kurban gitmesi, sermayenin daha çok kar etme hırsının sonucudur. Kapitalistlerin karının […]

İşçilerin TİS hakkı gasp edildi

İşçilerin TİS hakkı gasp edildi

İSTANBUL- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Bürosu (DİSK-AR), dün yayınlanan işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikleri, milyonlarca işçinin toplu sözleşme hakkının gasp edilmesinin ilk adımı olarak değerlendirdi. DİSK AR, “2018 yılı Temmuz istatistiklerinin açıklanması ile % 3 barajı altında kalacak işkollarında, 5 milyon 277 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin % 48,5’i […]