Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

VAHAP BİÇİCİ- Bugün, Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın sunduğu zeminde gerçekleştirilen soykırım nedeniyle, özerklik ya da bağımsızlık talebinde bulunabilecek bir Ermeni varlığından söz edemiyoruz. İTC, Ermeni halkımızın bu statü talep ve mücadelesini soykırım ile “aşmıştır”. Fakat aynı statü talebi, bir asır sonra bugün Kürt halkımızca inkarcı sömürgeciliğe dayatılmaktadır. Tam da bu yüzden, Saray’ın başını çektiği egemenler cephesi, […]

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

24 Nisan 1915: Topyekûn sürgün ve katliamın startı

Ermeni Soykırımı-6 AYDIN AKYÜZ – 1913’te kararlaştırılan ermeni soykırımı, fırsatlar kollanarak iki yıllık hazırlıkları tamamlanmış, mart, nisan 1915’te de birkaç yerde lokal ön provaları ya da pilot uygulamaları diyebileceğimiz bir süreç yaşanmıştır. Sıra, Anadolu ve Mezopotamya’da soykırım startını vermeye gelmişti. 24 Nisan’da İstanbul’da 220 aydının tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya sürgün edilmeleri yeni aşamanın ilk adımıdır. […]

Soykırım nasıl ve neden başladı ve resmi tarihin yalanları

Soykırım nasıl ve neden başladı ve resmi tarihin yalanları

Ermeni Soykırımı-5 AYDIN AKYÜZ – Şubat 1915’te İttihat önderliği, hem Kafkas cephesinde çeteci faaliyeti yoğunlaştırmak hem de Ermeni soykırımı için hazırlık yapmak ve kimi ön adımlarını atmak amacıyla Teşkilatı Mahsusa’yı (Özel Örgüt) yeniden organize etmek için çeşitli kararlar aldı ve planlar yaptı. “Üçlü İcra Komitesi” adında özel bir komisyon kurularak Teşkilatı Mahsusa’nın başına geçirildi. Teşkilatı […]

İttihatçıların soykırım provası

İttihatçıların soykırım provası

Ermeni soykırımı-4: AYDIN AKYÜZ Balkan savaşları daha bitmeden 1913 Ocak’ında “Babıali baskını” denilen darbe ile Osmanlı yönetiminin Talat, Enver ve Cemal paşaların tekeline girmesiyle dengeler değişti. Bu yönetim topyekün yok etme de (soykırım) dahil olmak üzere her yola başvurmayla Hristiyan halklardan kurtulmakta kararlıdır. Ermeni soykırımının iki temel ‘provası’ yapıldı. Bunlardan ilki, 1894-1896 yıllarında 200 binden […]

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

Ermeni soykırımı-3: AYDIN AKYÜZ- İttihatçılar şahsında devrimci düşünceler, Ermeni sorunu gibi ulusal sorunları Osmanlı sınırları içinde çözmeye çalıştı; tutarlı demokratik bir paradigmaya sahip olmayışı dayandığı Türk burjuva sınıfın güdüklüğü Osmanlı’nın birliğini “koruma” ve “devleti kurtarma” saplantısı seçkinci kaba materyalist ve pozitivist ilerlemeci anlayışı bürokratik ve giderek daha fazla orduya dayanan yapısı iktidara geldikten sonra İttihatçıları […]

A. Davutoğlu ve yeni Osmanlıcılığın iflası

A. Davutoğlu ve yeni Osmanlıcılığın iflası

AYDIN AKYÜZ – Davutoğlu’nun politikasının yüzü geleceğe değil, geçmişe dönüktür. Başbakan olduğu gün hala “Ahlaki restorasyon”dan bahsediyor. Nesnel koşullardan, gelişmenin yönünden bağımsız olarak geçmişi bugüne taşımaya çalışıyor. Tipik idealist bir yöntem. Emperyalist küreselleşmenin Ortadoğu ve dünyada ortaya çıkardığı sonuçların nesnelliğini kavramaktan uzak, halklara alabildiğince yabancı olduğu kadar emperyalist çelişki ve çatışmaların karakterini de kavramaktan acizdir.  […]

Kemalizmin asırlık yalanları

Kemalizmin asırlık yalanları

VAHAP BİÇİCİ – Feodal-burjuva egemenler açısından emperyalist paylaşım savaşına girmek demek, bin bir çeşit zorbalıkla tahakküm altında tuttukları, türlü katliamlarla kan deryasına çevirdikleri halklar hapishanesine yeni “tutsaklar” dahil etmek anlamına gelmekteydi. Geriye savaş için bir bahane uydurmak gerekiyordu ki, o da kapalı kapılar ardında tezgâhlandı. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ile cumhuriyetin ilk yıllarını kapsayan süreç, […]

Mustafa Kemal “devrim” mi yapmıştı?

Mustafa Kemal “devrim” mi yapmıştı?

ALP ALTINÖRS Taner Timur, bu yılki TÜYAP Kitap Fuarı’nın “onur konuğu” seçildi. On yıllar süren bilimsel incelemeleriyle bu “ödülü” kesinlikle hak etmiş olan Taner Hoca’yı tebrik ediyoruz. T. Timur, Radikal Kitap’taki röportajında, bu ödülün “uzun yılların ürünü olan çalışmalarının, yorumlarının daha çok ilgi görmesine, daha çok tartışılmasına” vesile olmasını diliyor. Bu dileği de paylaşıyoruz. Taner […]

Kemalizm-CHP: Kemalist modernleşmenin ikili karakteri

ARİF ÇELEBİ Osmanlı sonrası Türkiye’yi baz alarak konuşacak olursak, başlıca dört ideolojinin toplumsal bilinç üzerinde etkide bulunduğunu görürüz: Kemalizm, faşist milliyetçilik, politik İslam ve sosyalizm. İlk ikisinin devletten topluma yayıldığı, politik İslam’ın toplumdan devlete sızma mücadelesi içinde şekillendiği, sosyalizmin ise -zaman zaman genişleyen, zaman zaman da çok daralan biçimde de olsa- toplumun emekçi tabakaları ve […]

Türkiye’de devrim olur mu? – I

ARİF ÇELEBİ “Bu nasıl bir soru böyle” diyenler çıkabilir. Haksız sayılmazlar, zira coğrafyamızın Doğu yakasında devrim “olmakta” zaten. Bu devrimci yükselişin nereye evrileceği, hangi çizgide ilerleyeceği coğrafyamızın Batı yakasının alacağı tutumla yakından ilişkili. Aslında soruyu şöyle sormak daha uygun düşebilirdi: Doğu’da devrimin şiddeti ve kitle desteği yükselirken Batı’da, Türkiye cephesinde nasıl oluyor da devrimin ateşi […]