Sessiz kalmıyoruz

Sessiz kalmıyoruz

ÇİÇEK OTLU- Erkeklerle kadınlar arasındaki savaş, ezen/ezilen arasındaki savaştan daha acımasız, daha kuralsız ve daha vahşi. Haklarımızın kısıtlanacağını, horlanacağımızı, aşağılanacağımızı, öldürüleceğimizi, yok sayılacağımızı, erkeklerden daha fazla ceza alacağımızı biliyoruz. İki seçenek var önümüzde; ya bu savaşın esiri, kölesi olarak yaşayacağız ya da bu savaşın kahramanları olacağız. Bağdat Caddesi’nde kadın arkadaşın yaşadığı tecavüz saldırısını ve arkasından […]

Eleştiri-özeleştiride devrimci yöntem ve süreklilik

Eleştiri-özeleştiride devrimci yöntem ve süreklilik

MUSTAFA ÖNER Fidel Castro, “Başarılar hepimizin olsun başarısızlıklar da öksüz kalmasın, onları da ben üstleneyim” diyerek, özeleştiride sorumlu davranmayı ve mütevazı olmanın bir erdem olduğunu gösterir bizlere. Eleştiri ve özeleştiride devrimci sonuçlar almak istiyorsak, doğru bilimsel yöntem ve odaklanma esas halka olmalı. Eleştiri-özeleştiri, kolektif ortam ve bileşimlerde, yoldaşlar, dostlar ve kitleler arasında işletilen bir mekanizmadır. […]

Devrimci eğitimde ısrar ve süreklilik

Devrimci eğitimde ısrar ve süreklilik

MUSTAFA ÖNER Devrimciliğe ilk adım, kapitalist düzenden ve küçük burjuva yaşam tarzından da kopuşun ilk adımıdır. Atılan bu ilk adımı, yeni adımlarla destekleme ve geliştirme süreci başlar. Teori ile pratiğin birleştirilmesiyle formüle edilen devrimci eğitim olmadan, yapılmadan devrimci kalınamaz. İdeolojik bakımdan donanımlı, niteliği gelişkin devrimci(ler) yetişmez. Devrimci eğitim teorik, ideolojik ve pratik politika yapma boyutuyla […]