Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

AYDIN AKYÜZ- Bugün Bakur Kürdistan’ında başlatılan özyönetim direnişi, çok elverişli tarihsel döneme denk geldi. Özyönetim direnişi, Koçgiri ayaklanmasından bugüne yüzyıla yakındır Kürtler aleyhine yaşanan tarih çizgisindeki sapmayı düzeltmeye adaydır. Bugün Kürtler önemli oranda örgütlü ve bir arada. Muazzam mücadele deneyimleri biriktirdi. Bakur Kürdistan’ında büyük bir özyönetim direnişi yaşanmaktadır. Faşist sömürgeci devlet, 1920-1930’lu yılları aratmayan yeni […]

Tarihin dersi: Franco devrildi Toledo özerk

Tarihin dersi: Franco devrildi Toledo özerk

FUAT UYGUR- Toledo kentinin düşmesi, İspanya iç savaşında Franco diktatörlüğünün zaferinin simgesi olarak gösterilir. İşte Davutoğlu, bu simgesel hatırlatmayla, Sur’un düşeceğini ve Türk devletinin Kürt özgürlük hareketi karşısında zafere ulaşacağını (ve de Erdoğan’ın başkan olacağını) müjdelemektedir. Faşizmin düz mantığı böyle çalışmakta. Ama tarih gerçekleri başka türlü kaydetti. Faşizm, manipülasyon araçlarında tıkanınca, cepten yemeye; doğrudan faşizmi […]

ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy: Özyönetim doğrudan demokrasinin ileri bir örneği

ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy: Özyönetim doğrudan demokrasinin ileri bir örneği

Özyönetim direnişine destek veren konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılan ESP Genel Başkanı Ulusoy, Kürt halkının kendi kendini yönetme isteğinin meşru ve demokratik bir hak olduğunu söyledi. Ulusoy, ESP’nin Batı’da yaşayan halklara özyönetimi anlatmak için başlattığı kampanya çalışmaları hakkında da bilgi verdi. İSTANBUL- DTK Genel Kurulu’nda Kürt halkının özyönetim direnişine destek veren konuşması nedeniyle hakkında soruşturma […]

Ya statü ya statü

Ya statü ya statü

ARİF ÇELEBİ- Kürdistan devrimi yeni bir aşamada. Ulusal statüyü talep etmiyor, ilan ediyor. Söz, eylemde cisimleşiyor. Halkın ve gerillanın öz gücüyle yapılan bir ilan bu, devrimci yoldan ve devrimci biçimde. Bunu erken bulanlar, barışçıl yöntemlerin yeterli olduğunu savunanlar aldanıyor. “Türk’ün gücünü göreceksiniz” diyen bir devlete halkın gücünü göstermekten başka bir yol var mı? Burjuva Türk […]

Devrim uğultusu duyuluyor derinlerden

Devrim uğultusu duyuluyor derinlerden

AYDIN AKYÜZ- Devrimin nesnel ve güncel gerekliliği ile subjektif koşulları arasındaki açı hızla kapanıyor. Bütün devlet terörü ve katliamlara rağmen HDP’nin etrafında kenetlenen beş-altı milyon insan, kararlılığın ve yeni bir düzen arayışının düzeyini gösterdiği gibi, devrimci bir yol arayışının kitlesel bir karakter kazandığının da işaretidir. Bütün nehirler devrime akıyor, bütün yollar devrime çıkıyor. Tek yol […]

Ulusal sorunda Marksist Leninistlerin tutumu

Ulusal sorunda Marksist Leninistlerin tutumu

TAHİR LAÇİN Marksist Leninistlerin ulusal kurtuluş hareketlerine, özgürlük savaşçılarına yaklaşımı oldukça açık ve nettir. Sömürgecilere, işgalcilere karşı savaşım yürüten bütün hareketler desteklenir. Bu hareketlerle yakın, etkili bir dayanışma içinde olunur. Sömürgeciliğin varlığını güçlendiren, işgalin sürmesine hizmet eden her hareketi de teşhir eder, desteklemez. Bugün iki ulus ve birden fazla ulusal topluluğun yaşadığı Türkiye ve Kuzey […]

Sosyalizme dokunmak ya da ‘Yarını bugünden kuracaksın…’

Sosyalizme dokunmak ya da ‘Yarını bugünden kuracaksın…’

Gezi Parkı’na dönük polis saldırısıyla başlayan ve hızla Türkiye, Kuzey Kürdistan sathına yayılan halk hareketimiz, yeni bir evreye girmiş görünüyor. Hareket, ateşi düşerek ayaklanma düzeyinden geriye doğru çekilse de canlılığını koruyor. Bu yeni düzeyi, hazmetme evresi olarak tanımlayabiliriz. Halk hareketi bu evresinde ayaklanmanın ortaya çıkardığı enerji ve dinamikleri massetmeli, kendini koruyup büyütebileceği havuzlar oluşturmalıdır. Bir […]

Özgürleştirici barış mı köleleştirici barış mı?

Özgürleştirici barış mı, köleleştirici barış mı? Kürt özgürlük hareketiyle sömürgeci rejim arasındaki savaşımın tayin edici stratejik çözüm sorunu özü itibariyle budur… Ve mevcut çelişkinin bu kutupsal zıtlaşma hali, savaşan tarafların güncel davranış biçimlerinin istisnasız tümüne izdüşüm olarak yansımaktadır… Keskin karşıtlık, tarafların karşı karşıya geldiği her taktik alanda özgün pratik karşılığını ve mücadele dilini bulmakta, politik […]