Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

“Komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir.” (Marx-Engels, Alman İdeolojisi) “Mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek”, “Bulmuş olduğu duruma hücum etmek”, “Bulmuş olduğu durumu pratik olarak değiştirmek”… Marx-Engels’in “komünist için sorun” olarak tarif ettiği “durum” gerçekte komünist bireyin özneleşme serüveninin ta kendisidir. Sınıflı […]

HDP kongre süreci ve devrimci sosyalistlerin tutumu

HDP kongre süreci ve devrimci sosyalistlerin tutumu

ÇİÇEK OTLU- Emekçilerin ve ezilenlerin politik mücadelesi ve devrimci-demokratik blokunun birleşik partisi, ortak siyasal sözcüsü, Meclis’teki temsilcisi HDP’dir. Ancak tersinden Erdoğan kliği de ırkçı faşist güçleri ve “ez-çöz” çizgisini kendi etrafına toplamış, politik İslamcı kitleleri de faşist rejimin vurucu gücü ve sosyal tabanı haline getirmiştir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemin temel mücadelesi, Erdoğan etrafında oluşan faşist savaş […]

Kitle örgütçülüğünde militanlık

Kitle örgütçülüğünde militanlık

MLKP’nin merkezi yayın organı Partinin Sesi’nin (PS) 85. sayısı çıktı. PS’nin son sayısında yer alan “Kitle örgütçülüğünde militanlık” başlıklı yazıda “Kitleleri kazanmadan onları burjuvazinin ideolojik ve politik etki alanından çıkarmadan, onları örgütlemeden, onları savaştırmadan devrim yapılamaz. Devrim kitlelerin eseridir, partilerin değil. Partilerin görevi kitleleri bu doğrultuda sevk ve idare etmek, onlara öncülük ve önderlik etmektir” […]

Parti Tarzının Bazı Çizgileri

Parti Tarzının Bazı Çizgileri

Birlik Kongresi’nin kararlaştırıldığı program, strateji ve taktiklere, keza bunların üzerine inşa edildiği teorik/ideolojik zemine karşın, partiyi parti yapan onun kendisini var ediş eylemidir. En nihayetinde teorik/ideolojik temele, program, strateji ve taktiklere, örgütsel perspektif ve planlara hayatiyet ve anlam kazandıran, ete kemiğe büründüren, kan can veren her partinin kendini var ediş tarzıdır. Herhangi bir partinin tarihi, […]

Seçim sonuçları üzerine notlar

Seçim sonuçları üzerine notlar

ERDENER DEMİREL Marksistler, politikayı arzu ettikleri verilere binaen kuramaz; onların malzemesi nesnel verilerdir. Düne göre daha iyi koşullarda yaşadığını söyleyen yoksullara, “Olur mu hiç! Siz bilmiyorsunuz, yoksulluğunuzun farkında değilsiniz” şeklinde bir itirazın iki sakıncası var. Birincisi, ciddiye alınmayız. İkincisi, kendimizi Kemalistlerin ve bilumum kuru AKP karşıtı CHP kuyrukçusu solcuların yanında bulur ve onlarla beraber geçmişi […]

HDK/HDP’nin önemi

HDK/HDP’nin önemi

Örgüt bir araçtır. Herhangi bir örgütün biçimi kendisine yüklenen işleve uygun olmalıdır. Biçim işleve uygun olmazsa, örgütten (araçtan) beklenilen fayda sağlanamaz. İşlevi belirleyen, sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarıdır. Sınıf mücadelesi de tek biçimli ve statik bir süreç olmadığına göre, onun ihtiyaçları da içinde hareket ettiği koşullara bağlı olarak değişir. Dün gerekli olan, bugün fazlalık haline gelebilir; dün […]

İzleyici/kaydedici tarza karşı devrimci tarz

MUSTAFA ÖNER Politika güçle yapılır, devrimci çalışma güçle yürütülür. Güç ise sürdürülen siyasal çalışmalar içerisinde oluşur, birikir. Buradan da anlaşılacağı gibi, güçle (öncünün kadroları, militanları, parti kitlesi proletarya ve ezilenler) pratik politika yapma arasında doğrudan ilişki kurulur. Güç, geniş bir kesimden oluşur. İçerisinde ön açıcı politika belirleyen, yürütücü motor güç ise üstten aşağıya doğru kadrolar […]

Politika, güç, örgüt

Politika, güç, örgüt

DENİZ BAKIR “Bana bir devrimciler örgütü verin, Rusya’yı altüst ederim!” Lenin’in “Ne Yapmalı” adlı eserinde Arşimet’e atıfla söylediği bu sözler, örgüt sorununun politik savaşımda taşıdığı kritik önem ve ağırlığı vurguluyordu. Bir süredir döne döne büyük Haziran ayaklanmasının kitle bilincinde yarattığı değişime değiniyor, ortaya çıkan tarihsel olanakların devrimci yönde realize edilebilmesi için örgütlenme sorununun taşıdığı kritik […]

Haziran deneyiminin ışığında kitle mücadelesi ve örgütlenmesi üzerine notlar-2

Haziran deneyiminin ışığında kitle mücadelesi ve örgütlenmesi üzerine notlar-2

DENİZ BAKIR Devrimci siyaset Haziran ayaklanmasının ortaya çıkardığı demokratik bilinç ve dinamikleri (panzehiri), şovenizm zehri bünyeden atılana kadar geliştirilmeli, işlevselleştirilmeli, kullanmalıdır. Bu bakımdan panzehiri oluşturan iki bileşen üzerinde özellikle durulmalıdır. Türk emekçilerinin bu savaştan kaynaklı mağduriyetlerinin sorumlusu-muhatabı devlet, sözcüsü ise devrimciler olmalıdır. Haziran ayaklanması kendine özgü bir siyasi-sosyal bileşim, siyaset dili, tarzı ve ölçeği yarattı. […]

KCK pakete deklarasyon yanıt verecek

KCK pakete deklarasyon yanıt verecek

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Başbakan’ın açıkladığı pakete ilişkin açıklama yaptı, “Paket, AKP’nin çözümü değil, çözümsüzlüğü bir politika olarak benimsediğini ortaya koymuştur” dedi. KCK, pakete önümüzdeki günlerde deklarasyonyla yanıt verecek. HABER MERKEZİ- KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, Başbakan Erdoğan’ın dün açıkladığı “demokrasi paketi”ne ilişkin açıklama yaptı. ANF’nin haberine göre, KCK, paket için “Paket, AKP’nin çözümü değil, çözümsüzlüğü […]