Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

AYDIN AKYÜZ- Bugün Bakur Kürdistan’ında başlatılan özyönetim direnişi, çok elverişli tarihsel döneme denk geldi. Özyönetim direnişi, Koçgiri ayaklanmasından bugüne yüzyıla yakındır Kürtler aleyhine yaşanan tarih çizgisindeki sapmayı düzeltmeye adaydır. Bugün Kürtler önemli oranda örgütlü ve bir arada. Muazzam mücadele deneyimleri biriktirdi. Bakur Kürdistan’ında büyük bir özyönetim direnişi yaşanmaktadır. Faşist sömürgeci devlet, 1920-1930’lu yılları aratmayan yeni […]

Lenin’in devrimlerle ilişkilenişinden öğrenmek

Lenin’in devrimlerle ilişkilenişinden öğrenmek

AYDIN AKYÜZ- Ekim Devrimi, Lenin’le birlikte yenilenmeyi, eski “beni” yıkıp yeni “beni” yaratan, bunu devrimciliğin önemli niteliklerinden biri olduğunu bilen, zafer tutkusu yüksek komünistler kuşağının önderlik yaptıkları, devrimci işçi-emekçi kitlelerin eseridir. Ekim Devrimi, yeni bir çağ açarak 20. yüzyıla damgasını vurdu. 21. yüzyılın başında yeni bir devrimler çağının emareleri çoğaldı. Her devrim bir alt üst […]

Kobanê’de Stalingrad ruhu ve zafer kuşağının tutkusu

Kobanê’de Stalingrad ruhu ve zafer kuşağının tutkusu

AYDIN AKYÜZ- Kobanê savunması ve direnişi, 21. yüzyılın Stalingrad’ı olduğunu kanıtladı. O yüzden Rojava devrimi ve Kobanê zaferi, Ortadoğu devriminin miladı olmaya adaydır. Bu gerçek, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Kobanê’yi de Stalingrad ruhuyla yeniden kuracağız. Bedreddinlerin, Aydın’da kurduğu Ortaklar Köyü gibi ‘yarin yanağından gayrı her şeyi paylaşabileceğimiz’ yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Kobanê’de […]

İlk Koalisyon dönemi: 1961-1965

İlk Koalisyon dönemi: 1961-1965

AYDIN AKYÜZ – Koalisyon dönemleri egemen klikler arasında rekabet ve çatışmayı artırdığından, sermaye oligarşisi tarafından istenmeyen bir olgudur. Burjuva cephedeki bu çelişkiler yönetmede zorluklara yol açtığından ezilenlerin mücadelesi açısından çeşitli olanaklar da açığa çıkartabilir. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye siyaseti yeni bir koalisyon ve azınlık hükümetleri dönemine girdi. 1961’den günümüze buna benzer toplam 22 yılı […]

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

VAHAP BİÇİCİ – “PYD katliam yapıyor” palavrası tutmayınca yeni bir yalana sarılan Türk burjuva devletinin bu sefer ki argümanı, PYD’nin Rojava’da demografik yapıyı değiştirdiği ithamı. Hal böyleyken şu meşru soru gelip zihinlere takılmaktadır: Ey iftira sahibi, asıl sen bu devleti neyin üzerine inşa ettin? Anadolu ve Mezopotamya toprakları ile sermayenin Türkleştirilmesi; demografik yapının, fiili uygulayanın […]

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

VAHAP BİÇİCİ – 1934, Yahudi halkına yönelik yağma ve sürgün saldırısı öncesi ve sonrasıyla devletin inkar, imha ve asimilasyon politikalarının kopmaz bütünlüğü içerisinde yer alan tarihsel bir uğrak noktasıdır… Türkçü ırkçılığın teorik ve pratik adımlarının aynı zaman dilimine ‘sığdırılması’ tesadüf bir tarih kesişim anına değil, bütünlüklü ideolojik-politik yönelime dikkat çeker. “Trakya Olayları” olarak bilinen devlet […]

Paramaz’ın partisi Hınçak

Paramaz’ın partisi Hınçak

AYDIN AKYÜZ- Hınçakların “üç Ermenistan”da genel ayaklanmayı hazırlama görevine bağlı olarak temel taktiklerinin aktif savunma olduğunu söyleyebiliriz. Devrimci demokrat Ermeni milliyetçiliği ajitasyon ve propagandasını esas alıyor, yanı sıra daha çok içe dönük sosyalizm propagandası da yapıyorlardı. Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü olan 2015 aynı zamanda Ermeni sosyalistler Paramaz ve 19 yoldaşının idam edilişlerinin de 100. […]

1915’ten Dersim soykırımı

1915’ten Dersim soykırımı

VAHAP BİÇİCİ İttihat ve Terakki, Ermeni soykırımını ekonominin ve Anadolu Mezopotamya topraklarının Türkleştirilmesi stratejisinin ürünü olarak devreye sokmuştur. Planın ilk aşamasında, Müslüman olmayan halklar sürgün ve gerekli görüldüğü hallerde de katliamlar yoluyla yok edilecek, ikinci aşamada da geriye kalan halklar zamanla Türklüğe asimile edilecektir. Ermeni soykırımının 100. yılı olması hasebiyle soykırım gerçekliği bir süredir siyasal […]

Çifte mekanizma: Sürgün ve katliamlar -II

Çifte mekanizma: Sürgün ve katliamlar -II

ERMENİ SOYKIRIMI 8 AYDIN AKYÜZ – Bütün bu gerçeklerle yüzleşmek farkına varmakla, anlamaya çalışmakla ve sorunu doğru tanımlamakla başlar. Tarihle hesaplaşmak, soyut sadece geçmişte kalmış bir olayla ilgili kabullenme değildir. Aksine bugünü değiştirmek ve aşmaktır. Toplumdaki soykırımcı zihniyeti mahkum etmek, soykırımcı devlet zihniyetiyle mücadele etmektir. Halkların eşitliğine ve kardeşliğine giden yol buradan geçer. İttihat ve […]

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

İttihatçılığın yükselişi 1908 Devrimi ve Ermeniler

Ermeni soykırımı-3: AYDIN AKYÜZ- İttihatçılar şahsında devrimci düşünceler, Ermeni sorunu gibi ulusal sorunları Osmanlı sınırları içinde çözmeye çalıştı; tutarlı demokratik bir paradigmaya sahip olmayışı dayandığı Türk burjuva sınıfın güdüklüğü Osmanlı’nın birliğini “koruma” ve “devleti kurtarma” saplantısı seçkinci kaba materyalist ve pozitivist ilerlemeci anlayışı bürokratik ve giderek daha fazla orduya dayanan yapısı iktidara geldikten sonra İttihatçıları […]