Bir iki üç daha fazla Sur Silopi Cizre

Bir iki üç daha fazla Sur Silopi Cizre

ARİF ÇELEBİ – Koçgiri, Şeyh Sait, Ağrı ve Dersim ayaklanmalarında da Kürtler kendi kendini yönetme girişiminde bulunmuştu. Her defasında devlet bu isteği ve girişimi soykırımla cevapladı. Bugün yine özyönetim ilanları ile kendi kendini yönetme girişimi var. Hendekler, bu soykırımcı girişimi bertaraf etmeye dönük bir hamledir. “6 milyon kişinin oyunu alan bir parti varken hendeklerin sırası […]

Helvacıoğlugilllerin putperest solculuğu

ARİF ÇELEBİ “Türk solu”nun bir kısmı, M. Kemal’i putlaştırır, bir kısmı ise “kutsal bir ulusal değer” olarak M. Kemal karşıtı görünmemeye özen gösterir. Malum, bir kişi ya da şey bir kez put derekesine yükseltildi mi ona olmadık vasıflar yüklemek kaçınılmaz olur. Ne kadar uyduracağı puta tapanın iman ve hayal gücüne kalmış. Ender Helvacıoğlu belli ki […]

Kemalistler muhalefette

ALP ALTINÖRS Ankara Ulus’ta yaşanan çatışmalı 29 Ekim yürüyüşünün ardından, Sol Gazetesi’nin manşeti “Cumhuriyet muhalefette” idi. TKP’nin aynı gün düzenlediği “Sosyalist Cumhuriyet Kongresi” ise, muhalefete düşen Cumhuriyeti diriltip yeniden iktidar yapmanın arayışlarına sahne oldu. Düne kadar Kemalist resmi ideolojinin kütlesel resmi törenleriyle kutlanan Cumhuriyet’in kuruluşu, bu kez Kemalistler ve İslamcılar tarafından ayrı ayrı ‘kutlandı’. İktidardaki […]

Kavranacak halka

“…Bir bütün olarak siyasal yaşam, sonsuz sayıda halkalardan meydana gelen sonsuz bir zincirdir. Siyaset sanatının tamamı, elimizden koparılıp alınması en güç olan halkayı, belirli bir anda en önemli olan halkayı, onu elinde tutana bütün zincire sahip olmayı en çok güvenceleyen halkayı bulmaktan ve ona olabildiğince sıkı bir biçimde sarılmaktan ibarettir.” (Lenin, Ne Yapmalı?) AKP-MHP fiili […]