Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

Kürdistan’ın özerklik direnişi: Koçgiri

AYDIN AKYÜZ- Bugün Bakur Kürdistan’ında başlatılan özyönetim direnişi, çok elverişli tarihsel döneme denk geldi. Özyönetim direnişi, Koçgiri ayaklanmasından bugüne yüzyıla yakındır Kürtler aleyhine yaşanan tarih çizgisindeki sapmayı düzeltmeye adaydır. Bugün Kürtler önemli oranda örgütlü ve bir arada. Muazzam mücadele deneyimleri biriktirdi. Bakur Kürdistan’ında büyük bir özyönetim direnişi yaşanmaktadır. Faşist sömürgeci devlet, 1920-1930’lu yılları aratmayan yeni […]

Kürt turnusolunda CHP gerçeği

HASAN COŞAR Kürt sorunu, Türkiye’de siyasal kimlikler bakımından hep turnusol işlevi gördü. Demokratik hak ve özgürlükler konusunda olağanüstü çekicilikte vurgular yapan ve olabildiğince demokrat bir profil çizen kişi ve partiler, Kürt sorunu söz konusu olduğunda demagojik örtülü argümanları da bir yana bırakarak gerçek kimliklerini gözler önüne seriyorlar. CHP de yakın dönemde iktidarda icracı pozisyonunda olamamanın […]

Faşist ırkçı Türkçü milliyetçilik-MHP

ARİF ÇELEBİ Esasen MHP’de somutlaşan faşist ırkçı Türkçü milliyetçiliğin Turancı Türkçülüğü ile Kemalizmin ulusalcı faşizminin yeni tipte bir bileşkesi olduğu söylenebilir. Kemalizmden en önemli farkı, Müslüman kimliği ırkçı Türkçülüğün payandası yapmasıdır. Bunun kendini Türk ulusundan sayan Türkiyeliler üzerinde MHP’nin politik etkisinden çok daha geniş ideolojik etkisi oldu: Irkçı-Türkçü-milliyetçi Müslümanlık. Bir yanda ırkçı-Türkçü-laik-Kemalist ulusalcılık, diğer yanda […]