Dersim’den Cizre Botan’a Türk burjuva basını

Dersim’den Cizre Botan’a Türk burjuva basını

VAHAP BİÇİCİ- Günümüz ile 1937-’38’in benzerliği çeşitli paralellikler sunar ve ayrı ayrı anılmayı hak ederken, burjuva basın, aktüelde yaşanan katliamları ele alış tarzı itibariyle 1930’lardan seçmeler sunan bir hattan ilerleyerek fazla söze gerek bırakmıyor. Saray basını bir yana, seçimler öncesi Saray’la ihtilaflı gibi görünen medya gurupları dahil kullanılan dilin düşmanlaştırıcı ortaklığı, sürecin topyekun saldırı konseptine […]

Maraş katliamından özsavunmaya bakış

Maraş katliamından özsavunmaya bakış

VAHAP BİÇİCİ- Bugünkü özsavunma direnişlerini sahiplenmesi gerekenlerin başında hiç şüphe yok ki Alevi halkımız gelmelidir. Nasıl ki bundan 37 yıl evvel Aleviler katledilerek zorunlu sürgün hayatına mahkum edildilerse, aynı şey bugün bir kez daha Kürdistan kentlerinde uygulanmakta ve insanlar üçer-beşer öldürülmelerinin yanı sıra kitlesel katliam tehdidi altında yaşam alanlarından zorla koparılmaktadırlar. Suruç ve Ankara katliamlarında […]

Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

Tarihin tekerrürüne çomak sokmak

VAHAP BİÇİCİ- Bugün, Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın sunduğu zeminde gerçekleştirilen soykırım nedeniyle, özerklik ya da bağımsızlık talebinde bulunabilecek bir Ermeni varlığından söz edemiyoruz. İTC, Ermeni halkımızın bu statü talep ve mücadelesini soykırım ile “aşmıştır”. Fakat aynı statü talebi, bir asır sonra bugün Kürt halkımızca inkarcı sömürgeciliğe dayatılmaktadır. Tam da bu yüzden, Saray’ın başını çektiği egemenler cephesi, […]

Ankara katliamı: Devletin kriz hali

Ankara katliamı: Devletin kriz hali

VAHAP BİÇİCİ- Eskisi gibi yönetilmek istemediğini Gezi-Haziran halk ayaklanması ile eylemli bir tarzda ortaya koyan ezilenler, egemen sınıf güçleri arasında devam edegelen ‘devlete sahip olma’ kavgasını ivmelendirerek gün yüzüne taşımış ve egemenleri devlet krizi batağına saplamıştı. Bir ‘çifte kriz’ haliydi yaşanmakta olan. Zira, halihazırda çözüm bekleyen, devletin yapısal özellikleri nedeniyle de aşılmak bir yana gün […]

Kana boyanan ayakkabılar

Kana boyanan ayakkabılar

VAHAP BİÇİCİ- Dünün birleştirici ögelerinden ziyade, ayrıştırıcı noktalar üzerinden ilişkilenen ezilen halkları, her şey bir yana, emek-sermaye çelişkisinin ulaşmış olduğu düzey itibarıyla yoksullukta birleşiyorlar. Tam da bu yüzden, Hrant’ın hafızalara kazınan altı delik kunduraları ile Ankara şehitlerimizden Şebnem Yurtman’ın teyzesinin, yırtığını gösterip; “Bunlarla giderdi okula” diyerek sarılıp ağladığı ayakkabıları aynı yumruğun ayasında oturuyor boğazlara. Nasıl […]

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

Türk devleti demografik yapıyı değiştirmekle pek mahir

VAHAP BİÇİCİ – “PYD katliam yapıyor” palavrası tutmayınca yeni bir yalana sarılan Türk burjuva devletinin bu sefer ki argümanı, PYD’nin Rojava’da demografik yapıyı değiştirdiği ithamı. Hal böyleyken şu meşru soru gelip zihinlere takılmaktadır: Ey iftira sahibi, asıl sen bu devleti neyin üzerine inşa ettin? Anadolu ve Mezopotamya toprakları ile sermayenin Türkleştirilmesi; demografik yapının, fiili uygulayanın […]

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

Tarihin kayıp sayfası: 1934 Trakya olayları

VAHAP BİÇİCİ – 1934, Yahudi halkına yönelik yağma ve sürgün saldırısı öncesi ve sonrasıyla devletin inkar, imha ve asimilasyon politikalarının kopmaz bütünlüğü içerisinde yer alan tarihsel bir uğrak noktasıdır… Türkçü ırkçılığın teorik ve pratik adımlarının aynı zaman dilimine ‘sığdırılması’ tesadüf bir tarih kesişim anına değil, bütünlüklü ideolojik-politik yönelime dikkat çeker. “Trakya Olayları” olarak bilinen devlet […]

Halk düşmanı Demirel

Halk düşmanı Demirel

VAHAP BİÇİCİ – Demirel, Koç Grubu başta olmak üzere sermayenin de desteğiyle cilalanıp parlatılarak manşetlere çekilmiş, Genelkurmay’ın onayı ile de en nihayetinde 1964’de Adalet Partisi’nin (AP) başına geçirildikten sonra 1965 yılında Başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Yani, Erdoğan’ın sözünü ettiği Demirel’in “siyasetteki rolü” emperyalizm işbirlikçiliği, sermaye hizmetkarlığı ve ordu şakşakçılığıdır. Hesap sorulamadan gidenler kervanına eklenen Süleyman Demirel’in […]

1915’ten Dersim soykırımı

1915’ten Dersim soykırımı

VAHAP BİÇİCİ İttihat ve Terakki, Ermeni soykırımını ekonominin ve Anadolu Mezopotamya topraklarının Türkleştirilmesi stratejisinin ürünü olarak devreye sokmuştur. Planın ilk aşamasında, Müslüman olmayan halklar sürgün ve gerekli görüldüğü hallerde de katliamlar yoluyla yok edilecek, ikinci aşamada da geriye kalan halklar zamanla Türklüğe asimile edilecektir. Ermeni soykırımının 100. yılı olması hasebiyle soykırım gerçekliği bir süredir siyasal […]

Kemalizmin asırlık yalanları

Kemalizmin asırlık yalanları

VAHAP BİÇİCİ – Feodal-burjuva egemenler açısından emperyalist paylaşım savaşına girmek demek, bin bir çeşit zorbalıkla tahakküm altında tuttukları, türlü katliamlarla kan deryasına çevirdikleri halklar hapishanesine yeni “tutsaklar” dahil etmek anlamına gelmekteydi. Geriye savaş için bir bahane uydurmak gerekiyordu ki, o da kapalı kapılar ardında tezgâhlandı. 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ile cumhuriyetin ilk yıllarını kapsayan süreç, […]