Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

Özneleşmek için bilinçlenmek bilinçlenmek için okumak

“Komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek, bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir.” (Marx-Engels, Alman İdeolojisi) “Mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek”, “Bulmuş olduğu duruma hücum etmek”, “Bulmuş olduğu durumu pratik olarak değiştirmek”… Marx-Engels’in “komünist için sorun” olarak tarif ettiği “durum” gerçekte komünist bireyin özneleşme serüveninin ta kendisidir. Sınıflı […]

Her ne yaparsanız yapın varacağız emelimize!

Her ne yaparsanız yapın varacağız emelimize!

“Her ne yapsan, varacağız emelimize”. Usta şair Nazım’ın, Kemalist burjuvazi tarafından Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın Karadeniz’in kanlı karanlık sularında boğularak katledilmesi üzerine yazdığı şiirde belirttiği gibi. Bu satır emeğin sermayeye, proletaryanın burjuvaziye karşı mücadele kararlılığını yansıtıyor. Aynı zamanda burjuvazinin mücadeleyi engelleyemeyeceği, devrimin er ya da geç zafere ulaşacağı inancını dile getiriyor. Bu boş ve […]

Onlardan öğrenmek

Hayatımızda birçok devrimci, sosyalist, komünist tanıdık. Peki, tanıdığımız bu yiğit kadın ve erkeklerden, hele ki ölümsüzleşenlerimizden neler öğrendik? Düşünün bir, neredeyse hepimizin muhakkak ölümsüzleşenlerimizle anılarımız, paylaşımlarımız olmuştur. Özellikle de biz, yani genç kuşağımız neler öğrendi onlardan? Yılmaz, Yasemin, Serkan… Kafanızdan çağrışımlar, yaşanmışlıklar canlanıyordur muhakkak. Neydi onlarda gördüklerimiz, onları farklı kılan; ölümsüzler kervanına katılmış olmaları mı? […]

10 Eylül devrimin güncelliğidir

10 Eylül devrimin güncelliğidir

Devrimin nabız atışı ile öncünün varoluşu arasında öznel ve nesnel bağlantı noktaları vardır. Öncü partinin varoluşunu devrimin nesnelliğine bağlarsak, varlık sebebini devrimin güncelliğini kavramaya bağlamak gerekli ve yerindedir. Nesnel zorunluluk varoluşu koşullar, başlangıç için bu yeterlidir. Ancak, varlık sebebini koruyabilmesi, devrimin güncelliği ekseninde kendisini üretme ve yeniden üretmeyi başarmasına bağlıdır. 10 Eylül, nesnel zorunluluğa iradi […]

Devrimci kitle partisi anlayışıyla mücadeleyi büyütmeye

Sokaklarda kitlesel bir ayaklanma var. Gezi Parkı’nın yıkılmasına karşı başlayan eylemler politik bir mecraya oturdu. Sokaktakiler sosyal yaşamın boğazlanmasına, şiddete, sömürüye, işkenceye, yok sayılmaya karşı kendi dilinden militan bir mücadele yürütüyor. Taksim’de başlayan direniş, 67 il ve sayısız ilçe ve mahalleye yayıldı. Her yer gece gündüz eylem alanına döndü. Sokak ‘Tayyip istifa, AKP istifa’ diyor. […]