Ezilenlerin birliği: HDK-HDP

Ezilenlerin birliği: HDK-HDP

ERDAL DEMİRHAN Halkların Demokratik Kongresi, siyasal İslamcı AKP ve statükocu, ulusalcı CHP arasında tercih yapmaya zorlanan ezilenlere alternatif olarak üçüncü cepheyi yaratma iddiasıyla ortaya çıktı. Kürt halkıyla Türkiyeli emekçilerin mücadele birlikteliğini yaratmayı amaçladı. Bugüne kadar bu anlamda ortaya çıkan en ileri birlik olma özelliği taşıyor. Parti, örgüt ve bireylerin Kürt sorununun demokratik çözüme kavuşturulmasıyla ilgili […]

Hodri meydan! Hodri forum! CHP nerede?

Hodri meydan! Hodri forum! CHP nerede?

“Gezi ruhu” olarak tarihe geçen fenomen, bir çok niteliği üzerinden tariflenebilir kuşkusuz. Ancak, bu tariflerin gerçeğe uygunluğunun gücünü ölçen esas bağıntı es geçilir ya da karartılırsa, Gezi’nin “ruhu”ndan geriye bölük pörçük ve kuru “tespit”lerden başka bir şey de kalmaz. ”Gezi ruhu”, evet, pek çok şeydir, ama esasta ve her şeyden önce ayaklanma halidir, isyan halinde […]

Yol açmak

Yol açmak

DENİZ BAKIR Türkiye’de siyaset denklemini temellerinden sarsan, ezilenleri politik bir faktör olarak tarih sahnesine çeken halk hareketimiz, bir yönsüzlük, kimlik kriziyle karşı karşıya. Daha önce çeşitli vesilelerle halk hareketinin kendine özgü yanlarına karşılık gelebilecek, esnek ve birleştirici bir örgütsel-siyasal bağlamın yaratılmasının, geleceği açısından tayin edici olacağını vurgulamış, bunun için park (halk) meclisleriyle komünleri bir gövde […]